1.4 Steve a duha (Steve and the Rainbow)
(01. Numbers and Actions (Čísla a slovesa))

Připojený soubor: level1-01.4.pdf

Téma: Slovesa pohybu (Action Verbs)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) daného tématu, 6 kartiček (velikost A5 nebo A4) s nadepsanými číslicemi od 1 do 6 (připravte si před hodinou – napište jedno číslo na každou kartičku), pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR. Úkolem je vybarvit obrázek dle zadání lektora (diktát). Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky kapitola 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up Follow the Leader, tj. č. 4.
 • Zopakujte si slovíčka – hra:

  Rozdělte děti do dvou družstev: „Make two teams, please.“

  Pozvěte k sobě vždy jednoho zástupce každého týmu, oba hodí kostkou: „Roll the dice, please.“ Kdo hodí vyšší číslo, dá druhému týmu úkol: „Jump, hop, clap, stamp your feet once (twice / two times / three times / four times / five times / six times).“ Úkol plní celý tým – po splnění získá celý tým bod.

  Soutěž opakujeme několikrát a body týmů zapisujeme – např. na tabuli nebo na papír.
 • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Popisujte pracovní list, vysvětlujte dětem úkol a zároveň ukazujte na pracovním listě: „Who is it?“ Vyčkejte s odpovědí a nejprve pouze napovězte: „It´s S-S-S…“, doplňte vhodnou mimikou a gesty (např. si dejte ruku k uchu, jakože špatně slyšíte), případně odpověď dokončete: „… Steve.“ Popište obrázek: „Steve is sitting.“ Zároveň gestem napodobte sezení. Stejným způsobem pokračujte i u ostatních postav Steva (standing, hopping, jumping).
 • Rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!). Opět držte svůj pracovní list před sebou a zadávejte instrukce k práci: „Touch the picture of Steve jumping.“ Vyčkejte, zda děti samy ukážou správný obrázek (skákající Steve). Pokud ano, pochvalte je a vyzvěte, aby tu část duhy vybarvily: „Yes, well done! Colour it here!“ Ukažte na příslušný pruh duhy. Pokud děti samy neukážou příslušnou postavu, pomozte jim, ale ještě je nenechte pruh duhy vybarvit – dotaz opakujte po nějaké chvíli znovu. Stejným způsobem pokračujte i u ostatních postav: „Sitting, standing, hopping.“

Něco navíc:

 • Můžete si s dětmi zasoutěžit, kdo nejrychleji pozná, co děláte za aktivitu.
 • Rozdělte děti do dvou družstev: „Make two teams, please.“ Stoupněte si tak, aby vás všechny děti dobře viděly a začněte předvádět aktivity (sitting, standing, hopping, jumping). Správná odpověď může mít formu sit/stand/hop/jump nebo sitting/standing/hopping/jumping. Body za správnou odpověď zapisujte na tabuli. Předem určete počet kol. Vyhrává tým, jehož členové uhodli nejčastěji.
 • Můžete se zúčastnit soutěže tak, že se v předvádění vystřídáte s dětmi a zaujmete jejich místo v týmu.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Who is it?“ Kdo je to?
„It´s S-S-S… Steve.“ To je S-S-S… Steve.
„Steve is sitting/standing/hopping/jumping.“ Steve sedí / stojí / hopsá na jedné noze / skáče.
„Point at the picture of Steve jumping (sitting, standing, hopping).“ Ukažte na obrázek, kde Steve skáče (sedí, stojí, hopsá na jedné noze).
„Yes, well done!“ Ano, výborně!
„Colour it here!“ Vybarvěte ji zde.
„Make two teams, please.“ Utvořte dvě družstva, prosím.

Návrat do:
01. Numbers and Actions (Čísla a slovesa)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012