9.1 Mazlíčci na zahradě (Pets in the Garden)
(09. The Garden (Zahrada))

Připojený soubor: level1-09.1.pdf

Téma: Zahrada (The Garden)

Typ lekce: DVD a pracovní list

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klipy, 6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Procvičovací DVD klip se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a opakuje slovíčka z předešlých lekcí (Domácí mazlíčci). Úkolem je určit, jaká zvířata se vyskytují na různých místech zahrady. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Procvičovací DVD klip:

  • Připomeňte dětem, že se v minulé lekci dívaly na DVD. Zeptejte se, jestli si pamatují, o čem bylo a jestli si vzpomenou co je na zahradě: „What is in the garden?“ Odpovědi naznačte a případně dokončete: „ A s-s-s… swing, a slide, a climbing frame, a pond, a flower, a tree.“
  • Pokuste se je namotivovat k opakovanému zhlédnutí procvičovacího klipu – Pojďme se ještě jednou na zahradu ke Stevovi podívat a zjistit, jestli jsme si to zapamatovali správně.: „Let´s watch the DVD again.“
  • Sledujte procvičovací DVD klip dle návodu – viz předchozí kapitola 9.0. Zastavujte video, ptejte se a nechte děti odpovídat na vaše a Stevovy dotazy.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 3.

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Postupně ukazujte na obrázku věci v zahradě a ptejte se: „What is it?“ Na otázku si odpovězte: „It´s a slide.“ Pokud některé dítě bude schopno odpovědět s vámi, pochvalte jej. Poté si společně stejným způsobem pojmenujte několik zvířat (není nutné projít všechna). Pokračujte dotazem obsahujícím informaci o umístění zvířete (libovolně vybraného): „What´s under the slide?“ Nechte děti odpovědět, pokud nebudou vědět, napovězte jim prvním písmenem: „A s…s…s…s… snake (is under the slide).“
  • Rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte otázku a instrukci k úkolu: „What´s under the slide?“ Opět vyčkejte s odpovědí: „A s-s-s… snake (is under the slide).“ Poté vyzvěte děti, aby si zvířátko vybarvily podle vašich instrukcí, např. „Colour the snake blue.“ Takto pokračujte se zbytkem zvířátek a vybavení zahrady.
  • Správné otázky a odpovědi: „What´s behind the climbing frame? A dog.“; „What´s on the swing? A cat.“; „What´s in the pond? A fish.“; „What´s next to the tree? A spider.“; „What´s in front of the swing? A bird.“

Něco navíc:

  • Děti si mohou obrázek vymalovat dle vlastní fantazie a udělat si výstavku: „Colour your picture. Show us your picture, please.“ (V žádném případě nikoho nenuťte ukazovat obrázek.) Můžete si poté o obrázku vyprávět: „What colour is the slide?“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is it?“ Co je to?
„It is a slide.“ To je skluzavka.
„What´s under the slide?“ Co je pod skluzavkou?
„A s-s-s… snake (is under the slide).“ H-h-h… had (je pod skluzavkou).
„What´s behind the climbing frame? A dog.“ Co je za prolézačkou? Pes.
„What´s on the swing? A cat.“ Co je na houpačce? Kočka.
„What´s in the pond? A fish.“ Co je v rybníku? Ryba.
„What´s next to the tree? A spider.“ Co je u stromu? Pavouk.
„What´s in front of the swing? A bird.“ Co je před houpačkou? Pták.
„Colour the snake blue.“ Vybarvěte hada modře.
„Show us your picture, please.“ Ukaž nám svůj obrázek, prosím.
„What colour is the… ?“ Jakou barvu má… ?

Návrat do:
09. The Garden (Zahrada)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012