8.3 Zverimex (The Pet Shop)
(08. Pets (Domácí mazlíčci))

Připojený soubor: level1-08.3.pdf

Téma: Domácí mazlíčci (Pets)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužka

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Úkolem je najít v klecích vždy zvíře, které tam nepatří a zakroužkovat jej. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 2.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 2 nebo č. 5.
 • Požádejte děti, aby se nyní usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Stoupněte si tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ptejte se dětí a zároveň ukazujte na obrázky zvířat v klecích: „What´s this?“ S odpovědí vyčkejte a pokuste se nejprve pouze napovědět: „It´s a s-s-s…“, doplňte vhodnou mimikou a gesty (např. dejte si ruku k uchu na znamení, že neslyšíte odpověď, kývejte hlavou, pokyňte rukou atd.) a pokud je to nutné, odpověď dokončete: „… spider.“
 • Nyní ukažte na jednu klec a zeptejte se, které zvíře je tam špatně: „What animal/pet is wrong here?“ Ukazujte na jednotlivá zvířata v kleci a říkejte: „Bird, bird, dog… yes, it´s the dog!“ Pejska zakroužkujte: „Circle the dog, please.“ Zeptejte se dětí, zda mají rády psy: „Do you like dogs?“ Doplňte svou otázku gestem zdviženého palce, vyzvěte děti, aby vám odpověděly a též palcem naznačily svůj názor.
 • Nyní rozdejte pracovní listy a dejte dětem chvilku, aby si je prohlédly. (POZOR! Aby děti vnímaly instrukce k úkolu, je potřeba pracovní listy rozdat až nyní!) Zopakujte svou otázku – viz výše a zároveň ukazujte na pracovním listě. Stejný postup opakujte pro ostatní klece.
 • Nakonec si projděte správné odpovědi.

Něco navíc:

 • Rozdělte děti do družstev: „Make teams, please.“ a uspořádejte závod v počítání zvířat.
 • Na jednu stranu místnosti rozmístěte čísla od jedné do šesti, při umísťování karet vyzvěte děti, aby počítaly s vámi. Jednotlivé týmy posaďte ke stolu, na kterém bude pracovní list. Tým si určí svého zástupce, který poběží pro kartičku se správným číslem. Na první otázku odpovězte sami a přitom ukazujte na pracovní list: „How many spiders?“ Spočítejte zadaná zvířátka, naznačte, že jako zástupce týmu běžíte a vybere kartu s číslem šest: „6 (six)“. Které družstvo vybere kartu a odpoví správně anglicky dříve, dostane bod.
 • Připravte tabuli nebo papír na zapisování bodů pro družstva a začněte: „How many cats? Ready, steady, go!“. Přidělte bod a opakujte dotaz na další zvířata: dog, spider, bird, fish, snake.
 • Správné odpovědi: one (1) dog, six (6) spiders, three (3) birds, four (4) fish, one (1) snake, four (4) cats.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What´s this?“ Co je to?
„It´s a s-s-s… spider.“ To je p-p-p… pavouk.
„What animal /pet is wrong here?“ Které zvíře/domácí mazlíček je špatně?
„Bird, bird, dog… yes, it´s the dog!“ Pták, pták, pes… ano, je to pes!
„Circle (the dog), please.“ Zakroužkujte (psa), prosím.
„Make teams, please.“ Vytvořte družstva, prosím.
„How many spiders?“ Kolik pavouků?
„Ready, steady, go.“ Připravit, pozor, teď.
„I don´t like (spiders).“ Nemám rád/a (pavouky).
„Make teams, please.“ Utvořte družstva, prosím.

Návrat do:
08. Pets (Domácí mazlíčci)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012