1.2 Řekni a udělej (Say and Do)
(01. Numbers and Actions (Čísla a slovesa))

Připojený soubor: level1-01.2.pdf

Téma: Téma: Slovesa pohybu (Action verbs), Číslovky (Numbers)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

Pomůcky: hrací kostka, obrázkové karty (flashcards) se slovesy pohybu, 6 kartiček (velikost A5 nebo A4) s nadepsanými číslicemi od 1 do 6 (připravte si před hodinou – napište jedno číslo na každou kartičku), pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list dále prohlubuje a procvičuje počítání, číslovky a pohybová slovesa. Cílem je zjistit správný počet teček na kostkách. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu. Pohybová hra v sekci „Něco navíc“ pak procvičuje číslovky, počítání a zároveň slovesa pohybu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme využít warm-up Follow the Leader, tj. hru č. 4.
  • Zopakujte si slovíčka  – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit. Doporučujeme hru s hrací kostkou. Vytvořte s dětmi kruh a doprostřed kruhu postavte hrací kostku: „Stand in a circle and let´s roll the dice.“ Hoďte kostkou a požádejte děti, aby s vámi počítaly, které číslo na kostce padlo – „Count with me, one-two…“ Poté děti požádejte, aby skočily / poskočily na jedné noze / tleskly… tolikrát, kolik ukazuje číslo na kostce: „Jump/hop/clap… (2) times.“ Opakujte několikrát. Můžete nechat i samotné děti, aby házely kostkou místo vás.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Stoupněte si tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Nyní dětem připomeňte, co viděly v DVD klipu a zároveň ukazujte na obrázek na pracovním listě a vysvětlete úkol: Děti pamatujete, co jsme viděli na DVD? Správně, Maggie házela velkou kostkou a trefila Steva. Dneska budeme Stevovi pomáhat počítat tečky na kostce. Na ukázku spočítejte tečky na jedné kostce (vlevo dole), zároveň mimicky a gesty povzbuďte děti, aby počítaly s vámi (pokyňte rukou, kývejte hlavou, palec nahoru atd.): „Count with me, one, one-two, one-two-three.“
  • Rozdejte dětem pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!), dejte jim chvilku, aby si je prohlédly a pokračujte – opět držte pracovní list tak, aby jej děti viděly. Vyzvěte děti, aby tužkou počítaly s vámi (vždy gesty doplňte svou výzvu – vezměte tužku a ukažte na příslušné místo na pracovním listě): „Take a pencil and count with me – one, one-two, one-two-three.“ Postup opakujte i u ostatních kostek.
  • Nyní děti vyzvěte, aby tečky vybarvily a  zároveň vezměte příslušnou pastelku a vybarvujte tečky: „Take a red (blue, green, yellow, orange, purple) pencil and colour here.“

Něco navíc:

  • Zopakujte si s dětmi pohybovou hru vycházející z DVD klipu.
  • Rozdělte děti do 2 družstev: „Make two teams, please.“
  • Pozvěte k sobě vždy jednoho zástupce každého týmu, oba hodí kostkou: „Roll the dice, please.“ Kdo hodí vyšší číslo, dá druhému týmu úkol: „Jump, hop, clap, stamp your feet once (twice / two times / three times / four times / five times / six times).“ Úkol plní celý tým – po splnění získá celý tým bod. Soutěž opakujeme několikrát a body týmů zapisujeme – např. na tabuli nebo na papír.
  • Hru můžete hrát tentokrát i ve dvojicích: „Make pairs, please.“ V tomto případě procházejte mezi dětmi a vyzývejte je, aby mluvily anglicky: „Speak English, please.“ Pomáhejte jim.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Stand in a circle.“ Postavte se do kruhu.
„Count with me, one, one-two, one-two-three.“ Počítejte se mnou, jedna, jedna-dvě, jedna-dvě-tři.
„Take a red (blue, green, yellow, orange, purple) pencil and colour here.“ Vezměte si červenou (modrou, zelenou, žlutou, oranžovou, fialovou) pastelku a vybarvěte zde.
„Make two teams, please.“ Utvořte dvě družstva, prosím.
„Roll the dice, please.“ Hoďte kostkou, prosím.
„Jump, hop, clap, stamp your feet once (twice / two times / three times / four times / five times / six times).“ Skákejte, hopsejte na jedné noze, tleskejte, dupejte jednou (dvakrát/ třikrát/čtyřikrát/pětkrát/šestkrát).
„Make pairs, please.“ Utvořte dvojice, prosím.
„Speak English, please.“ Mluvte anglicky, prosím.

Návrat do:
01. Numbers and Actions (Čísla a slovesa)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012