7.3 Piknik (Picnic)
(07. Food (Jídlo))

Připojený soubor: level1-07.3.pdf

Téma: Jídlo (Food)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová), nůžky, lepidlo, čisté papíry A4

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR, zároveň rozvíjí orientaci v prostoru. Úkolem je najít cestu v bludišti tak, abychom cestou na piknik posbírali všechno jídlo, které budeme potřebovat. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme využít hru s hrací kostkou. Vytvořte s dětmi kruh a doprostřed kruhu postavte hrací kostku: „Stand in a circle and let´s roll the dice.“ Hoďte kostkou a požádejte děti, aby s vámi počítaly, které číslo na kostce padlo – „Count with me, one-two…“ Poté děti požádejte, aby skočily či poskočily na jedné noze, tleskly tolikrát, kolik ukazuje číslo na kostce: „Jump/hop/clap… (2) times.“ Opakujte několikrát. Můžete nechat i samotné děti, aby házely kostkou místo vás.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 5.
  • Požádejte děti, aby se posadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Seznamte děti s pracovním listem a úkolem. Ukazujte na listě a ptejte se: „Who is it?“ S odpovědí vyčkejte, pouze napovězte a mimicky povzbuďte (např. přiložte ruku k uchu na znamení, že neslyšíte odpověď): „It´s S-S-S (M-M-M)…“. Pokud je to nutné, odpověď doplňte: „… Steve (Maggie), yes! Say hello to Steve (Maggie) – Hello, Steve/Maggie!“ Zamávejte na pozdrav. Pokračujte vysvětlením úkolu – Steve si chce udělat piknik, ale zjistil, že po cestě ztratil všechno jídlo. Pomůžeme Maggie najít tu správnou cestu ke Stevovi a po cestě sebrat všechno jídlo, které Steve ztratil?: „Find the way and all the food.“ Pomalu kreslete čáru tužkou a u každého jídla se vždy zastavte a ptejte se: „What is it?“ Poté, co děti jídlo pojmenují, je vyzvěte, aby jídlo nakreslily na deku: „Draw the food here.“ Ukažte na deku. Naznačte, jak tužkou kreslíte dané jídlo na deku. Příklad opakujte ještě jednou s dalším druhem jídla.
  • Rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a tužku a naznačte hledání cesty, zopakujte úkol: „Find the way and the food.“
  • Nakonec si společně zkontrolujte, zda děti našly a překreslily všechny druhy jídla. Vezměte si jeden z vyplněných pracovních listů a ptejte se: „What´s this?“ Poté, co děti jídlo pojmenují, si pohlaďte břicho a řekněte: „I like bananas/apples/sandwiches/salad/pizza/cake.“ (POZOR: bananas, apples, sandwiches je nutné použít v množném čísle, které vznikne přidáním „s“ na konec slova.)

Něco navíc:

  • Děti si připraví vlastní piknik – při hezkém počasí si můžete společně s dětmi na zahradě, event. na procházce připravit piknik (použijte alespoň část jídel ze slovní zásoby). Pojmenovávejte jednotlivá jídla a vyprávějte si, co děti (ne)mají rády: „I like/ I don´t like (bananas).“
  • Další možností je vytvořit si vlastní piknikovou deku s jídlem jako koláž. Dejte dětem různé barevné časopisy, nechte je v nich listovat a vybrat obrázky, které se jim hodí. Ty nejprve vystřihají: „Cut out the pictures,“ poté nalepí na čistý papír: „Glue the pictures here.“ Instrukce vždy doplňujte mimicky – např. naznačujte střihání, ukazujte na papír/pracovní list apod. Koláž mohou děti dotvořit pastelkami nebo vodovkami. Jídlo si opět pojmenujte a vyprávějte si o (ne)oblíbených jídlech – viz výše. Během pikniku opakujte dětem věty typu „I like bananas/apples/sandwiches/salad/pizza/cake.“ Pokud budou samy chtít větu opakovat, podpořte je v tom.

Potřebné fráze:

„Stand in a circle.“ Postavte se do kruhu.
„Let´s roll the dice.“ Pojďme hodit kostkou.
„Count with me.“ Počítejte se mnou.
„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Who is it?“ Kdo je to?
„It´s S-S-S (M-M-M)… Steve (Maggie), yes!“ To je S-S-S (M-M-M… Steve (Maggie), ano!
„Say hello to Steve (Maggie) – Hello, Steve/Maggie!“ Pozdravte Steva (Maggie) – Ahoj, Steve/ Maggie!
„Find the way and the food.“ Najděte cestu a jídlo.
„I like/I don´t like bananas/pizza.“ Mám/Nemám rád/a banány/pizzu.
„Glue the pictures here.“ Nalepte obrázky sem.
„What´s this?“ Co je to?

Návrat do:
07. Food (Jídlo)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012