9.5 Mizící zahrada (Disappearing Garden)
(09. The Garden (Zahrada))

Připojený soubor: level1-09.5.pdf

Téma: Zahrada (The Garden)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, pastelky, tužky, případně nůžky, lepidlo, noviny a časopisy

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje danou slovní zásobu a opakuje základní barvy. Zároveň procvičuje jemnou motoriku a poslouží k nácviku psaní. Úkolem je dokreslit naznačené zahradní vybavení a poté jej dle instrukcí vybarvit. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 4.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 1.
  • Požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukažte na list a požádejte děti, aby odpověděly na váš dotaz: „What´s this?“ a zároveň ukazujte na některé ze zahradních vybavení. Chvíli vyčkejte na odpověď a případně dětem pomozte: „It´s a t-t-t…“, vyčkejte, zda děti neodpoví samy a případně větu dokončete: „…tree. It´s a tree.“ Vyzvěte děti, aby říkaly s vámi a větu několikrát společně zopakujte.
  • Stejným způsobem postupujte u ostatních věcí na obrázku: flower, climbing frame, swing, pond, slide.
  • Zadejte další úkol. Opět stůjte s pracovním listem v ruce tak, aby vás všechny děti viděly a současně se zadáním úkolu ukazujte tužkou vypracování: „Finish the slide.“ a zároveň naznačujte tužkou dokreslování skluzavky.
  • Nyní rozdejte pracovní listy a tužky. Postupně zadávejte úkol: „Finish the slide.“ Vyčkejte, až děti obtáhnou přerušovanou čáru na skluzavce. Průběžně kontrolujte správnost provedení úkolu a úchop tužky. Pokračujte stejným způsobem i u ostatních věcí na pracovním listu: „Finish the climbing frame/swing/tree/flower/pond.“
  • Nyní nechte děti celý obrázek vybarvit: „Colour the picture.“
  • Vyberte všechny obrázky, anonymně je ukazujte a společně je popisujte: „What´s this?“ Pomozte dětem s odpovědí a naznačte, aby odpovědi tvořily samostatně: „It´s a green swing.“

Něco navíc:

· Obrázky využijte k další kreativní pracovní činnosti – děti si z nich mohou udělat koláže: nalepí na ně vystřihané obrázky z novin a časopisů – např. hračky, zvířata, květiny apod.

· Uspořádejte vernisáž koláží, společně o nich diskutujte, případně opět procvičte jazyk- např.: „It´s a red swing and a blue flower.“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What´s this?“ Co je to?
„It´s a tree.“ To je strom.
„Finish the climbing frame/swing/tree/flower/pond.“ Dokonči prolézačku/houpačku/strom/ květinu/rybník.
„Colour the picture.“ Vybarvi obrázek.
„It´s a red swing and a blue flower.“ Je to červená houpačka a modrá květina.

Návrat do:
09. The Garden (Zahrada)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012