8.5 Domečky mazlíčků (Pets and Their Homes)
(08. Pets (Domácí mazlíčci))

Připojený soubor: level1-08.5.pdf

Téma: Domácí mazlíčci (Pets)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky, případně pastelky, nůžky, lepidlo a čistý papír A4

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje danou slovní zásobu, případně opakuje základní barvy. Úkolem je dokreslit a najít pelíšky pro jednotlivá zvířátka, navzájem je spojit a poté je dle instrukcí vybarvit. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 3.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 1.
  • Požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukažte na list a požádejte děti, aby odpověděly na váš dotaz: „What´s this?“ a zároveň ukazujte na některé ze zvířátek. Chvíli vyčkejte na odpověď a případně dětem pomozte: „It´s a s-s-s…“, vyčkejte, zda děti neodpoví samy a případně větu dokončete: „…snake. It´s a snake. Well done!“ Vyzvěte děti, aby říkaly s vámi a větu několikrát společně zopakujte: „Say with me – it´s a snake, it´s a snake, it´s a snake.“
  • Stejným způsobem postupujte u ostatních zvířat na obrázku: cat, spider, fish, dog, bird.
  • Zadejte další úkol. Opět stůjte s pracovním listem v ruce tak, aby vás všechny děti viděly a současně se zadáním úkolu ukazujte tužkou vypracování: „Where´s the cat´s home?“ a zároveň naznačte tužkou hledání pelíšku kočky a nakonec jej spojte s kočkou: „Number 2 is the cat´s home. Match the cat to her home.“
  • Nyní rozdejte pracovní listy a tužky. Zadejte úkol ještě jednou a zároveň opět ukažte jeden příklad na svém pracovním listu: „Match the animals to their homes.“
  • Nechte děti pracovat samostatně, monitorujte správnost provedení úkolu, případně pomozte dětem úkol splnit.
  • Nyní společně proveďte zpětnou vazbu. Držte svůj pracovní list před sebou, ukazujte na něm. Ptejte se postupně na jednotlivé domečky zvířat: „Where´s the cat´s/ snake´s/ dog´s / spider´s /fish´s / bird´s home?“ Dejte dětem příklad odpovědi a případně pomáhejte s ostatními odpověďmi: „Number 1 is the dog´s home. Number 2 is the cat´s home. Number 3 is the  fish´s home. Number 4 is the spider´s home. Number 5 is the bird´s home. Number 6 is the snake´s home.“

Něco navíc:

· Obrázky si mohou děti vybarvit, vystřihat a vyrobit z nich koláž na čistý papír: „Colour the pictures. Cut out the pictures. Glue the pictures on the paper.“ Zvířátka mohou umístit do domečků a dokreslit například pokoj apod.

· Uspořádejte vernisáž koláží, společně o nich diskutujte, případně opět procvičte jazyk - např.: „This is the dog´s home.“ A můžete přidat i opakování barev: „It´s red.“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What´s this?“ Co je to?
„It´s a snake.“ To je had.
„Well done!“ Dobře!
„Say with me.“ Říkejte se mnou.
„Where´s the cat´s home?“ Kde je domeček kočky?
„Number 2 is the cat´s home.“ Číslo 2 je domeček kočky.
„Connect the cat and her home.“ Spojte kočku a její domeček.
„Connect the animals and their homes.“ Spojte zvířata a jejich domečky.
„Colour the pictures.“ Vybarvěte obrázky.
„Cut out the pictures.“ Vystřihněte obrázky.
„Glue the pictures on the paper.“ Přilepte obrázky na papír.
„This is the dog´s home.“ To je domeček psa.
„It´s red.“ Je to červené./Je červený.

Návrat do:
08. Pets (Domácí mazlíčci)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012