2.4 Vybarvuj podle čísel (Colour by Numbers)
(02. Colours (Barvy))

Připojený soubor: level1-02.4.pdf

Téma: Barvy (Colours)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

2 sady obrázkových karet (flashcards) daného tématu, pracovní list, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR, zároveň opakuje Číslovky (Numbers) a počítání. Úkolem je vybarvit obrázek dle číselných kódů (počty teček na hrací kostce). Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 2.
  • Zopakujte si slovíčka - viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit. Doporučujeme hru s hrací kostkou. Vytvořte s dětmi kruh a doprostřed kruhu postavte hrací kostku: „Stand in a circle and let´s roll the dice.“ Hoďte kostkou a požádejte děti, aby s vámi počítaly, které číslo na kostce padlo – „Count with me, one-two…“ Poté děti požádejte, aby skočily/poskočily na jedné noze/tleskly… tolikrát, kolik ukazuje číslo na kostce: „Jump/hop/clap… (2) times.“ Opakujte několikrát. Můžete nechat i samotné děti, aby házely kostkou místo vás.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

Postavte se před děti, držte pracovní list před sebou obrázkem k dětem. Připomeňte dětem, že obrázek se podobá DVD klipu, který už viděly. Ukazujte vpravo na hrací kostky a počítejte tečky (vyberte namátkově např. kostku se třemi tečkami) a vyzvěte děti, aby počítaly s vámi: „Count with me – one, two, three.“ Pokračujte úkolem, aby děti vybarvily kostku danou pastelkou: „Colour it green.“ Zároveň naznačte vybarvování příslušné kostky zelenou pastelkou. Nyní tou samou pastelkou naznačte hledání kostky s třemi tečkami v obrázku (jezděte po obrázku): „Where is the number three?“ Zastavte se u trika a naznačte vybarvování: „Colour it green.“ Stejný postup opakujte ještě s jednou kostičkou (např. 1 = purple – čepice).

Nyní rozdejte dětem pastelky a pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!), dejte jim chvilku, aby si je prohlédly a zopakujte úkoly pro vybarvování – viz výše.

Nechte děti pracovat a po chvíli pokračujte s další barvou. Postupně vybarvěte obrázek všemi uvedenými barvami.

Něco navíc:

  • Zahrajte si s dětmi variantu hry „Dotkni se“ (Touch Something), ale tentokrát formou štafety.
  • Děti rozdělte do dvou družstev: „Make two teams, please.“ Postavte družstva vedle sebe na jednu stranu místnosti a ve druhé na zem položte před každé družstvo balíček obrázkových karet (flashcards) s barvami.
  • Hrajte na kola, vždy zadejte barvu a odstartujte: „Find the red card. Ready, steady, go!“ Názorně předveďte – doběhněte na druhou stranu místnosti, najděte v balíčku karet tu s červenou barvou a ukažte ji družstvům. Z každého družstva vybíhá jeden zástupce, z balíčku karet vybírá příslušnou barvu, zvedne ji a pak ji zase uloží na původní místo. Poté se zástupce vrátí zpět ke svému družstvu. Rychlejšímu družstvu (za předpokladu, že ukáže správnou kartu) přidělte bod a pokračujte dalším kolem.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Sedněte si, prosím.
„Count with me – one, two, three.“ Počítejte se mnou – jeden, dva, tři.
„Colour it green.“ Vybarvěte to zeleně.
„Where is number three?“ Kde je číslo tři?
„Make two teams, please.“ Vytvořte dvě družstva, prosím.
„Find the red card. Ready, steady, go!“ Najděte červenou kartu. Připravit ke startu, pozor, teď!

Návrat do:
02. Colours (Barvy)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012