5.4 Vhazování hraček (Toy Drop)
(05. Toys (Hračky))

Připojený soubor: level1-05.4.pdf

Téma: Hračky (Toys)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klipy, 6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem (dvě sady), pracovní list, pastelky (červená, žlutá, modrá, zelená), krabice (papírové, plastové aj.), barevný papír

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a zároveň opakuje barvy. Cílem je vybarvit obrázek dle zadání lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 3.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 4.
 • Pokud děti již nesedí, požádejte je, aby se nyní posadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Připomeňte dětem příběhový DVD klip, kde Steve řídil vlak a sbíral hračky po cestě. Stoupněte si tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukažte dětem, co je na obrázku, nejdříve vlak a poté hračky. Ptejte se dětí a zároveň ukazujte na obrázky hraček: „What´s this?“ S odpovědí vyčkejte, nejprve dětem pomozte: „It´s a d-d-d…“, vyzvěte děti mimicky a gesty, aby samy odpověděly (kývejte hlavou, pokyňte rukou, zdvihněte palec atd.), případně pokračujte v odpovědi: „D-d-d…. doll, well done.“ Vezměte červenou pastelku, ukažte na první vagonek vláčku a vyzvěte děti, aby vagonek vymalovaly červeně: „Colour the wagon red.“
 • Nyní rozdejte pracovní listy a dejte dětem chvilku, aby si je prohlédly. (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!)
 • Opět si stoupněte čelem k dětem a ukazujte na pracovním listě. Zopakujte předešlou instrukci: „Colour the wagon red.“ Doplňte vhodnou mimikou a gesty (naznačujte červenou pastelkou vybarvování prvního vagonku).
 • Chvíli vyčkejte a pokračujte stejně i s dalšími vagonky na obrázku.
 • Nyní vyzvěte děti, aby vybarvily jednotlivé hračky podle vašich instrukcí a spojily je se správným vagonkem vláčku (volba barev je na vás – red, yellow, blue, green – viz vagonky vláčku): „Colour the car blue and put it in the blue wagon.“ Takto pokračujte i pro ostatní hračky.

Něco navíc:

 • Zahrajte si s dětmi týmovou pohybovou hru – závod.
 • Umístěte na jednu stranu místnosti na zem čtyři krabice (vagonky), označte je buď barevným papírem (červená, žlutá, modrá, zelená), nebo označte bílé papíry pastelkami (barevné kolečko, čára atd.) a připevněte je ke krabicím.
 • Rozdělte děti na dvě družstva: „Make two teams.“ Uspořádejte závod: před každý tým dejte na zem sadu obrázkových kartiček s hračkami. Vydávejte povely a nechte děti, aby vždy v týmu vybraly danou kartu, jeden z týmu doběhl na druhou stranu místnosti ke krabicím a dal kartu do správné krabice: „Put the doll into the green box.“ „Put the car into the yellow box.“
 • Týmy se přesunou ke svým krabicím a společně zkontrolujte, zda jsou hračky zařazeny správně. Zeptáte se prvního týmu, co je v jeho zelené krabici: „What is in your green box?“ Děti vytahují z krabice obrázkové karty a pojmenovávají je: „A doll, a teddy bear…“ Stejnou otázku zopakujte i pro druhý tým a zkontrolujte obsah jejich krabice. Takto postupujte u všech krabic. Za každé správné umístění hračky do příslušné krabice získává tým bod.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Sedněte si, prosím.
„What´s this?“ Co je to?
„It´s a d-d-d… doll, well done. To je p-p-p… panenka, dobře.
„Colour the wagon red.“ Vybarvi tento vagonek červeně.
„Colour the car blue and put it in the blue wagon.“ Vybarvěte auto modře a dejte jej do modrého vagonku.
„Make two teams.“ Vytvořte dvě družstva.
„Put the doll into the green box.“ Vložte panenku do zelené krabice.
„What is in your green box?“ Co je ve vaší zelené krabici?
„A doll, a teddy bear…“ Panenka, medvídek…

Návrat do:
05. Toys (Hračky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012