1.0 Velká kostka (Big Dice)
(01. Numbers and Actions (Čísla a slovesa))

Téma: Slovesa pohybu (Action verbs), Číslovky (Numbers)

Typ lekce: DVD a pohybová hra

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klipy, hrací kostka, obrázkové karty (flashcards) se slovesy pohybu, 6 kartiček (velikost A5 nebo A4) s nadepsanými číslicemi od 1 do 6 (připravte si před lekcí – napište jedno číslo na každou kartičku), pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Příběhový DVD klip pomocí krátkého příběhu představuje základní číslovky od 1 do 6 a některá slovesa pohybu, které spojuje do jazykové struktury: Prosím, + rozkaz + číslovka násobná: „Please, (jump three times).“ Následně se v procvičovacím DVD klipu k těmto novým jazykovým strukturám vracejte a dále je upevňujte. Týmová pohybová hra pak procvičuje číslovky, počítání a zároveň slovesa pohybu pomocí technik TPR.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky kapitola 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce) – pro začátek doporučujeme hru č. 5.
 • Požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Příběhový DVD klip:

 • Pokuste se děti namotivovat ke zhlédnutí videa – např. Dneska si budeme pouštět video. Určitě se v něm s někým seznámíme. Pojďme to zjistit.: „Let´s watch the DVD!“
 • Pusťte příběhový klip, zastavte DVD na nadpisu (Big Dice – Velká hrací kostka), shrňte téma česky – např. Aha, asi budeme hrát nějakou společenskou hru s kostkou. Pokračujte zadáním jednoduchého úkolu – zjistit, kdo vystupuje v klipu: „Who is in the clip?“ Pusťte DVD a sledujte příběh vcelku.
 • Po skončení klipu, položte otázku ještě jednou: „Who is in the clip?“ Odpověď: Steve and Maggie (a bird).
 • Pokud budou děti při/po sledování klipu nejisté, povzbuďte je, např. uveďte, že ani vy nerozumíte v klipu všemu a že se to postupně zlepší tím, jak budou jazyk procvičovat. Můžete případně klip pustit ještě jednou.

Procvičovací DVD klip:

 • Pokračujte sledováním druhého klipu. V tomto klipu Steve vyzývá děti, aby s ním předváděly různé fyzické aktivity, proto můžete děti nechat při sledování klipu stát, případně sedět na zemi, aby jim v pohybu nepřekážel nábytek.
 • Pokud se děti na klip soustředí, nechte je pouze sledovat. Pokud ztrácejí pozornost nebo chtějí klip zhlédnout znovu, můžete tentokrát klip zastavovat, opakovat otázky a úkoly od Steva, případně přidat vlastní (viz návod níže). V některých momentech popsaných v návodu klip zastavovat nemusíte, pouze gesty a mimikou naznačte úkol. Pomáhejte dětem plnit úkoly – např. mimicky, naznačte odpověď, říkejte část s nimi, ukazujte obrázkové karty (flashcards) či jiné pomůcky.
 • Při práci s klipem můžete postupovat podle následujícího návodu, ale zastavovat klip a ptát se dětí můžete i v jiných místech než doporučujeme. Určitě děti povzbuzujte v jakémkoli projevu vztahujícím se ke klipu (mohou opakovat po Stevovi i v místech, kde nezastavíte, zdravit Steva a mávat na něho atd.):
Čas Otázka / úkol od Steva (Maggie) Otázka / úkol od lektora Předpokládaná reakce dětí Činnost lektora
1:28 Can you jump with me? Jump! Jump! Jump! Jump!
Děti skáčou.
Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby se postavily a opakovaly slova po Stevovi a zároveň s ním skákaly. Zopakujte výzvu po Stevovi a doplňte ji názornou ukázkou (poskočte). Pusťte DVD, můžete skákat s dětmi.
1:44 Hop with me. Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Děti poskakují na jedné noze. Zastavte DVD a vyzvěte děti, aby opakovaly slova po Stevovi a zároveň s ním poskakovaly na jedné noze. Zopakujte výzvu po Stevovi a doplňte ji názornou ukázkou (poskakujte na jedné noze). Pusťte DVD, můžete skákat s dětmi.
2:01 Stamp your feet. Stamp!
Děti pochodují. DVD nezastavujte. Pouze gesty povzbuďte děti, aby tleskaly se Stevem a tleskejte zároveň s nimi.
2:12 Now, clap your hands.
Děti tleskají. DVD nezastavujte. Pouze gesty povzbuďte děti, aby tleskaly se Stevem a tleskejte zároveň s nimi.

Hra:

 • Zahrajte si s dětmi pohybovou hru vycházející z DVD klipu.
 • Rozdělte děti do dvou družstev: „Make two teams, please.“
 • Pozvěte k sobě vždy jednoho zástupce každého týmu, oba hodí kostkou: „Roll the dice, please.“ Kdo hodí vyšší číslo, dá druhému týmu úkol: „Jump, hop, clap, stamp your feet once (twice / two times / three times / four times / five times / six times).Úkol plní celý tým – po splnění získá celý tým bod.
 • Soutěž opakujeme několikrát a body týmů zapisujeme – např. na tabuli nebo na papír.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Let´s watch the DVD!“ Pojďme se podívat na DVD!
„Who is in the clip?“ Kdo vystupuje v klipu?
„Make two teams, please.“ Vytvořte dvě družstva, prosím.
„Roll the dice, please.“ Hoďte kostkou, prosím.
„Jump, hop, clap, stamp your feet once (twice / two times / three times / four times / five times / six times).“ Skákejte, hopsejte na jedné noze, dupejte nohama jednou (2x/3x/4x/5x/6x).

Návrat do:
01. Numbers and Actions (Čísla a slovesa)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012