5.0 Vláček (Toy Train)
(05. Toys (Hračky))

Téma: Hračky (Toys)

Typ lekce: DVD a pohybová hra

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klipy, obrázkové karty (flashcards) daného tématu, plácačka na mouchy nebo stočené noviny (dvakrát)

Shrnuti:

Příběhový DVD klip pomocí krátkého příběhu představuje šest hraček (míč, panenka, autíčko, mašinka, dinosaurus, medvídek), opakuje základní barvy a vše spojuje do jazykové struktury: To je + barva + hračka: „It´s a (red car).“ Následně se v procvičovacím DVD klipu k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. Týmová pohybová hra pak tyto struktury pomocí technik TPR dále procvičuje. Cílem hry je, co nejdříve najít obrázek s hračkou dle zadání lektora a dotknout se ho.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme pohybovou hru „Run Around If…“ (Oběhni dokola, pokud…). Sedněte si do kruhu na zem: „Sit down in a circle, please.“ Děti vždy vstanou, oběhnou kruh a zase se posadí, jestliže mají na sobě oblečení, které zrovna určíte: „Run around if you are wearing something red/a T-shirt.“ Pokud chcete procvičit všechna nová slovíčka a děti nemají zrovna na sobě všechno příslušné oblečení, můžete jim rozdat obrázkové karty (flashcards) a předstírat, že právě toto oblečení/tuto barvu mají zrovna na sobě (pokud hraje více než 6 hráčů, rozdávejte karty i z druhé sady).
 • Požádejte děti, aby se posadily: „Sit down, please.“

Příběhový DVD klip:

 • Pokuste se děti namotivovat ke zhlédnutí videa – např. Dneska mám pro vás překvapení – podíváme se zase za Stevem! Pustíme si DVD. To jsem sám/sama zvědav(á), co Steve a Maggie pro nás přichystali tentokrát! Pojďme to zjistit.: „Let´s watch the DVD!“
 • Pusťte příběhový klip, zastavte DVD v momentě, kdy je téma zřejmé (nadpis po znělce, případně první momenty klipu, kde se objeví předměty související s tématem), shrňte téma česky – např. Aha, tak to vypadá, že dneska si budeme povídat o hračkách. Nebo anglicky: „So, today is about toys.“ Zadejte dětem jednoduchý úkol – zjistit, před čím Steve utíká: „What does Steve run away from?“ Opět pusťte klip a sledujte příběh vcelku.
 • Po skončení klipu zopakujte otázku: „What does Steve run away from?“ Děti s největší pravděpodobností odpoví česky, pochvalte je a zopakujte jejich odpověď anglicky: „Yes, well done, it´s a dinosaur!“
 • Pokud budou děti při/po sledování klipu nejisté, povzbuďte je, např. uveďte, že ani vy nerozumíte v klipu všemu a že se to postupně zlepší tím, jak budou jazyk procvičovat. Můžete případně klip pustit ještě jednou.
Čas Otázka / úkol od Steva (Maggie) Otázka / úkol od lektora Předpokládaná reakce dětí Činnost lektora
1:21 Say with me. It´s a teddy bear. Say with Steve. It´s a teddy bear. It´s a teddy bear. (opakují několikrát) Zastavte DVD, opakujte úkol po Stevovi, zároveň můžete ukázat příslušnou obrázkovou kartu (flashcard). Vyzvěte děti gestem, aby se zapojily (pokyňte rukou, kývejte hlavou atd.). Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas (hlubokým hlasem jako Steve).
1:40 Say it with me like a doll. It´s a doll. Say with Steve. It´s a doll. It´s a doll. (opakují několikrát) Zastavte DVD, opakujte úkol po Stevovi, zároveň můžete ukázat příslušnou obrázkovou kartu (flashcard). Vyzvěte děti gestem, aby se zapojily (pokyňte rukou, kývejte hlavou atd.). Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas (tenkým hláskem jako panenka).
2:02 Say it with me. It´s a ball. Say with Steve. It´s a ball. It´s a ball. (opakují několikrát) Zastavte DVD, opakujte úkol po Stevovi, zároveň můžete ukázat příslušnou obrázkovou kartu (flashcard). Vyzvěte děti gestem, aby se zapojily (pokyňte rukou, kývejte hlavou atd.). Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas.
2:24 Say it with me (like a train). It´s a train. Say with Steve. It´s a train. It´s a train. (opakují několikrát) Zastavte DVD, opakujte úkol po Stevovi, zároveň můžete ukázat příslušnou obrázkovou kartu (flashcard). Vyzvěte děti gestem, aby se zapojily (pokyňte rukou, kývejte hlavou atd.). Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas (rytmicky, jako když jede vlak).
2:46 So, say it with me. It´s a car. Say with Steve. It´s a car. It´s a car. (opakují několikrát) Zastavte DVD, opakujte úkol po Stevovi, zároveň můžete ukázat příslušnou obrázkovou kartu (flashcard). Vyzvěte děti gestem, aby se zapojily (pokyňte rukou, kývejte hlavou atd.). Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas.
3:13 Say it´s adinosaur like a dinosaur. Say with Steve. It´s a dinosaur. It´s a dinosaur. (opakují několikrát) Zastavte DVD, opakujte úkol po Stevovi, zároveň můžete ukázat příslušnou obrázkovou kartu (flashcard). Vyzvěte děti gestem, aby se zapojily (pokyňte rukou, kývejte hlavou atd.). Pusťte DVD a říkejte s dětmi nahlas (hlasem dinosaura jako Steve).

