2.3 Malíř (The Artist)
(02. Colours (Barvy))

Připojený soubor: level1-02.3.pdf

Téma: Barvy (Colours)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 barevných papírů/kartiček/předmětů (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová), pracovní list, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Úkolem je vybarvit kaňky barvou, kterou určí lektor. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 4.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 9.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Stoupněte si tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ptejte se dětí a zároveň ukazujte na obrázek (postupně na Steva a Maggie): „Who´s this?“ S odpovědí vyčkejte a nejdříve pouze pomozte: „It´s S-S-S… Steve (Maggie).“ Doplňte mimikou a gesty (kývněte hlavou, zdvižený palec atd.) Nyní zvedněte červenou pastelku a vysvětlete dětem, že budou vybarvovat kaňku (ukažte pastelkou na kaňku): „Colour this red.“
  • Nyní rozdejte pracovní listy a pastelky. Dejte dětem chvilku, aby si obrázek prohlédly. (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!)
  • Opět držte pracovní list tak, aby na něj všechny děti viděly a znovu je vyzvěte, aby si vybraly červenou pastelku a vybarvily kaňku: „Colour this red.“ Zároveň ukažte červenou pastelkou na příslušnou kaňku.
  • Pokračujte stejným způsobem s dalšími barvami a kaňkami.

Něco navíc:

  • Vyzvěte děti, aby vybarvily celý obrázek (Steva i Maggie): „Colour the picture, please.“ Poté můžete obrázky od dětí vybrat a postupně anonymně ukazovat na jednotlivé části obrázku a ptát se: „What colour is this?“
  • Další procvičení barev – uspořádejte soutěž družstev: „Make teams, please.“ Družstva se posadí / stoupnou si do hloučku, vy se postavte čelem k nim a z balíčku obrázkových karet vždy jednu ukažte. Družstva hádají na střídačku: „Take turns, please.“ Pokud družstvo, které je na řadě, uhodne barvu, dostává bod. Pokud neuhodne, má možnost uhodnout a získat bod družstvo druhé.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Who´s this?“ Kdo je to?
„It´s S-S-S… Steve (Maggie).“ To je S-S-S… Steve (Maggie).
„Colour this red (blue).“ Vybarvěte toto červeně (modře).
„What colour is this?“ Jaká je to barva?
„Colour the picture, please.“ Vybarvěte obrázek, prosím.
„Make teams, please.“ Utvořte družstva, prosím.
„Take turns, please.“ Střídejte se, prosím.

Návrat do:
02. Colours (Barvy)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012