8.6 Průzkum (Survey)
(08. Pets (Domácí mazlíčci))

Připojený soubor: 8.6-pl.pdf

Téma: Domácí mazlíčci (Pets)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) se zvířaty (cat, dog, snake, spider, fish, bird), pracovní list, nůžky, lepidlo, případně pastelky (red, green, blue, yellow, orange, purple)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost slovíček pojmenovávajících některá zvířátka (cat, dog, snake, spider, fish, bird) v souvislosti s vazbami ‚mám/nemám rád‘ (I like/don’t like). Úkolem je vystřihat malé obrázky na spodní části pracovního listu a poté je dle diktátu nalepit do prvního řádku tabulky – lektor diktuje, co má/nemá rád. Do druhého řádku si poté děti nalepí své preference a později o nich pohovoří. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 3. s tím, že můžete rovnou zařadit opakování zvířátek („Be dogs.”).

 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č.5. Využívejte vazby ‚mám/nemám rád/a‘: „I like dogs. I don’t like spiders.”

 • Nakonec požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.”

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Střídavě ukazujte na obrázky v dolní části listu a pokládejte otázku: „What do you like?” Nejprve odpovídejte společně s ukázáním na některý z obrázků: nepřeškrtnutý = „I like (spiders).”, přeškrtnutý „I don’t like (cats).” A současně vyzvěte děti, aby opakovaly po vás („Say with me.”) a chvalte je za jakékoliv pokusy: „Well done!/Good job!” Ukazujte střídavě na všechny obrázky (můžete i víckrát na stejný obrázek, zrychlujte tempo) a vždy se ptejte: „What do you like?”

 • Nakonec ukažte dětem úkol, který budou později provádět. Naznačte, že si mají vystřihat všechny obrázky na spodní straně pracovního listu a ukažte, že je budou později nalepovat do tabulky. Je vhodné mít několik obrázků dopředu vystřižených a ukázat dětem příklad: „I like dogs.” a přiložte k prvnímu čtverečku prvního řádku tabulky obrázek pejska a pokračujte „I don’t like cats.” a přiložte přeškrtnutý obrázek kočičky k dalšímu čtverečku prvního řádku tabulky.

 • Nyní rozdejte pracovní listy, nůžky a lepidla (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pomůcky až nyní!).

 • Zadejte úkol nastřihat obrázky a dejte dětem čas, aby jej všichni zvládli: „Cut the pictures out.” (doplňte příslušnými posunky a ukázáním na svůj pracovní list).

 • Nyní začněte diktovat a nechte děti pouze pokládat příslušné obrázky do tabulky: „Now listen and choose the picture. Put it on your table.” zároveň opět ukazujte na svém pracovním listu. Diktujte například: „I like spiders. I don’t like cats. I like birds. I like dogs. I don’t like snakes. I like fish.”

 • Zběžně zkontrolujte pracovní listy dětí, pochvalte je a vyzvěte je, aby si obrázky přilepily: „Glue the pictures to the paper.”

 • Nyní můžete přistoupit k druhé části úkolu – děti si doplní druhý řádek tabulky samy za sebe: „What do you like? Choose the pictures and glue them to your paper.” Doplňte příslušnou mimikou a gesty. Dejte dětem čas na splnění úkolu.

 • Nakonec si společně odpovědi projděte. Ptejte se: „What do you like?” a dětem s odpovědí pomáhejte: „I like/don’t like…”

Něco navíc:

 • Nakonec si můžete zahrát pohybovou hru ‚Stations‘. Budete potřebovat buď 2 sady obrázkových karet, nebo jejich kopie. Jedna sada bude pouze obrázek a druhá bude přeškrtnutá nebo na dané karty nalepte nalepovací lísteček s křížkem (=I don’t like). Rozmístěte karty po místnosti. Celá skupina se poté přemisťuje dle vašeho zadání – používejte vazby ‚I like/don’t like‘: „Walk to the picture.” Při příchodu na stanici se opět celé skupinky zeptejte: „What do you like?” a všechny děti najednou odpoví: „I like/don’t like…”

 • Stejné pomůcky můžete využít i ke hře ‚Musical Stations‘, kdy všechny děti chodí různě po místnosti, zatímco pouštíte hudbu: „Walk around the class.” V momentě, kdy hudbu zastavíte, každé dítě se postaví ke kartě, u které stojí nejblíže: „When the music stops, walk to the picture and stop.” Pak se ptejte každého dítěte: „What do you like?” a děti postupně odpovídají podle toho, u které karty se zastavily. Hru opakujte podle libosti.

Potřebné fráze:

Be dogs.” Buďte psy. (Předvádějte psy.)
I like dogs. I don’t like spiders.” Mám rád psy. Nemám rád pavouky.
„Sit down, please.” Posaďte se, prosím.
Well done!/Good job!” Dobře!
What do you like?” Co se ti/vám líbí?
Cut the pictures out.” Vystřihněte obrázky.
Now listen and choose the picture. Put it on your table.” Nyní poslouchejte a vyberte obrázek. Položte ho na tabulku.
I like spiders. I don’t like cats. I like birds. I like dogs. I don’t like snakes. I like fish.” Mám rád pavouky. Nemám rád kočky. Mám rád ptáky. Mám rád psy. Nemám rád hady. Mám rád ryby.
Glue the pictures to the paper.” Nalepte obrázky na papír.
Choose the pictures and glue them to your paper.” Vyberte si obrázky a nalepte je na svůj papír.
Walk to the picture.” Jděte k obrázku.
Walk around the class.” Procházejte se po třídě.
When the music stops, walk to the picture and stop.” Když přestane hudba hrát, dojděte k obrázku a zastavte se.

Návrat do:
08. Pets (Domácí mazlíčci)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012