1.6 Bludiště (Maze)
(01. Numbers and Actions (Čísla a slovesa))

Připojený soubor: 1.6-pl.pdf

Téma: Čísla (Numbers) a slovesa (Actions)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) se slovesy, pracovní list, tužky, případně pastelky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost některých základních sloves (hop, run, jump, walk, stand up, sit down) a číslovek 1-6. Úkolem je projít od postavy bludištěm až k určité hrací kostce, respektive číslu. Následně pak pojmenovat jak čísla, tak úkony, které předvádějí jednotliví lidé. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 4.

 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 12. Nebo si zahrajte hru „Roll and Do“, kdy děti postupně hází kostkou a celá třída společně s vámi následně podle hozeného čísla a vámi určené obrázkové karty určuje aktivitu, kterou dítě bude předvádět. Příkazy budou vypadat takto: „Stand up/sit down/ jump/hop/run/walk once/three(two, four, five, six) times, please.“

 • Nakonec požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukažte na hrací kostky na listu a požádejte děti, aby pojmenovaly jakékoliv číslo: „What number is it?“ Chvíli vyčkejte na reakci, případně dětem napovězte: ukažte na příslušnou kostku a řekněte „It’s number five.“, vyzvěte děti, aby opakovaly po vás a pochvalte je „Well done!/Good job!“ Ukazujte střídavě na hrací kostky a vždy se ptejte: „What number is it?“

 • Nyní stejným způsobem ukazujte na postavy provádějící činnosti a ptejte se: „What can he/she do?“ a první odpověď dětem prozraďte: „He can run.“ Opět vyzvěte děti, aby po vás větu několikrát zopakovaly a pokračujte stejným způsobem i u ostatních postav na pracovním listu.

 • Nakonec ukažte dětem úkol, který budou později provádět: zvolte jednu hrací kostku, po odpovědi na vaši otázku „What number is it?“ naznačte tužkou procházení bludištěm a dojděte k postavě, kde naznačíte psaní příslušné číslovky. Poté se zeptejte: „What can number five do?“ a odpovězte: „Number five can jump.“

 • Nyní rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pomůcky až nyní!).

 • Společně s dětmi začněte plnit úkol stejným způsobem, jaký jste jim ukázal/a. Postupně ukazujte na všechny hrací kostky a vždy se zeptejte: „What number is it?“, po odpovědi (buď jednoslovné, nebo celou větou): „(It’s number) six.“ nechte děti projít bludištěm a vyzvěte je, aby č. 6 připsaly k dané postavě (promluvu doplňte neverbálním znázorněním): „Follow the line and wirte the number here.“

 • Nakonec se můžete vrátit k jednotlivým postavám, postupně na ně ukazovat a ptát se: „What can he/she do?“ Odpověď by měla znít takto: „He/She can (sit down).“

Něco navíc:

 • Děti si mohou obrázky dle libosti vybarvit a následně vystavit.

 • Zahrajte si hru „Hot Seat“. Rozdělte děti do dvou skupinek a posaďte je proti sobě. Postavte se jedné skupince za záda a ukažte skupince, která je k vám čelem jednu obrázkovou kartu se slovesem. Děti se snaží sloveso předvést, zatímco druhá skupinka jej hádá: „Mime, please.“, „Say, please.“ Po několika slovesech přejděte za druhou skupinku a opakujte proces. Můžete rozdávat body jednotlivcům nebo hrát hru jen tak pro radost a pohyb.

Potřebné fráze:

Stand up/sit down/ jump/hop/run/walk, please.“ Stoupněte si/posaďte se/vyskočte/poskočte na jedné noze/běžte/choďte, prosím.
What number is it?“ Jaké je to číslo?
It’s number five.“ To je číslo pět.
Well done!/Good job!“ Dobře!
What can he/she do?“ Co umí (on/ona) udělat?
He can run.“ (On) Umí běhat.
What can number five do?“ Co umí udělat číslo 5?
Number five can jump.“ Číslo 5 umí skákat.
Follow the line and wirte the number here.“ Jděte po lince a napište číslo sem.
Mime, please.“ Předvádějte, prosím.
Say, please.“ Říkejte, prosím.

Návrat do:
01. Numbers and Actions (Čísla a slovesa)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012