3.4 Kriminálník (The Criminal)
(03. Face (Obličej))

Připojený soubor: level2-03.4-2listy.pdf

Téma: Hlava/Obličej (Head/Face)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list (dopředu pro sebe i pro každé dítě rozstřihněte část pracovního listu 3.4a napůl dle naznačené přerušované čáry), nůžky, lepidlo, čisté papíry, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR. Zároveň si děti trénují krátkodobou paměť a orientaci v obrázku. Úkolem je krátce si prohlédnou obličej a poté jej zpaměti „rekonstruovat“ vystřižením a nalepením obličejových částí. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 3.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 6.
 • Požádejte děti, aby se posadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, držte první stranu pracovního listu (3.4a) s vyobrazením kriminálníka před sebou obrázkem k dětem (odstřiženou část stránky s prázdným obličejem si prozatím odložte). Ukazujte na obrázku a zadávejte instrukce: „Can you touch the nose?“ Předstírejte hledání nosu na obrázku, zastavte se na příslušném místě a ukažte na nos: „It´s a nose.“ Stejný postup zopakujte pro pusu (a mouth).
 • Nyní rozdejte dětem pouze tento obličej kriminálníka (pracovní list 3.4a) a společně si jej opět popište (pokládejte dotazy, ukazujte na obrázku a doplňujte mimikou) – viz výše: „Can you touch…?“ POZOR na gramatiku:They are eyes/ears.“ Upozorněte děti, že si mají kriminálníka co nejlépe zapamatovat: „Take a photo of the criminal.“ (Předstírejte fotografování a poklepejte si na spánek, tím naznačíte zapamatování).
 • Asi po minutě obrázky od dětí vyberte a rozdejte druhou část pracovního listu (různé oči, nosy, uši atd. – list 3.4b). Opět si obrázek společně prohlédněte a položte dětem pár dotazů: „What is it? What are they?“ Děti už by měly být schopné dotaz zodpovědět: „It´s a nose. They are eyes.“ Za odpověď je pochvalte a popište danou část obličeje podrobněji: „Yes, it is a nose. It´s a big nose.“ (Zdůrazněte slovo „BIG“ a přidejte příslušné gesto – např. naznačte velikost rukou.) Stejně postupujte i pro ostatní části obličeje, např.: „Yes, they are eyes. They are small eyes / ears.“ Vždy doplňte mimikou/gestem (ukazováčkem a palcem naznačujte velikost – malý, velký).
 • Vyzvěte děti, aby si obrázky vystřihaly: „Cut out the pictures.“ Doplňte vhodným gestem a naznačte nůžkami nebo prsty střihání po přerušovaných čarách). Nyní rozdejte dětem nůžky a úkol: „Cut out the pictures.“
 • Procházejte mezi dětmi a pomáhejte se střiháním.
 • Rozdejte „prázdné obličeje“ a vyzvěte děti, aby se pokusily z vystřihaných částí rekonstruovat obličej kriminálníka tak, jak jim budete radit: „Make the criminal´s face.“ Opět procházejte mezi dětmi a pomáhejte jim s úkolem.
 • Vyzvěte děti, aby si obrázek slepily: „Glue the face.“ Rozdejte lepidlo.
 • Nyní porovnejte obrázky dětí s původním obrázkem kriminálníka.

Něco navíc:

 • Využijte zbylé obličejové části a nechte děti samostatně vytvořit různé obličeje. Rozdejte čisté papíry, pastelky a vyzvěte děti: „Make faces and glue them.“ Nakonec je mohou domalovat i pastelkami: „Colour the faces.“ Pokud máme obličejových částí málo, můžeme přinést do hodiny časopisy a vystřihat s dětmi nějaké další obrázky.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Can you touch the nose?“ Dokážete se dotknout nosu?
„It´s a (big) nose.“ To je (velký) nos.
„They are (small) eyes/ears.“ To jsou (malé) oči/uši.
„Take a photo of the criminal.“ Zapamatujte si obrázek kriminálníka. („Vyfoťte“ si ho.)
„Cut out the pictures.“ Vystřihněte obrázky.
„Make the criminal´s face.“ Vytvořte kriminálníkův obličej.
„Put the (eyes) onto the face.“ Dejte (oči) na obličej.
„Glue the face.“ Přilepte obličej.
„Make faces and glue them.“ Vytvořte obličeje a nalepte je.
„Colour the faces.“ Vybarvěte obličeje.

Návrat do:
03. Face (Obličej)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012