2.0 Procházka duhou (Rainbow Walk)
(02. Colours (Barvy))

Téma: Barvy (Colours)

Typ lekce: DVD a pohybová hra

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klipy, obrázkové karty (flashcards) daného tématu, barevné plastové míčky nebo plastová víčka od láhví barev duhy (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová), dobře poslouží i malé papírky/kolečka výše zmíněných barev – na každého hráče alespoň jeden od každé barvy

Shrnuti:

Příběhový DVD klip pomocí krátkého příběhu představuje šest barev duhy (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová) a spojuje je do jazykové struktury: To je + barva: „It´s (red).“ Následně se v procvičovacím DVD klipu k těmto novým jazykovým strukturám vracíme a dále je upevňujeme. Týmová pohybová hra pak pomocí TPR technik tyto jazykové struktury dále procvičuje. Cílem je sesbírat co nejvíce předmětů daných barev.

Procvičovací DVD klip:

  • Pokračujte sledováním druhého klipu.
  • Pokud se děti na klip soustředí, nechte je pouze sledovat. Pokud ztrácejí pozornost nebo chtějí klip zhlédnout znovu, můžete tentokrát klip zastavovat, opakovat otázky a úkoly od Steva, případně přidat vlastní (viz návod níže). Pomáhejte dětem plnit úkoly – např. mimicky, naznačte odpověď, říkejte část s nimi, ukazujte obrázkové karty (flashcards) či jiné pomůcky.
  • Při práci s klipem můžete postupovat podle následujícího návodu, ale zastavovat klip a ptát se dětí můžete i v jiných místech, než doporučujeme. Určitě děti povzbuzujte v jakémkoli projevu vztahujícím se ke klipu (mohou opakovat po Stevovi i v místech, kde nezastavíte, zdravit Steva a mávat na něho atd.):
Čas Otázka / úkol od Steva (Maggie) Otázka / úkol od lektora Předpokládaná reakce dětí Činnost lektora
2:17 Can you touch something blue? Touch something blue. Blue! Děti se rozběhnou po místnosti a dotknou se něčeho modrého. Zastavte DVD. Zopakujte úkol. Gestem vyzvěte děti, aby se dotkly modré barvy v místnosti (oblečení, vybavení místnosti, obrázkové karty atd.) – např. ukažte prstem na příslušnou obrázkovou kartu (flashcard). Nechte je vrátit se na místa a pusťte DVD.
2:40 Try to touch something orange. Touch something orange. Orange! Děti se rozběhnou po místnosti a dotknou se něčeho oranžového. Zastavte DVD. Zopakujte úkol. Gestem vyzvěte děti, aby se dotkly oranžové barvy v místnosti (oblečení, vybavení místnosti, obrázkové karty atd.) – např. ukažte prstem na příslušnou obrázkovou kartu (flashcard). Nechte je vrátit se na místa a pusťte DVD.
3:09 Try to touch something green. Touch something green. Green! Děti se rozběhnou po místnosti a dotknou se něčeho zeleného. Zastavte DVD. Zopakujte úkol. Gestem vyzvěte děti, aby se dotkly zelené barvy v místnosti (oblečení, vybavení místnosti, obrázkové karty atd.) – např. ukažte prstem na příslušnou obrázkovou kartu (flash card). Nechte je vrátit se na místa.
3:40 What colours can you see in your room? Touch the colours and say them. Blue. Green. Red. Yellow. Purple. Orange.
Nezastavujte DVD hned – dodívejte se na klip. Zopakujte Stevovu otázku po ukončení sledování DVD. Vyzvěte děti, aby na barvy ukazovaly a pojmenovávaly je – názorně předveďte (řekněte jednu barvu a ukažte na ní). Nyní pro přehlednost a delší procvičení zadávejte postupně barvy a dejte dětem čas je v místnosti najít a dotknout se jich (barvy můžete opakovat i několikrát).

Hra:

  • Zahrajte si s dětmi pohybovou hru „Sbírání penízků“.
  • Děti rozdělte do (dvou) družstev: „Make (two) teams, please.“ Postavte je na odlehlé části hracího pole (místnosti).
  • Vysvětlete dětem, že budou v družstvu sbírat „poklad“ (víčka od PET láhví / barevné papírky / míčky…) podle zadání barvy a přinášet jej do své části místnosti.
  • Hrajte na kola a body přidělujte podle nasbíraných předmětů hned po každém kole.
  • Doprostřed rozhoďte barevné plastové míčky nebo plastová víčka (či jiné barevné předměty), odstartujte soutěž a určete první barvu: „Red! Ready, steady, go!“
  • Nechte děti sbírat, spočítejte body, zapište a pokračujte stejným způsobem s dalšími barvami.
  • Obtížnější varianta: kromě barvy určujte i počet (1–6) nasbíraných předmětů na jeden tým, např.: „(Bring me) six red.“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„So, today is about colours.“ Takže dnes to bude o barvách.
„Let´s watch the DVD!“ Pojďme se podívat na DVD!
„How many colours can you see in the DVD clip?“ Kolik barev vidíte v DVD klipu?
„Touch something (orange).“ Dotkněte se něčeho (oranžového).
„Touch the colours and say them.“ „Blue.“ „Green.“ „Red.“ „Yellow.“ „Purple.“ „Orange.“ Dotkněte se barev a řekněte je. Modrá. Zelená. Červená. Žlutá. Fialová. Oranžová
„Make (two) teams, please.“ Vytvořte (dvě) družstva, prosím.
„Red! Ready, steady, go!“ Červená! Připravit ke startu, pozor, teď!
„(Bring me) six red.“ (Přineste) šest červených.

Návrat do:
02. Colours (Barvy)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012