9.2 Stíny (Shadows)
(09. The Garden (Zahrada))

Připojený soubor: level1-09.2.pdf

Téma: Zahrada (The Garden)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, 3 kopie pracovního listu (2 rozstřihané na jednotlivé obrázky), tužky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a zároveň rozvíjí postřeh. Úkolem je nalézt a zakroužkovat stín předmětu vyobrazeného v zadání. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 2.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 10.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, držte pracovní list před sebou obrázkem k dětem. Seznamte děti s obrázky a úkolem – ukazujte na pracovním listě a zároveň pokládejte dotazy k obrázkům (s odpovědí vždy vyčkejte a snažte se nechat děti odpovědět samostatně – pomozte jim začátkem odpovědi, případně posléze odpověď dokončete): „What is it?“ „It´s a s-s-s…“ Vyčkejte a pobídněte děti k odpovědi mimicky a gesty (kývejte hlavou, pokyňte rukou atd.): „… swing, yes, great.“ Pokračujte stejně i pro ostatní vybavení zahrady (climbing frame, slide, pond, tree, flower). Nyní se vraťte zpět k prvnímu obrázku (swing) a zeptejte se, kde je ten správný stín: „Where is the correct shadow of the swing?“ Postupně tužkou ukazujte na jednotlivé stíny: „Is it here?“ Chvíli vyčkejte a pak zakruťte hlavou: „No, it isn´t.“ Opakujte týž dotaz stejným způsobem u všech stínů, u posledního stínu pokývejte souhlasně hlavou: „Yes, it is. Circle, please.“ a naznačte kroužkování správné odpovědi.
  • Rozdejte pracovní list (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Opět se postavte před děti s pracovním listem a zopakujte dotaz a úkol s houpačkou – viz výše. Stejným způsobem postupujte i u ostatních obrázků.
  • Správné odpovědi: climbing frame – poslední, slide – prostřední, pond – poslední, tree – první, flower – prostřední.

Něco navíc:

  • Aby si děti ještě více upevnily slovní zásobu a pocvičily postřeh, můžete si zasoutěžit ve družstvech: „Make teams, please.“
  • Připravte si dopředu dva pracovní listy navíc, rozstřihejte jednotlivé obrázky, všechny stíny nechte na hromádce a obrázky „originálů“ si schovejte zvlášť, tzn. že budete mít dvě sady všech stínů a dvě sady všech originálních obrázků (houpačka, skluzavka…).
  • Každé družstvo dostane sadu obrázků, tu si rozloží na stole, ale nesmí je odnášet, dále bude mít na druhé straně místnosti na stole hromádku stínů. Hráči budou po jednom běhat pro ty pravé stíny jednotlivých předmětů (ty si s sebou vzít nesmí) – na jedno vyběhnutí smí hráč přinést pouze jeden stín. Pokud je přinesený stín nesprávný, další hráč jej odnese a pokusí se přinést ten správný. Vyhrává to družstvo, které jako první přinese ke všem obrázkům jejich správné stíny.
  • Odstartujte závod: „Ready, steady, go!“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is it?“ Co je to?
„It´s a s-s-s… swing, yes, great.“ To je h-h-h… houpačka, ano, skvěle.
„Where is the correct shadow of the swing?“ Kde je správný stín houpačky?
„Is it here?“ Je tady?
„No, it isn´t.“/„Yes, it is.“ Ne, není. /Ano, je.
„Circle, please.“ Zakroužkujte, prosím.
„Make teams, please.“ Vytvořte družstva, prosím.
„Ready, steady, go!“ Připravit ke startu, pozor, teď!

Návrat do:
09. The Garden (Zahrada)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012