8.1 Sestav zvířata (Form Animals)
(08. Pets (Domácí mazlíčci))

Připojený soubor: level1-08.1.pdf

Téma: Domácí mazlíčci (Pets)

Typ lekce: DVD a pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, 2 kopie pracovního listu (jedna z nich nastřihaná), nůžky, lepidlo, čisté papíry A4, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Procvičovací DVD klip se vrací k jazykovým strukturám představeným v DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného témata, zároveň procvičuje jemnou motoriku. Úkolem je nalézt vždy dva obrázky s částmi zvířete, které k sobě patří, nalepit je na papír a poté určit zvíře, které znázorňují. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Procvičovací DVD klip:

 • Připomeňte dětem, že se v minulé lekci dívaly na DVD. Zeptejte se, jestli si pamatují, o čem bylo, jestli by si dokázaly nějaká zvířata vyjmenovat: „Can you name some animals in English?“ Odpovědi naznačte a případně dokončete: „C-c-c… cat, dog, spider, snake, bird, fish.“ Případné české odpovědi zopakujte anglicky a děti pochvalte: „Great/ well done/ perfect.“
 • Pokuste se děti namotivovat k opakovanému zhlédnutí procvičovacího klipu – Pojďme se ještě jednou podívat ke Stevovi a zjistit, jestli jsme si to zapamatovali správně.: „Let´s watch the DVD again.“
 • Sledujte procvičovací DVD klip dle návodu – viz předchozí kapitola 8.0. Zastavujte video, ptejte se a nechte děti odpovídat na vaše a Stevovy dotazy.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 2.

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Vysvětlete dětem, že budou střihat obrázky na pracovním listě po naznačených čarách: „Cut out the pictures.“ Zároveň ukazujte na pracovním listě a naznačujte mimicky nebo nůžkami střihání.
 • Rozdejte pracovní listy a nůžky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a nůžky až nyní!). Opět držte svůj pracovní list před sebou a ukazujte na něm, zopakujte instrukce a mimicky naznačujte střihání.
 • Dejte dětem čas na práci. Procházejte mezi nimi a pomáhejte jim.
 • Nyní si opět stoupněte tak, aby vás všichni dobře viděli a vezměte si nastřihané obrázky. Vyberte jeden a předstírejte, že k němu hledáte druhou půlku: „Put the pictures together, please.“ Pak dětem nalezený obrázek ukažte a naznačte spojení dvou polovin obrázku. Zeptejte se na zvíře, které takto vzniklo: „What is it?“ Doplňte odpověď: „It´s a cat.“ Poté vyzvěte děti, aby také vytvořily kočku: „Make a cat, please.“
 • Zadávejte dětem další zvířátka: „Make a dog/snake/fish/… Go.“ Děti závodí, kdo jako první složí zadané zvířátko. Chvalte děti za rychlé složení zadaného zvířátka.
 • Nyní naznačte nalepení obou polovin na papír (vezměte si čistý papír A4 a přiložte je k němu, zároveň pozvedněte lepidlo): „Glue the pictures here.“
 • Rozdejte čisté papíry a lepidlo a nechte děti pracovat.
 • Nakonec si společně pojmenujte zvířata – ptejte se a případně pomáhejte s odpovědí (viz výše): „What is it?“ Možné odpovědi: „It´s a dog/cat/bird/fish/snake/spider.“

Něco navíc:

 • Pracovní list můžete použít ve dvojicích: „Make pairs, please.“ Každý z dvojice má pouze jeden sloupec obrázků, vystřihá si je a společně musí najít správná zvířata.
 • Obrázky si děti mohou vybarvit: „Colour the pictures/animals/pets, please.“ Buď nechte děti vybarvovat libovolně, nebo zadávejte barvy a konkrétní zvířata – např.: „Colour the dog blue.“
 • S vystřihanými obrázky můžete hrát společenskou deskovou hru pexeso.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Great/well done/perfect.“ Skvěle/dobře/skvěle.
„Let´s watch the DVD again.“ Pojďme se znovu podívat na DVD.
„Cut out the pictures.“ Vystřihněte obrázky zde.
„Put the pictures together, please.“ Dejte obrázky dohromady, prosím.
„What is it?“ Co je to?
„It´s a cat.“ To je kočka.
„Make a cat/dog/snake/fish/… Go.“ Vytvořte kočku/psa/hada/rybu/… Do toho.
„Glue the pictures here.“ Přilepte obrázky sem.
„What is it?“ Co je to?
„It´s a dog/cat/bird/fish/snake/spider.“ To je pes/kočka/pták/ryba/had/pavouk.
„Make pairs, please.“ Utvořte dvojice, prosím.
„Colour the pictures/animals/pets, please.“ Vybarvěte obrázky/zvířátka/ domácí mazlíčky, prosím.
„Colour the dog blue.“ Vybarvěte psa modře.

Návrat do:
08. Pets (Domácí mazlíčci)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012