9.0 Na zahradě (In the Garden)
(09. The Garden (Zahrada))

Téma: Zahrada (The Garden)

Typ lekce: DVD a pohybová hra

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klipy, obrázkové karty (flashcards) daného tématu, černobílé kopie obrázkových karet (počet karet odpovídá počtu hráčů, minimálně však dvě od každé karty)

Shrnuti:

Příběhový DVD klip pomocí krátké příhody představuje šest věcí, které se často vyskytují na zahradě (strom, květina, jezírko/rybníček, skluzavka, houpačka, prolézačka) a opakuje přídavná jména „big/small“. Společně s již známou jazykovou strukturou „It´s a“ vše spojuje do vazby: It´s a + (slide). Následně se v procvičovacím DVD klipu k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. Týmová pohybová hra procvičuje tyto struktury především pomocí technik TPR.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 3.
 • Požádejte děti, aby se posadily: „Sit down, please.“

Příběhový DVD klip:

 • Pokuste se děti namotivovat ke zhlédnutí videa – např. Dneska si budeme pouštět video. Kdo ví, co pro nás Steve a Maggie přichystali tentokrát! Pojďme to zjistit.: „Let´s watch the DVD!“
 • Pusťte příběhový klip, zastavte DVD v momentě, kdy téma je zřejmé (nadpis po znělce, případně první momenty klipu, kdy se objeví předměty související s tématem), shrňte téma česky – např. Aha, dnes se podíváme se Stevem na zahradu. Nebo anglicky: „So, today is about the garden.“ Zadejte dětem jednoduchý úkol česky – zjistit, co má Steve na zahradě: „What is in Steve´s garden?“ Opět pusťte klip a sledujte příběh vcelku.
 • Po skončení klipu zopakujte otázku: „What is in Steve´s garden?“ Případnou českou odpověď dětí oceňte a zopakujte anglicky: „A dinosaur, a coat, a hat.“
 • Pokud budou děti při/po sledování klipu nejisté, povzbuďte je, např. uveďte, že ani vy nerozumíte v klipu všemu a že se to postupně zlepší tím, jak budou jazyk procvičovat. Můžete případně klip pustit ještě jednou.
Čas Otázka / úkol od Steva (Maggie) Otázka / úkol od lektora Předpokládaná reakce dětí Činnost lektora
1:23 Say it with me. It´s a flower. Say with Steve. It´s a flower. It´s a flower. (opakují) Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Opět pusťte DVD. Můžete s dětmi opakovat po Stevovi.
1:54< Say it with me. It´s a tree. Say with Steve. It´s a tree. It´s a tree. (opakují) Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Opět pusťte DVD. Můžete s dětmi opakovat po Stevovi.
2:16 Say it with me. It´s a climbing frame. Say with Steve. It´s a climbing frame. It´s a climbing frame. (opakují) Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Opět pusťte DVD. Můžete s dětmi opakovat po Stevovi.
2:41 Say it with me. It´s a swing. Say with Steve. It´s a swing. It´s a swing. (opakují) Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Opět pusťte DVD. Můžete s dětmi opakovat po Stevovi.
3:10 Say it with me. It´s a slide. Say with Steve. It´s a slide. It´s a slide. (opakují) Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Opět pusťte DVD. Můžete s dětmi opakovat po Stevovi.
3:48 Say it with me. It´s a pond. Say with Steve. It´s a pond. It´s a pond. (opakují) Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly po Stevovi. Opět pusťte DVD. Můžete s dětmi opakovat po Stevovi.

Procvičovací DVD klip:

 • Pokračujte sledováním druhého klipu.
 • Pokud se děti na klip soustředí, nechte je pouze sledovat. Pokud ztrácejí pozornost nebo chtějí klip zhlédnout znovu, můžete tentokrát klip zastavovat, opakovat otázky a úkoly od Steva, případně přidat vlastní (viz návod níže). Pomáhejte dětem plnit úkoly – např. mimicky, naznačte odpověď, říkejte část s nimi, ukazujte obrázkové karty (flashcards) či jiné pomůcky.
 • Při práci s klipem můžete postupovat podle následujícího návodu, ale zastavovat klip a ptát se dětí můžete i v jiných místech než doporučujeme. Určitě děti povzbuzujte v jakémkoli projevu vztahujícímu se ke klipu (mohou opakovat po Stevovi i v místech, kde nezastavíte, zdravit Steva a mávat na něho atd.):

Hra:

 • Zahrajte si pohybovou hru „Fruit Salad“ (Ovocný salát).
 • Uspořádejte židle do dostatečně velkého kruhu (slouží pouze jako držáky označení místa, nebude se na nich sedět, počet židlí odpovídá počtu dětí). Nalepte na opěradla okopírované obrázkové karty (flashcards), děti vyzvěte, aby si před ně sedly na zem do kruhu: „Sit down in a circle, please.“ a potom se podívaly, u kterého obrázku sedí: „Look at your picture, please.“ Doplňte vhodnými gesty a mimikou.
 • Nyní vysvětlete dětem pravidla – budete říkat předměty, které mají za sebou na opěradlech a ti, kteří mají určené předměty se zvednou a vymění si místa. Vy se pokusíte sednout na jedno z uvolněných míst, takže jeden z hráčů zůstane bez místa. Ten určí další předměty, které si mají prohodit místa (vždy tak, aby vyběhli alespoň dva hráči) – např.: „Swings, slides and ponds.“ (Od každého druhu může být i více hráčů.) Až se řekne „Fruit salad“, zvednou se všichni a vymění si místa.
 • Hrát můžete neomezeně dlouho, alespoň však tak dlouho, aby si každý vyměnil alespoň jednou své místo.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Let´s watch the DVD!“ Pojďme se podívat na DVD.
„So, today is about the garden.“ Takže dnešek je o zahradě.
„What is in Steve´s garden?“ Co je na Stevově zahradě?
„A dinosaur, a coat, a hat.“ Dinosaurus, kabát, klobouk.
„Say with Steve. It´s a (flower).“ Říkejte se Stevem. To je (květina).
„Sit down in a circle, please.“ Posaďte se do kruhu, prosím.
„Look at your picture, please.“ Podívejte se na svůj obrázek, prosím.
„Swings, slides and ponds.“ Houpačky, skluzavky a rybníky.

Návrat do:
09. The Garden (Zahrada)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012