7.1 Obtahuj čáry (Copy the Lines)
(07. Food (Jídlo))

Připojený soubor: level1-07.1.pdf

Téma: Jídlo (Food) / Barvy (Colours)

Typ lekce: DVD a pracovní list

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klipy, 6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Procvičovací DVD klip se vrací k novým jazykovým strukturám představeným v DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daných témat s využitím technik TPR a zároveň slouží jako cvičení jemné motoriky. Úkolem je správně obtáhnout přerušovanou čáru pastelkou, barvu zadává lektor. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme pohybovou hru „Run Around If…“ (Oběhni dokola, pokud…). Sedněte si do kruhu na zem: „Sit down in a circle, please.“ Děti vždy vstanou, oběhnou kruh a zase se posadí, pokud mají na sobě barvu, kterou zrovna určíte: „Run around if you are wearing something (red).“ Pokud chcete procvičit všechna nová slovíčka a děti nemají zrovna na sobě všechny příslušné barvy, můžete jim rozdat obrázkové karty (flashcards) a předstírat, že právě tyto barvy mají zrovna na sobě (pokud hraje více než 6 hráčů, rozdávejte karty i z druhé sady). Pokud je to příliš lehké, zopakujte rovněž slovní zásobu Oblečení.
 • Požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Procvičovací DVD klip:

 • Připomeňte dětem, že v minulé lekci se dívaly na DVD. Zeptejte se, jestli si pamatují, o čem bylo, jestli si pamatují některá z jídel: „Can you name any food in English?“ Děti budou nejspíš odpovídat česky, pochvalte je a zopakujte jejich odpovědi anglicky: „Yes, great, salad, apple, banana, sandwich, pizza, cake.“ Pokud děti nechtějí odpovídat, nenuťte je a rovnou přejděte k opětovnému sledování procvičovacího DVD klipu.
 • Pokuste se je namotivovat k opakovanému zhlédnutí procvičovacího klipu – Pojďme se ještě jednou za Stevem do kuchyně podívat a zjistit, jestli jsme si to zapamatovali správně: „Let´s watch the DVD again.“
 • Sledujte procvičovací DVD klip dle návodu – viz předchozí kapitola 7.0. Zastavujte video, ptejte se a nechte děti odpovídat na vaše a Stevovy dotazy.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 9.

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Popisujte pracovní list, vysvětlujte dětem úkol a zároveň ukazujte na pracovním listě. Postupně ukazujte na jednotlivé druhy jídla a ptejte se (doplňujte vhodnou mimikou a gesty): „What is it?“ Poté na svou otázku odpovězte: „It´s an apple.“ Jsou-li některé děti schopné odpovědět, pochvalte je.
 • Některé děti si mohou povšimnout, že jeden druh procvičovaného jídla chybí. Potvrďte jim to a jejich postřeh pochvalte: „Yes! There is no pizza. Well done.“
 • Nyní přejděte k samotnému úkolu – vyzvěte děti, aby obtáhly pastelkou čáru vedoucí k jablku: „Take a red pencil and follow the line.“ Zároveň naznačujte červenou pastelkou obtahování čáry směrem k ovoci.
 • Rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!). Opět držte svůj pracovní list před sebou, ukazujte na něm a opakujte instrukce – viz výše. Stejným způsobem proveďte s dětmi cvičení i u ostatních druhů jídla: „A banana/cake/sandwich/salad.“ Vždy volte i příslušnou barvu: „Green, blue, yellow, orange, purple.“ Doplňte vhodnou mimikou a gesty (danou pastelkou naznačte obtahování příslušné čáry, kývejte hlavou, vztyčte palec nahoru atd.).
 • Děti si mohou jídlo i pastelky (tužky) vybarvit též: „Colour the food/pencils (crayons).“
 • Vyberte jeden z pracovních listů dětí, držte jej tak, aby jej děti viděly a ptejte se dětí na barvy jednotlivých druhů jídla, např. „What colour is the banana?“

Něco navíc:

 • Zahrajte si s dětmi týmovou pohybovou hru „Treasure Hunt“ (Hon za pokladem).
 • Rozmístěte obrázkové karty (flashcards) na zem, a to obrázkem dolů. Utvořte dvě družstva: „Make two teams, please.“ Hraje se na kola. Z každého týmu jde vždy závodit jeden a po jednom kole se prostřídá s jiným členem týmu.
 • Určete kartičku, kterou mají hráči co nejrychleji najít tak, že se rozeběhnou po místnosti a libovolně otáčejí kartičky na zemi (vždy kouknou na obrázek a kartičku opět položí obrázkem na podlahu): „Find the banana.“
 • Bod získá družstvo, jehož hráč kartičku našel jako první (opět ji vrátí na podlahu). Body pečlivě zapisujte.
 • Před dalším kolem promíchejte kartičky. Pokračujte, dokud se nevystřídají všichni hráči v družstvu alespoň jednou.

Potřebné fráze:

„Sit down in a circle, please.“ Posaďte se do kruhu, prosím.
„Run around if you are wearing something red.“ Běhejte kolem, pokud máte na sobě něco červeného.
„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Can you name any food in English?“ Znáte nějaké jídlo v angličtině?
„Yes, great, (salad).“ Ano, skvěle, (salát).
„Let´s watch the DVD again.“ Pojďme se na DVD podívat ještě jednou.
„What is it?“ Co je to?
„It´s an apple.“ To je jablko.
„Yes! There is no pizza. Well done.“ Ano! Není tam žádná pizza. Dobrá práce.
„Take a red pencil and follow the line.“ Vezměte si červenou pastelku a obtáhněte čáru.
„Colour the food/pencils (crayons).“ Vybarvěte jídlo/tužky (pastelky).
„Make two teams, please.“ Utvořte dvě družstva, prosím.
„Find the banana.“ Najdi banán.

Návrat do:
07. Food (Jídlo)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012