8.2 Maggie zase čaruje (More Maggie Magic)
(08. Pets (Domácí mazlíčci))

Připojený soubor: level1-08.2.pdf

Téma: Domácí mazlíčci (Pets)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Zároveň procvičuje jemnou motoriku. Úkolem je spojením teček domalovat obrázky a určit, v které zvíře se Steve proměnil. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 4.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 10.
 • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Představte dětem pracovní list – ukažte na Stevovu hlavu a řekněte: „Who is it? It´s Steve!“ Nyní vysvětlete úkol: Steve se proměnil a my musíme zjistit do koho. Zároveň ukažte na jeden obrázek a naznačte spojování teček: „Connect the dots.“ A zeptejte se, v co se Steve proměnil: „What is Steve?“ Začněte odpovídat a nechte děti větu dokončit: „Steve is a …“
 • Rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a ukazujte na něm. Naznačte spojování teček na jednom z obrázků a vyzvěte děti, aby úkol provedly: „Connect the dots here.“ Zeptejte se: „What is it?“ Opět vyčkejte s odpovědí a pouze napovězte a povzbuďte mimicky: „ It´s a c-c-c…“ „… cat, yes, great!“ stejně postupujte i u ostatních obrázků.
 • Nakonec si děti zvířátka vybarví. Určujte, jakou barvou si děti vybarví jednotlivá zvířátka: „Colour the cat (dog, fish, spider, bird, snake) red (orange, purple, green, blue, yellow).“ Případně nechte děti zvířátka vybarvit dle vlastní fantazie.
 • Nakonec vyberte jeden z vyplněných pracovních listů a ukazujte na jednotlivá zvířata, něž se Steve proměnil a ptejte se: „What is it? What colour is it?“ Snažte se děti dovést k plné odpovědi (větou), např.“ „It´s a blue cat.“ Poté komentujte, zda toto zvířátko máte nebo nemáte rádi. Děti už vědí, jak se řekne, že něco mají rády, připomeňte jim frázi: „I like (cats).“ Představte jim novou strukturu, kterou použijí, když chtějí vyjádřit, že něco nemají rády: „I don´t like (spiders).“ Děti se tímto způsobem, tj. skrze vás, poprvé pasivně setkají s touto novou jazykovou strukturou. Doprovázejte věty vhodnými gesty (palec nahoru/dolů).

Něco navíc:

 • Pro další procvičení si zahrajte s dětmi hru ´Videostop´.
 • Rozdělte děti do dvou (i více) družstev: „Make teams, please.“
 • Každé družstvo vždy vyšle jednoho zástupce (každé kolo jiného). Všichni zástupci družstev se postaví čelem ke svým družstvům, vy stůjte čelem k nim (tj. zády ke družstvům).
 • Připravte si obrázkové karty, které držte před sebou tak, aby na ně družstva neviděla. Zástupcům vždy ukažte jednu kartu se zvířetem – jejich úkolem je ztvárnit toto zvíře beze slov takovým způsobem, aby dané zvíře jejich družstvo uhodlo jako první.
 • Body za nejvčasnější uhodnutí sčítejte (v angličtině) a na konci hry vyhodnoťte.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Who is it?“ Kdo je to?
„It´s Steve!“ To je Steve!
„Connect the dots (here).“ Spojte tečky (tady).
„What is it?“ Co je to?
„It´s a c-c-c… cat, yes, great!“ To je k-k-k… kočka, ano, skvěle!
„Colour the cat (dog, fish, spider, bird, snake) red (orange, purple, green, blue, yellow).“ Vybarvěte kočku (psa, rybu, pavouka, ptáka, hada) červeně (oranžově, fialově, zeleně, modře, žlutě).
„What colour is it?“ Jakou má barvu?
„I like (cats).“ Mám rád/a (kočky).
„I don´t like (spiders).“ Nemám rád/a (pavouky).
„Make teams, please.“ Utvořte družstva, prosím.

Návrat do:
08. Pets (Domácí mazlíčci)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012