2.1 Barvy (Colours)
(02. Colours (Barvy))

Připojený soubor: level1-02.1.pdf

Téma: Barvy (Colours

Typ lekce: DVD a pracovní list

Pomůcky:

Pomůcky: DVD přehrávač, DVD klipy, 6 obrázkových karet (flashcards) nebo barevných papírů/kartiček/předmětů (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová), pracovní list, pastelky (barvy duhy – viz výše)

Shrnuti:

Shrnutí: Procvičovací DVD klip se vrací k jazykovým strukturám představeným v DVD klipu a dále je upevňuje. Pracovní list pak tyto struktury procvičuje s využitím technik TPR. Úkolem je vybarvit obrázek dle zadání od lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 2.
 • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Procvičovací DVD klip:

 • Připomeňte dětem, že se v minulé lekci dívaly na DVD. Zeptejte se, jestli si pamatují některé barvy, které jim Steve představil: „Do you know any colours in English?“ České odpovědi zopakujte anglicky. Pokud děti neodpovídají vůbec, pomozte jim např. takto: „B-B-B…“, vyčkejte a případně slovo dokončete: „… blue, well done.“ Pokud děti nereagují, nenuťte je.
 • Pokuste se děti namotivovat k opakovanému zhlédnutí procvičovacího klipu – Pojďme se ještě jednou na duhu podívat a zjistit, jestli jsme si to zapamatovali správně.: „Let´s watch the DVD again.“
 • Sledujte procvičovací DVD klip dle návodu – viz předchozí kapitola 2.0. Zastavujte video, ptejte se a nechte děti odpovídat na vaše a Stevovy dotazy.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 9.

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Nyní dětem česky připomeňte, co viděly v DVD klipu a zároveň ukazujte na obrázek na pracovním listě: „Děti, pamatujete, jaký příběh jsme viděli na DVD? Správně, Steve se procházel v dešti a došel k duze. Podívejte, tohle je duha.“ Zopakujte anglicky: „Look, it´s a rainbow.“ Pokračujte ve vysvětlování úkolu česky: „Ano, našel tam hrnec zlaťáků.“ (Zároveň ukazujte na pracovním listě.) Vysvětlete dětem úkol česky: „Dnes budeme vybarvovat tento obrázek tak, jak vám budu říkat.“ Pro ilustraci vezměte pastelku a naznačte vybarvování dvou mincí: „Colour two coins green.“ Opět doplňte gesty (ukažte dva prsty a příslušnou pastelkou pak na mince).
 • Rozdejte dětem pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!). Dejte dětem chvilku, aby si je prohlédly a pokračujte v zadání instrukcí, nyní anglicky (opět držte pracovní list tak, aby jej děti viděly a ukazujte na něm, případně naznačte počty na prstech): „Take a red pencil and colour two coins.“ Předstírejte vybarvování dvou mincí červenou pastelkou, pak vezměte modrou a pokračujte: „Take a blue pencil and colour three coins.“ Stejně pokračujte i pro ostatní barvy (green, yellow, orange, purple) a počty mincí (four, five, six coins). Průběžně procházejte mezi dětmi a kontrolujte, zda pracují dle vašich instrukcí, případně jim pomáhejte.
 • Stejným způsobem nechte děti vybarvit i duhu: „Take a red pencil and colour the rainbow here.“ Naznačte na obrázku prstem / červenou pastelkou, obdobně pokračujte i s ostatními barvami.

Něco navíc:

 • Můžete děti vyzvat, aby obrázek dovybarvily: „Colour the picture.“ (Naznačte prstem celý obrázek.)
 • Děti si obrázek mohou domalovat dle vlastní fantazie (namalovat Steva, sebe, Maggie, květiny, stromy atd.): „Draw anything you like.“ Poté je vyzvěte, aby svůj obrázek ukázaly ostatním: „Show everyone your picture, please.“ Požádejte je, aby určovaly barvy. Pomáhejte jim dotazem: „What colour is it?“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Sedněte si, prosím.
„Do you know any colours in English?“ Znáte nějaké barvy v angličtině?
„B-B-B… blue, well done.“ M-M-M… modrá, dobře.
„Let´s watch the DVD again.“ Pojďme se podívat na DVD ještě jednou.
„Look, it´s a rainbow.“ Podívejte, to je duha.
„Colour two coins green.“ Vybarvěte dvě mince zeleně.
„Take a red (green, yellow, orange, purple) pencil and colour two coins.“ Vezměte si červenou (zelenou, žlutou, oranžovou, fialovou) pastelku a vybarvěte dvě mince.
„Take a blue pencil and colour three (two, four, five, six) coins.“ Vezměte si modrou pastelku a vybarvěte tři (dvě, čtyři, pět, šest) mincí.
„Take a red pencil and colour the rainbow here.“ Vezměte si červenou pastelku a vybarvěte duhu zde.
„Colour the picture.“ Vybarvěte obrázek.
„Draw anything you like.“ Nakreslete, co chcete.
„Show everyone your picture, please.“ Ukažte všem svůj obrázek.
„What colour is it?“ Která je to barva?

Návrat do:
02. Colours (Barvy)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012