5.2 Kolik hraček? (How Many Toys?)
(05. Toys (Hračky))

Připojený soubor: level1-05.2.pdf

Téma: Hračky (Toys)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužka, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a opakuje číslovky a počítání. Cílem je zjistit počet hraček jednotlivých druhů a vyjádřit jej spojením s hracími kostkami. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Naše doporučení: Rozdělte děti do dvou družstev: „Make two teams, please.“ Pozvěte k sobě vždy jednoho zástupce každého týmu, oba hodí kostkou: „Roll the dice, please.“ Kdo hodí vyšší číslo, dá druhému týmu úkol: „Jump, hop, clap, stamp your feet once (twice / two times / three times / four times / five times / six times).“ Úkol plní celý tým – po splnění získá celý tým bod. Soutěž opakujeme několikrát a body týmů zapisujeme – např. na tabuli nebo na papír.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 10.
 • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Stoupněte si tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ptejte se dětí a zároveň postupně ukazujte na obrázky hraček: „What´s this? S odpovědí vyčkejte, nejprve dětem pomozte: „It´s a d-d-d…“, vyzvěte děti mimicky a gesty, aby samy odpověděly (kývejte hlavou, pokyňte rukou, zdvihněte palec atd.), případně pokračujte v odpovědi: „D-d-d… doll, well done.“ Nemusíte ukazovat na všechny obrázky, pouze ukažte alespoň na jednu hračku od každého druhu.
 • Nyní přejděte k samotnému úkolu a zeptejte se na počet jednoho druhu hraček, např.: „How many dolls (are there)?“ Doplňte vhodnou mimikou a gesty (pokrčte rameny, jakože nevíte) a pokračujte výzvou k počítání, zároveň ukazujte na svém pracovním listě: „Count with me, one-two-three.“ V dolní části pracovního listu spojte panenku s hrací kostkou označující číslo 3: „Draw a line from the doll to number 3.“
 • Nyní rozdejte pracovní listy a dejte dětem chvilku, aby si je prohlédly. (POZOR: Aby děti dávaly pozor na zadání úkolu, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!)
 • Zopakujte dotaz na počet panenek a společně zakroužkujte příslušný počet (hrací kostky) – viz výše – a pokračujte stejným způsobem s ostatními hračkami. Podle pokročilosti můžete děti nechat pracovat samostatně a pouze mezi nimi procházet a pomáhat individuálně.
 • Správné odpovědi: three (3) dolls, two (2) dinosaurs, four (4) balls, one (1) train, six (6) teddy bears, two (2) cars.
 • Zeptejte se, která kostička, resp. číslo zbylo: „What number is left?“ (5)

Něco navíc:

 • Vyzvěte děti, aby si vybarvily určitý počet hraček žlutě, modře, zeleně, červeně (počet je na vás, zvolte vždy číslo od 1 do 6) – např.: „Colour two toys red, five toys green, six toys blue and three toys yellow.“ (Záměrně neuvádějte druhy hraček – nezáleží na nich.)
 • Nyní vyberte od dětí jejich pracovní listy, namátkově ukažte obrázek všem dětem a různě se ptejte: „How many red dolls are there? How many blue cars are there?“ Odpovědi mohou být: „One/Two/Three…“
 • Tuto hru lze pojmout jako soutěž, jestliže děti rozdělíte do dvou či více týmů a zapisujete body za správnou odpověď třeba na tabuli nebo papír: „Make teams, please.“ Na tabuli nakreslete hrací kostky s čísly (1–6). Ukažte vždy obrázek a položte týmům otázku: „How many (red dolls) are there?“ Dejte dětem chvilku na sečtení a poté odstartujte: „Ready, steady, go!“ Po odstartování musí jeden zástupce každého týmu vyběhnout k tabuli a zakroužkovat správné číslo, resp. kostku znázorňující daný počet.

Potřebné fráze:

„Roll the dice, please.“ Hoďte kostkou, prosím.
„Jump, hop, clap, stamp your feet once (twice / two times / three times / four times / five times / six times).“ Skákejte, hopsejte na jedné noze, tleskejte, dupněte nohama jednou (dvakrát/třikrát/čtyřikrát/pětkrát/šestkrát).
„Sit down, please.“ Sedněte si, prosím.
„What´s this? Co je toto?
„It´s a d-d-d… doll, well done.“ To je p-p-p… panenka, dobře.
„How many dolls (are there)?“ Kolik panenek (tu je)?
„Count with me, one-two-three, three dolls.“ Počítejte se mnou, jeden-dva-tři, tři panenky.
„Draw a line from the doll to number three.“ Nakreslete čáru od panenky k číslu tři.
„What number is left?“ Jaké číslo zbývá?
„Colour two toys red, five toys green, six toys blue and three toys yellow.“ Vybarvi dvě hračky červeně, pět zeleně, šest modře a tři žlutě.
„How many (red dolls) are there?“ Kolik je tu (červených panenek)?
„One red doll, two (three) red dolls, one blue car.“ Jedna červená panenka, dvě (tři) červené panenky, jedno modré auto.
„Make teams, please.“ Utvořte družstva, prosím.
„Ready, steady, go!“ Připravit ke startu, pozor, teď!

Návrat do:
05. Toys (Hračky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012