2.2 Žonglér (The Juggler)
(02. Colours (Barvy))

Připojený soubor: level1-02.2.pdf

Téma: Barvy (Colours)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

2 sady obrázkových karet (flashcards), pracovní list, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová), barevné plastové míčky/kroužky (případně barevné papírky apod. – cokoliv barevného, co mohou děti sbírat)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR. Úkolem je vybarvit obrázek dle zadání lektora (diktát). Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 5.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 11.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Popisujte pracovní list, vysvětlujte dětem úkol a zároveň ukazujte na pracovním listě. Ukažte na Steva a zeptejte se: „Who´s this?“ Vyčkejte s odpovědí, povzbuďte děti mimicky a gesty (rukou, kýváním hlavy atd.). Pokud je to nutné, pomozte s odpovědí: „It´s S-S-S… Steve, yes.“ A pokračujte: „He is juggling balls.“ Zároveň ukažte na obrázku, případně naznačte mimicky žonglování. Nyní vysvětlete dětem česky, že budou vybarvovat míčky tak, jak jim to určíte (naznačte vybarvování pastelkou).
  • Rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!). Zadejte první instrukci, nyní anglicky: „Colour two balls green.“ (Zároveň naznačujte zelenou pastelkou vybarvování dvou míčků, případně číslo ukažte na prstech.) Vyčkejte, až děti míčky vybarví a pokračujte stejným způsobem, dokud nebudou všechny míčky vybarvené (udávejte libovolné barvy a počet míčků od 1 do 6), např.: „Colour five balls red.“ „Colour one ball yellow.“ „Colour three balls purple.“ „Colour two balls blue.“ „ Colour two balls orange.“
  • Procházejte mezi dětmi a pomáhejte jim, případně kontrolujte správnost provedení úkolu.

Něco navíc:

  • Zahrajte si s dětmi pohybovou hru „Find it Fast“ (Najdi to rychle).
  • Rozdělte děti do dvou družstev: „Make two teams, please.“ Na plochu místnosti rozložte dvě sady obrázkových karet s barvami, ale obrázky dolů.
  • Odstartujte kolo a zadejte barvu: „Find the green card. Ready, steady, go!“ Z každého družstva vyběhne jeden hráč a snaží se co nejrychleji otáčením obrázkových karet najít zadanou barvu. Karty vždy vrací zpět obrázkem dolů. Bod získá to družstvo, jehož hráč našel zadanou barvu jako první.
  • Zamíchejte karty na hrací ploše a odstartujte další kolo.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Who´s this?“ Kdo je toto?
„It´s S-S-S… Steve, yes.“ To je S-S-S… Steve, ano.
„He is juggling balls.“ Žongluje s míčky.
„Colour two balls green.“ Vybarvěte dva míčky zeleně.
„Colour five balls red.“ Vybarvěte pět míčků červeně.
„Colour one ball yellow.“ Vybarvěte jeden míček žlutě.
„Colour three balls purple.“ Vybarvěte tři míčky fialově.
„Colour two balls blue.“ Vybarvěte dva míčky modře.
„Colour two balls orange.“ Vybarvěte dva míčky oranžově.
„Make two teams, please.“ Vytvořte dvě družstva, prosím.
„Find a green card.“ Najděte zelenou kartu.
„Ready, steady, go!“ Připravit ke startu, pozor, teď!

Návrat do:
02. Colours (Barvy)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012