9.4 Postav si svou zahradu (Build Your Own Garden)
(09. The Garden (Zahrada))

Připojený soubor: level1-09.4.pdf

Téma: Zahrada (The Garden)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, nůžky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR. Zároveň rozvíjí prostorovou představivost a kreativitu (vytváření obrázku) a procvičuje jemnou motoriku (střihání, lepení). Úkolem je vytvořit obrázek zahrady nalepením jejích jednotlivých částí. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 1 nebo č. 7.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 3.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si první část pracovního listu (9.4a) a držte jej před sebou obrázky k dětem. Ukazujte na obrázky (stačí pouze 1–2 zástupce) a ptejte se: „What is it?“ Vyčkejte s odpověďmi a pokuste se napřed jen napovídat, např.: „It is a t-t-t, doplňte vhodnou mimikou a gesty (např. přiložte si ruku k uchu, jakože neslyšíte, co děti říkají). Pokud je to nutné, odpověď dokončete: „… tree, yes, well done.“ Vysvětlete dětem, že mají jednotlivé obrázky vystřihat: „Cut out the pictures.“ (Naznačte mimicky nebo nůžkami střihání.)
  • Nyní rozdejte tuto první část pracovního listu s obrázky (9.4a) a nůžky a opět vyzvěte děti, aby obrázky vystřihaly: „Cut out the pictures.“ (Naznačte mimicky.)
  • Po nastřihání obrázků si opět stoupněte čelem k dětem, nyní s druhou stránkou pracovního listu (9.4b) a vysvětlete jim, že budou vytvářet z nastřihaných částí svou vlastní zahradu: „Make your garden.“ Rozdejte část pracovního listu s obrázkem zahrady a nechte děti samostatně pracovat. Obcházejte mezi nimi a pomáhejte.
  • Pokud mají děti svůj obrázek připravený, rozdejte lepidlo a vyzvěte je, aby si obrázky nalepily: „Glue the pictures.“ Opět nechte děti pracovat samostatně, obcházejte a pomáhejte.
  • Nakonec si společně obrázky popište – ukazujte jednotlivé obrázky (vyberte obrázky a anonymně je ukazujte celé skupině) a ptejte se: „What is it? / What are they?“ Odpovědi: „It is a (swing). / They are (flowers).“ nebo: „How many swings/flowers/trees?“ Odpovědi: „(There are) three flowers/two swings. (There is) one tree/one slide…“ Případně: „What colour is it?“ Odpověď: „It is blue/red…“

Něco navíc:

  • Nechte děti obrázek vybarvit a poté si udělejte vernisáž. Obrázek můžete později využít k opakování následujících témat: zahrada, číslovky, barvy.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is it? / What are they?“ Co je to? / Co je to? (množné číslo)
„It is a t-t-t… tree, yes, well done.“ To je s-s-s… strom, ano, správně.
„Cut out the pictures.“ Vystřihněte obrázky.
„Make your garden.“ Vytvořte vlastní zahradu.
„Glue the pictures.“ Nalepte obrázky.
„It is a swing. / They are flowers.“ To je houpačka. / To jsou květiny.
„How many swings/flowers/trees (are there)?“ Kolik houpaček/květin/stromů (tu je)?
„(There are) three flowers / two swings. (There is) one tree/ one slide…“ (Jsou tu) tři květiny / dvě houpačky. (Je tu) jeden strom / jedna skluzavka…
„What colour is it? „It is blue/red… “ Jakou to má barvu? Je to modré/červené…

Návrat do:
09. The Garden (Zahrada)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012