5.3 Skupiny hraček (Toy Groups)
(05. Toys (Hračky))

Připojený soubor: level1-05.3.pdf

Téma: Hračky (Toys)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky, předem rozstřihané 2–3 kopie pracovního listu – více viz „Něco navíc“

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR. Zároveň rozvíjí logické myšlení, prostorovou orientaci a opakuje jedno z předchozích témat (Čísla). Úkolem je na řádku nalézt a zakroužkovat skupinku hraček se stejným počtem hraček, jako má zadání. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 3.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 9.
  • Pokud děti již nesedí, požádejte je, aby se nyní posadily ke stolu: „Sit down, please.

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Popisujte pracovní list, vysvětlujte dětem úkol a zároveň ukazujte na pracovním listě. Nejprve ukažte postupně na jednotlivé hračky (vždy na jednu z nich) v prvním sloupci a ptejte se: „What is it?“ Vždy vyčkejte s odpovědí a pokuste se napřed jen napovídat, např.: „It is a c-c-c…“, doplňte vhodnou mimikou (např. přiložte si ruku k uchu, jakože neslyšíte, co děti říkají), odpověď případně dokončete: „… car, yes, well done.“ Stejným způsobem postupujte i u ostatních hraček v prvním sloupečku.
  • Nyní se vraťte k prvnímu řádku a spočítejte autíčka na prvním obrázku (před čarou): „How many cars?“ Naznačte tužkou počítání, vyzvěte děti, aby počítaly nahlas s vámi: „Count with me, one, two, two cars.“ Doplňte vhodnou mimikou (pobízejte rukama, kývejte hlavou atd.). Nyní hledejte na řádku za čarou stejný počet autíček: „Find two cars here.“ Naznačte zakroužkování: „Circle two cars.“
  • Rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti věnovaly pozornost zadání úkolu, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte dotaz k prvnímu řádku: „How many cars?“ Auta opět společně spočítejte a hledejte správný počet v řádku: „Find two cars (four balls / six dinosaurs / five teddy bears / three dolls / one train).“ Vyzvěte děti, aby dále pracovaly samostatně, choďte mezi nimi, kontrolujte správnost a případně jim pomozte: „Circle the toys.“

Něco navíc:

  • Zahrajte si s dětmi soutěžní hru.
  • Připravte si dopředu 2–3 kopie pracovního listu (dle počtu družstev). Jednotlivé skupinky hraček rozstřihejte – snažte se, aby výřezy tvořily čtverec nebo obdélník.
  • Rozdělte děti do družstev: „Make groups/teams, please.“ Vysvětlete úkol: každé družstvo dostane jednu sadu nastřihaných skupinek hraček (celkem 30 čtverečků – viz pracovní list), úkolem je seskupit obrázky dle počtu hraček na obrázku. Např. jedna skupina: 5 míčů, 5 medvídků; další skupina: 3 auta, 3 míče, 3 dinosauři, 3 panenky, 3 vlaky atd. – celkem bude 6 skupin dle počtu.
  • Poté se ptejte dětí kolik našly obrázků (čtverečků) s určitým počtem předmětů: „How many pictures of (three) toys (have you got)?“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is it?“ Co je to?
„It is a c-c-c… car, yes, well done.“ To je a-a-a… auto, ano, správně.
„How many cars?“ Kolik aut?
„Count with me, one, two, two cars.“ Počítejte se mnou, jedno, dvě, dvě auta.
„Find two cars (four balls / six dinosaurs / five teddy bears / three dolls / one train).“ Najděte dvě auta (čtyři míče / šest dinosaurů / pět medvídků / tři panenky / jeden vláček).
„Circle two cars.“ Zakroužkujte dvě auta.
„How many pictures of (three) toys (have you got)?“ Kolik obrázků se (třemi) hračkami (máte)?
„Make groups/teams, please.“ Utvořte skupinky/družstva, prosím.

Návrat do:
05. Toys (Hračky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012