1.5 Kolik lidí? (How many people?)
(01. Numbers and Actions (Čísla a slovesa))

Připojený soubor: 1.5.pdf

Téma: Čísla (Numbers) a slovesa (Verbs)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) se slovesy, pracovní list, tužka, případně pastelky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost některých základních sloves a číslovek 1-6. Úkolem je nalézt příslušnou hrací kostku, respektive číslo, dle instrukcí. Následně pak pojmenovat úkony, které předvádějí skupiny lidí, a spojit tyto skupiny s příslušným číslem znázorněným hrací kostkou. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Kromě některé z doporučovaných her si můžete například zahrát hru „Get into Groups“ (Utvořte skupiny). Děti chodí po místnosti, můžete přitom pouštět i nějakou příjemnou hudbu, hudbu občas zastavte a zadejte příkaz: „Make a group/groups of 4/2/3/5/6.“ (Utvořte skupinu/skupiny po 4/2/3/5/6.) Příkaz upravte podle celkového počtu dětí v kroužku (tzn. pokud lze utvořit více skupin např. po 4, použijete slovo „groups“ pokud lze utvořit jen jednu, pak použijte jednotné číslo „group“). Nechte děti se navzájem ve skupině spočítat, zkontrolujte si společně, že utvořily skupinu správně a pokračujte ve hře (chodí, hraje hudba, opět zastavte a zadejte další příkaz).
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č.12. Hru můžete obměnit tak, že místo „Teacher/Simon says“ budete čistě používat v příkazech slovíčko „please“ (prosím). Tzn. příkazy, kdy mají děti reagovat, budou vypadat takto: „Stand up/sit down/ jump/hop/run/walk, please.“ Naopak, pokud „kouzelné slovíčko“ nepoužijete, děti by příkaz neměly provést, jinak na jedno kolo vypadnou ze hry.
 • Nakonec požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukažte na hrací kostky na listu a požádejte děti, aby pojmenovaly jakékoliv číslo: „What number is it?“ Chvíli vyčkejte na reakci, případně dětem napovězte: ukažte na příslušnou kostku a řekněte „It’s number five.“, vyzvěte děti, aby opakovaly po vás a pochvalte je „Well done!/Good job!“ . Ukazujte střídavě na hrací kostky a vždy se ptejte: „What number is it?“
 • Nyní stejným způsobem ukazujte na skupinky lidí provádějící činnosti a ptejte se: „What can they do?“ a první odpověď dětem prozraďte: „They can walk.“ Opět vyzvěte děti, aby po vás větu několikrát zopakovaly a pokračujte stejným způsobem i u ostatních skupinek osob na pracovním listu.
 • Nakonec se pokuste společně spočítat lidi ve skupinách: „How many people can walk?“ Společně nahlas počítejte (ukazujte na prstech nebo na jednotlivé postavy ve skupince) a naznačte spojení skupinky s příslušnou hrací kostkou.
 • Nyní rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pomůcky až nyní!).
 • Přejděte k další části úkolu. Přesvědčte se, že děti umí najít zadané číslovky. Držte svůj pracovní list před sebou a v druhé ruce tužku. Postupně zadávejte úkoly: „Touch number 1/2/3/4/5/6.“ (číslovky můžete zadávat na přeskáčku a každou použít několikrát). Chvíli vyčkejte, zkontrolujte správnost provedení úkolu a případně napoprvé dětem ukažte tužkou na příslušnou hrací kostku na svém pracovním listu.
 • Další část úkolu se týká znázorněných sloves. Vysvětlete dětem, že mají nalézt a ukázat danou skupinku lidí: „Touch the people/pictures.“ a nyní zadávejte specifické příkazy: „The people can walk/stand up/jump/sit down/run/hop.“ A vždy po vyslovení věty vyčkejte, až děti ukáží na příslušnou skupinu, případně jim naznačte na svém pracovním listu.
 • Nakonec se vraťte k jednotlivým skupinkám lidí, společně je počítejte a spojujte s příslušnou hrací kostkou. Postupně se ptejte: „How many people can walk/stand up…?“ Po vyslovení otázky vždy vyčkejte, než děti příslušnou skupinku lidí najdou, společně pak jednotlivé lidi počítejte a spojte s příslušnou hrací kostkou.

Něco navíc:

 • Společně si můžete zahrát hru s hrací kostkou – rozdělte děti na 2 družstva. Vždy jedno družstvo (A) hodí kostkou a zadá druhému družstvu (B) činnost. Družstvo B musí předvést dané sloveso podle čísla hozeného na kostce. Zadávající družstvo A naopak má počítat, např. družstvo A hodí 6 a zadá „Jump!“ → družstvo B začne skákat, zatímco družstvo A jim počítá „One, two, three, four, five, six.“ Poté se družstva vymění. Body dostanou obě družstva za správné splnění své části úkolu.

Potřebné fráze:

„Make a group/groups of 4/2/3/5/6.“ Utvořte skupinu/skupiny po 4/2/3/5/6.
„Stand up/sit down/ jump/hop/run/walk, please.“ Stoupněte si/posaďte se/vyskočte/poskočte na jedné noze/běžte/choďte, prosím.
„What number is it?“ Jaké je to číslo?
„It’s number five.“ To je číslo pět.
„Well done!/Good job!“ Dobře!
„What can they do?“ Co umí udělat?
„They can walk.“ Umí chodit.
„How many people can walk?“ Kolik lidí umí chodit?
„Touch number 1/2/3/4/5/6.“ Dotkněte se čísla 1/2/3/4/5/6.
„Touch the people/pictures.“ Dotkněte se lidí/obrázků.
„The people can walk/stand up/jump/sit down/run/hop.“ Lidé umí chodit/vstávat/skákat/sedat si/běhat/hopsat na jedné noze.

Návrat do:
01. Numbers and Actions (Čísla a slovesa)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012