7.4 Jídelní diktát (Food Dictation)
(07. Food (Jídlo))

Připojený soubor: level1-07.4-2listy.pdf

Téma: Jídlo (Food)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

obrázkové karty (flashcards) se slovy, která chceme procvičovat, případně reálné věci (ovoce aj.), pracovní list (prázdné talíře, talíře s jídlem)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje pomocí technik TPR slovíčka a fráze daného tématu. Úkolem je zakreslit do prázdných talířů správný druh jídel, ve správném počtu na základě diktátu od lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 1.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 5.
  • Požádejte děti, aby si sedly ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Vyprávějte dětem krátký příběh (v češtině): Žil byl v daleké zemi Kobrov obr Kobr. Byl obrovský, měl velikou hlavu a ještě větší pusu, ale ze všeho největší měl břicho! A do toho břicha se mu vešla spousta jídla. Obr Kobr měl pořád obrovský obří hlad a teď poslouchejte, co všechno snědl k obědu. (Vyprávění doplňujeme příhodnou melodií hlasu a výraznou mimikou/gesty.)
  • Vysvětlete dětem, že jim budete říkat v angličtině, co vše obr snědl a ony to budou kreslit do pracovních listů (talíř) – ukažte jim pracovní list (7.4a) a naznačte zakreslování jídla: „Listen and draw what´s in his tummy.“ Doplňte vhodnou mimikou (dotkněte se ucha a pak naznačte kreslení atd.).
  • Rozdejte dětem pracovní listy (prázdný talíř – 7.4a) a tužky.
  • Začněte pomalu diktovat, dávejte dětem dostatek času, aby vše zakreslily (vybarvovat mohou později). Jídlo můžete diktovat z obrazové přílohy – zvolte jeden talíř plný jídla (viz pracovní list – 7.4b) nebo si připravte vlastní seznam slov včetně počtu jednotlivých položek (1–6): „Listen and draw.“ Opět doplňte výraznou mimikou a gesty. (Např.: „Six apples, two bananas, three cakes, five sandwiches, four pizzas and one salad.“)
  • Nechte děti jídlo vybarvit: „Colour your picture, please.“ Pak je vyzvěte, aby svůj talíř obra Kobra ukázaly ostatním: „Show us your picture, please.“ (V žádném případě však nikoho nenuťte.) Společně říkejte, co obr snědl: „Say with me…

Něco navíc:

  • Hru můžete opakovat několikrát – nechte děti diktovat jídlo místo vás, děti by se měly prostřídat. Využijte plné talíře z pracovního listu (7.4b).
  • Hru můžete také hrát tak, že plný talíř, který je potřeba překreslit, umístíte na jeden konec třídy nebo do vedlejší místnosti. Děti utvoří dvojice: „Make pairs.“ Vždy jeden z dvojice běží, spočítá kusy jednoho druhu jídla a nadiktuje kamarádovi z dvojice, co má nakreslit na prázdný talíř: „Run and count the bananas/pizzas etc.“ Takto pokračují, dokud nepřekreslí celý talíř.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Sedněte si, prosím.
„Listen and draw what´s in his tummy.“ Poslouchejte a kreslete, co je v jeho břiše.
„Colour your picture, please.“ Vybarvěte svůj obrázek, prosím.
„Show us your picture, please.“ Ukažte nám svůj obrázek, prosím.
„Say with me.… “ Říkejte se mnou…
„Make pairs.“ Utvořte dvojice.
„Run and count the bananas/pizzas etc.“ Utíkejte a spočítejte banány/pizzy atd.“

Návrat do:
07. Food (Jídlo)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012