5.6 V obchodě (In a Shop)
(05. Toys (Hračky))

Připojený soubor: 5.6.pdf

Téma: Hračky (Toys)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) – hračky na ven, případně obrázkové karty hraček 1. úroveň, pracovní list, tužky, pastelky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje danou slovní zásobu (hračky na ven) a zároveň opakuje hračky z úrovně 1. Úkolem je „nakoupit“ hračky v zadaném pořadí, tzn. naznačit čárou trasu mezi hračkami dle diktátu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 5.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 4 (zopakujte jak hračky z úrovně 1 tak i novou slovní zásobu, tzn. hračky na ven z úrovně 2)
  • Požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Vysvětlete dětem, že jste v obchodě a jdete nakupovat hračky a namalujete si společně trasu nákupu. Ukazujte přitom na obrázek tužkou (využijte nákupní košík, začátek trasy - tužkou naznačte její pokračování atd.) Vysvětlovat můžete česky nebo anglicky: „We are in a shop. Let’s buy toys. Draw a map of our shopping.“
  • Nyní rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!).
  • V rychlosti si společně zopakujte slovní zásobu a zahrajte si hru „Touch“ – nechte děti dotýkat se jednotlivých hraček na svých pracovních listech podle vašeho zadání: „Touch the doll/teddy bear/frisbee/computer/bike/train/scooter/car/in-line skates/skateboard.“ kontrolujte, zda děti ukazují na správné předměty.
  • Začněte úkol plnit společně, tzn. opět stůjte s pracovním listem před sebou obrázkem k dětem, postupně diktujte trasu nákupu a nechte děti jednotlivé hračky spojovat čárou. Úkol nejdříve naznačte na svém prac.listu, u méně pokročilých nechte děti najít příslušný obrázek a pokud mají problém, pomozte jim. Trasu si zvolte dle svého uvážení, ale doporučujeme si ji dopředu napsat, např.: „Let’s go shopping. Buy a doll, then in-line skates, a bike, a computer, a skateboard, a car, a scooter, a train, a frisbee and a teddy bear.“
  • Hračky si mohou děti nakonec vybarvit a můžete zopakovat i barvy. Buď nechte děti vybarvovat dle své fantazie a poté barvy hraček komentovat: „My doll is red and yellow.“ (děti můžete povzbuzovat dotazem: „What colour is your doll?“) nebo vybarvujte dle diktátu: „Colour the doll red.“

Něco navíc:

  • Trasu nákupu lze místo čáry naznačit číslicemi u jednotlivých hraček.

Potřebné fráze:


„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„We are in a shop. Let’s buy toys. Draw a map of our shopping.“ Jsme v obchodě. Pojďme nakoupit hračky. Nakreslete mapu našeho nákupu.
„Touch the doll/teddy bear/frisbee/computer/bike/train/scooter/car/in-line skates/skateboard.“ Ukaž na panenku/ medvídka/ frisbee/ počítač/ kolo/ vláček/ koloběžku/ autíčko/ kolečkové brusle/ skateboard.
„Let’s go shopping. Buy a doll, then in-line skates, a bike, a computer, a skateboard, a car, a scooter, a train, a frisbee and a teddy bear.“ Pojďme nakupovat. Kup panenku, pak kolečkové brusle, kolo, počítač, skateboard, autíčko, koloběžku, vláček, frisbee a medvídka.
„My doll is red and yellow.“ Moje panenka je červená a žlutá.
„Colour the doll red.“ Vybarvi panenku červeně.
„What colour is your doll?“ Jakou barvu má tvoje panenka?

Návrat do:
05. Toys (Hračky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012