9.6 Co je jiné? (What’s different?)
(09. The Garden (Zahrada))

Připojený soubor: 9.6-pl.pdf

Téma: Zahrada (Garden) a hračky (Toys)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s příslušnými slovíčky (zahrada) a 6 obrázkových karet s hračkami (nebo reálné hračky), pracovní list, tužky, případně pastelky (red, green, blue, yellow, orange, purple)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost slovní zásoby popisující zahradu (tree, flower, pond, slide, swing, climbing frame) a zároveň opakuje hračky (ball, doll, car, train, dinosaur, teddy bear) a předložky (on, under, in, behind, next to, in front of). Pomocí tohoto pracovního listu lze ale také opakovat například barvy (red, green, blue, yellow, orange, purple). Úkolem je najít zadanou hračku, vybarvit ji a popsat, kde se vyskytuje vzhledem k částem zahrady. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 7. Využijte obrázkové karty tématu zahrada a hračky, případně další, které chcete zopakovat.

  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: například hra č. 2.

  • Nakonec požádejte děti, aby se usadily (ke stolům): „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem, vyberte jeden obrázek zahrady a s ním v této fázi pracujte. Postupně ukazujte na různé součásti obrázku a ptejte se: „What is it?“ Chvíli vyčkejte na odpověď, která může být jednoslovná: „A slide.“, ale spíše povzbuzujte děti, aby odpovídaly celou větou: „It’s a slide.“ Pokud děti nezvládnou zpočátku odpovědět samy, pomozte jim tak, že větu začnete říkat sami a naznačte jim, že mají opakovat: „Say with me – it’s a s-s-s (dejte si ruku k uchu jako náznak poslouchání) slide.“ Stejně pokračujte u ostatních předmětů a postupně přestávejte výrazněji pomáhat. Děti průběžně za jejich pokusy chvalte: „Well done!/Good job!“ Tuto část úkolu provádějte přiměřený čas (děti nesmíte znudit a ztratit jejich pozornost), nemusíte však projít úplně všechny části obrázku, ale naopak se můžete zeptat i víckrát na stejný obrázek, zrychlujte/zpomalujte tempo atd. a vždy se ptejte: „What is it?“

  • Nakonec ukažte dětem úkol, který budou později provádět. Vyberte si jeden obrázek a určete, jakou barvou jej budete vybarvovat: „Colour the ball red.“ A naznačte červenou pastelkou, že nejprve hledáte a pak vybarvujete míč na jednom i druhém obrázku. Nakonec se zeptejte: „Where is the ball?“ a odpovězte s tím, že děti mají opakovat: „It’s behind the tree./It’s under the slide.“

  • Nyní rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pomůcky až nyní!).

  • Zadejte vždy úkol vybarvit příslušnou hračku, dejte dětem dostatek času, a poté, co všichni dokončili, se zeptejte: „Where is the ball in this picture?“ (a ukažte na příslušný obrázek). Stejně pokračujte u všech hraček.

Něco navíc:

  • Děti si mohou nakonec oba obrázky dovybarvit.

  • Pokud se vám zdá aktivita moc zdlouhavá nebo komplikovaná, pracujte pouze s jedním obrázkem a bez vybarvování s tím, že si o obrázku pouze popovídáte – pokládejte otázky: „Where is (the teddy bear)?“ a děti odpovídají: „It’s (in the pond/next to the swing).“ a děti si obrázek vybarví později.

  • Další způsob, jakým můžete obrázky využít je, že necháte děti samostatně zakroužkovat to, co je v obrázku různé: „Circle what is different.“ První příklad ukažte: „Where is the ball? It’s behind the tree here (ukazujte na příslušný obrázek) but it’s under the slide here (opět ukazujte).“ a zakroužkujte míč.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
What is it?“ Co to je?
It’s a slide.“ To je skluzavka.
Say with me – it’s a s-s-s-slide.“ To je s-s-s-skluzavka.
Well done!/Good job!“ Dobře!
Colour the ball red.“ Vybarvěte míč červeně.
Where is the ball?“ Kde je míč?
It’s behind the tree(here)./It’s under the slide (here).“ (Tady) je míč za stromem. / (Tady) je míč pod skluzavkou.
Circle what is different.“ Zakroužkujte co je jiné.

Návrat do:
09. The Garden (Zahrada)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012