7.5 Oblíbené jídlo (Favourite Food)
(07. Food (Jídlo))

Připojený soubor: level1-07.5.pdf

Téma: Jídlo (Food)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, obrázkové karty Steva a Maggie, pracovní list, tužka, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Úkolem je z plných talířů zjistit, které jídlo si dá k obědu Steve a které Maggie, poté příslušné jídlo zaškrtnout v odpovědní části. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme pohybovou hru „Yes/No Stations“ (Stanoviště Ano/Ne). Předem připravené papíry se slovy „YES“ (ANO) a „NO“ (NE) umístětě viditelně každý na jinou stranu místnosti, vezměte si do ruky vybarvené pracovní listy dětí a všichni se postavte doprostřed místnosti: „Stand here, please.“ Nyní budete postupně ukazovat dětem obrázkové karty. Pokud se váš popis shoduje s obrázkem, děti se rozběhnou k nápisu „YES“: „Run to YES if it is true.“ (doplňte vhodnou mimikou např. ukažte palcem nahoru). Pokud se váš popis neshoduje, rozběhnou se děti naopak k nápisu „NO“: „Run to NO if it is not true.“ (opět doplňte vhodnou mimikou např. ukažte palcem dolů). Pokud se někdo splete, situaci odlehčete a usmějte se – např.: Oops, wrong!“
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 11.
 • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Stoupněte si tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ptejte se dětí a zároveň ukazujte na obrázky jídel v dolní (odpovědní) části pracovního listu (vyberte asi 3–4 jídla): „What is it?“ S odpovědí nepospíchejte, nejdříve zkuste jen napovědět: „It´s an a-a-a…“ Doplňte vhodnou mimikou a gesty (přiložte ruku k uchu, jakože neslyšíte odpověď, přikyvujte hlavou, dejte palec nahoru atd.). Pokud je to nutné dokončete odpověď: „… apple, well done.“
 • Nyní přečtěte otázku pod obrázkem: „What has Steve got?“ Ukažte tužkou na talíř Steva, najděte na něm sandwich: „ A sandwich.“ Pak ukažte na sendvič v dolní části obrázku a naznačte odškrtnutí (a kývněte): „Tick here, please.“ Stejným způsobem naznačte jeden příklad i pro Maggie.
 • Rozdejte pracovní listy a dejte dětem chvilku, aby si je prohlédly. (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!)
 • Opět držte pracovní list tak, aby na něj děti dobře viděly a pokračujte stejnou otázkou: „What has Steve got?“ Nyní vždy jmenujte jídlo v dolní části obrázku (současně na něj ukažte) a naznačte odškrtnutí nebo křížek: „An apple?“ Naznačte: „Tick/Cross here, please.“
 • Stejným způsobem pokračujte v případě Maggie.
 • Posaďte děti na židle do kruhu: „Pick up your chairs. Make a circle.“ Ukažte dětem obrázkovou kartu Steva (dejte si obrázkovou kartu před obličej, zamávejte), pozdravte děti jako Steve: „Hello, my name´s Steve.“ Potom řekněte, co máte rádi podle vyplněného pracovního listu: „I like cake.“ Doprovoďte obrázkovou kartou. Pak obrázkové karty podejte dítěti, které sedí vedle vás a vyzvěte ho, aby to po vás zopakovalo. Nechte projet obrázkové karty po celém kruhu. Poté vytáhněte obrázkovou kartu Maggie a pokračujte obdobným způsobem, jen změňte směr posílání. Pro oživení můžete vyměnit obrázkovou kartu jídla nebo vyzvat děti, aby říkaly fráze a posílaly karty rychle/pomalu.

Něco navíc:

 • Nechte děti, ať nakreslí na obrázek samy sebe s talířem v ruce a s jídlem, které mají rády. Jednoduchý návod pro nakreslení tohoto obrázku: řekněte dětem, aby nakreslily velký kruh jako talíř: „Draw a circle.“ Vedle něj ať umístí smajlíka/veselý obličej: „Draw a happy face.“ Poté vyzvěte děti, aby na talíř nakreslily buď jídlo, které mají rády ze seznamu na pracovním listě, nebo jakékoliv jídlo, které mají rády a které pak společně za pomoci slovníku pojmenujete: „Draw the food you like.“
 • Poté si obrázky vzájemně ukažte: „Show us your picture.“ Nechte děti pojmenovat jídlo, které nakreslily na svůj talíř: „What do you like?“

Potřebné fráze:

„Stand here, please.“ Postavte se sem, prosím.
„Run to YES if it is true.“ Běžte k ANO, pokud je to pravda.
„Run to NO if it is not true.“ Běžte k NE, pokud to není pravda.
„Oops, wrong!“ Jéje, špatně!
„Sit down, please.“ Sedněte si, prosím.
„What is it?“ Co je to?
„It´s an a-a-a… apple, well done.“ To je j-j-j.… jablko, dobře.
„What has Steve got?“ Co má Steve?
„A sandwich.“ Obložený chléb.
„Tick/Cross here, please.“ Zde odškrtněte/zakřížkujte, prosím.
„Pick up your chairs. Make a circle.“ Vezměte si židle. Utvořte kruh.
„Hello, my name´s Steve/Maggie.“ Ahoj, jmenuji se Steve/Maggie.
„I like…“ Mám rád/a…
„Draw a circle.“ Nakreslete kruh.
„Draw a happy face.“ Nakreslete smajlíka.
„Draw the food you like.“ Nakreslete jídlo, které máte rádi.
„Show us your picture.“ Ukaž nám svůj obrázek.
„What do you like?“ Co máš rád/a?

Návrat do:
07. Food (Jídlo)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012