5.5 Tečkované hračky (Dotted Toys)
(05. Toys (Hračky))

Připojený soubor: level1-05.5.pdf

Téma: Hračky (Toys)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu, rozvíjí jemnou motoriku a případně opakuje barvy. Úkolem je domalovat obrázky hraček, poté je lze i vybarvit. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 2.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 10.
 • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Popisujte pracovní list, vysvětlujte dětem úkol a zároveň ukazujte na pracovním listě. Ukažte na první obrázek a požádejte děti, aby obrázek dokončily: „Let´s finish the picture.“ Zároveň naznačte tužkou dokreslování obrázku.
 • Rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte instrukce pouze anglicky: „Let´s finish the picture.“ Opět naznačte tužkou dokreslování obrázku.
 • Když děti obrázek dokončí, znovu na něj ukažte a zeptejte se jich: „What is it?“ Vždy vyčkejte s odpovědí a pokuste se napřed jen napovídat, např.: „It´s a d-d-d…“ (doplňte vhodnými gesty a mimikou – např. přiložte si ruku k uchu, jakože neslyšíte, co děti říkají) a případně doplňte odpověď: „D-d-d… dinosaur.“ Vyzvěte děti, aby odpověděly celou větou: „It´s a dinosaur.“ Začátek věty jim můžete napovědět: „I-I-I… It´s a dinosaur.“ Takto pokračujte u všech zbylých obrázků.
 • Nyní děti požádejte, aby obrázky hraček vybarvily. Barvy si zvolí samy, ale použijí jen ty, které už znají. Zatímco děti vybarvují, choďte po třídě a procvičujte jazykovou strukturu: „It´s a (green) (dinosaur).“ U každého dítěte se zastavte a větu použijte např. takto: „Honza, it´s a (blue) (car).“ Zároveň ukazujte na modře vybarvené autíčko na jeho obrázku.
 • Vyberte obrázky od dětí. Postupně některé ukazujte tak, aby je všichni dobře viděli. Ukažte na některou z hraček na obrázku a zeptejte se: „What is it?“ Sami otázku zodpovězte: „It´s a green dinosaur.“ Procvičte odpověď s dětmi: „Say with me, it´s a green dinosaur.“
 • Vyberte náhodně další obrázek, ukažte na další (jinou) hračku a opět se dětí zeptejte: „What is it?“ První dítě, které správně odpoví celou větou („It´s a blue car.“), pochvalte: „Well, done!“ Pokud nikdo neodpoví, odpovězte sami a znovu spojení procvičujte.

Něco navíc:

 • Zahrajte si pohybovou hru „Touch…“ (Dotkni se…).
 • Vyberte 2–3 pracovní listy a pověste je ve třídě na zeď.
 • Postavte se s dětmi do hloučku uprostřed třídy a postupně jim dávejte instrukce, např: „Touch the blue car.“ Pokud se všechny děti sejdou u správného obrázku, nezapomeňte je pochválit: „Great!/Well done!“
 • Postavte se s nimi k obrázku a zopakujte celou jazykovou strukturu: „It´s a blue car.“ Procvičujte: „Say with me, it´s a blue car.“
 • Takto pokračujte i pro další hračky z obrázku.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Let´s finish the picture.“ Pojďme dokončit obrázek.
„What is it?“ Co je to?
„It´s a d-d-d… dinosaur.“ To je d-d-d… dinosaurus.
„It´s a (green) (dinosaur).“ To je (zelený) (dinosaurus).
„Honza, it´s a (blue) (car).“ Honzo, to je (modré) (auto).
„Great!/Well done!“ Skvěle!/Dobře!
„Colour the dinosaur purple.“ Vybarvěte dinosaura fialově.
„(Say with me.) It´s a green dinosaur.“ (Říkejte se mnou.) To je zelený dinosaurus.

Návrat do:
05. Toys (Hračky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012