Procvičovací DVD klip:

 • Pokračujte sledováním druhého klipu.
 • Pokud se děti na klip soustředí, nechte je pouze sledovat. Pokud ztrácejí pozornost nebo chtějí klip zhlédnout znovu, můžete tentokrát klip zastavovat, opakovat otázky a úkoly od Steva, případně přidat vlastní (viz návod níže). Pomáhejte dětem plnit úkoly – např. mimicky, naznačte odpověď, říkejte část s nimi, ukazujte obrázkové karty (flashcards) či jiné pomůcky.
 • Při práci s klipem můžete postupovat podle následujícího návodu, ale zastavovat klip a ptát se dětí můžete i v jiných místech, než doporučujeme. Určitě děti povzbuzujte v jakémkoli projevu vztahujícímu se ke klipu (mohou opakovat po Stevovi i v místech, kde nezastavíte, zdravit Steva a mávat na něho atd.):

Hra:

 • Nyní si s dětmi zahrajte didaktickou hru „Hit It!“ (Tref se!). Jde o pohybovou didaktickou hru, která dále upevňuje jazyk zhlédnutý v příběhovém a procvičovacím DVD klipu.
 • Na jednu stranu místnosti připevněte obrázkové karty s hračkami (celkem 6) – např. na magnetickou tabuli nebo na nástěnku tak, aby na ně děti lehce dosáhly.
 • Děti rozdělte do dvou skupin: „Make two teams.“ Každé skupině dejte jednu plácačku na mouchy nebo stočené noviny.
 • Vysvětlete dětem, že zástupci týmů mezi sebou budou soutěžit, kdo se dotkne po zaznění pokynu obrázku plácačkou / stočenými novinami co nejdříve a správně – pro názornost zadejte pokyn a předveďte: „Touch the teddy bear.“ Přeběhněte místnost k obrázkům a dotkněte se medvídka.
 • Odstartujte závod a určete hračku, které se mají závodníci doknout: „Ready, steady, go!“ „Touch the…“
 • Týmy získávají body za nejrychlejší správné plácnutí – zapisujte je na tabuli nebo na papír.

Potřebné fráze:

„Sit down in a circle, please.“ Posaďte se do kruhu, prosím.
„Run around if you are wearing something red/a T-shirt.“ Běhejte kolem, pokud máte na sobě něco červeného / tričko.
„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Let´s watch the DVD!“ Pojďme se podívat na DVD.
„What does Steve run away from?“ Před čím Steve utíká?
„Yes, well done, it´s a dinosaur!“ Ano, dobře, je to dinosaurus!
„Say with Steve. It´s a (teddy bear).“ Říkejte se Stevem. To je (medvídek).
„Make two teams.“ Utvořte dvě družstva.
„Touch the (teddy bear).“ Dotkněte se (medvídka).
„Ready, steady, go!“ Připravit ke startu, pozor, teď!

Návrat do:
05. Toys (Hračky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012