2.5 Řady čísel (Lines of Numbers)
(02. Colours (Barvy))

Připojený soubor: 2.5.pdf

Téma: Barvy (Colours) a Čísla (Numbers)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s barvami, kartičky s čísly (pro každé dítě jedna kartička), pracovní list, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost barev a opakuje základní číslovky 1-6. Úkolem je doplnit dané číselné řady a vybarvit číslovky dle zadání. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme hru č. 3 – opakujte pohybová slovesa, takže vaše instrukce mohou znít: „Jump/run/hop/walk, please.“
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 3. Hru můžete obměnit tak, že si každé dítě vylosuje kartičku s číslem a děti se snaží postavit do řady vedle sebe/za sebou podle čísel od nejmenšího/největšího dle vašeho zadání (první si stoupněte vy a kartičku s číslem držte viditelně před sebou). Nakonec si společně číselnou řadu vždy řekněte. Pokud máte ve skupině více než 6 dětí, nechte je vytvářet několik řad (nemusí být vždy přesně 1-6, záleží, jak vám to početně vyjde).
 • Nyní požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukažte na první 2 řádky pracovního listu a požádejte děti, aby pojmenovaly jakékoliv číslo: „Say a number, please.“ Chvíli vyčkejte na reakci a jakoby jezděte prstem po řádku, než někdo vykřikne číslo – to pak ukažte a dítě pochvalte: „Yes, great!“ a vyzvěte k další reakci: „And next?“ Pokud nikdo žádné číslo nerozezná, napovězte: ukažte na příslušnou kostku a řekněte „It’s number five.“, vyzvěte děti, aby opakovaly po vás a pochvalte je „Well done!/Good job!“. Nechte děti chvíli říkat jakákoliv čísla z prvních dvou řádků a ukazujte je.
 • Stejným způsobem postupujte u řádků s číslicemi.
 • Rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pomůcky až nyní!).
 • Přejděte k další části úkolu. Přesvědčte se, že děti umí najít zadané číslovky. Držte svůj pracovní list před sebou. Postupně zadávejte úkoly: „Touch number 1/2/3/4/5/6.“ (číslovky můžete zadávat na přeskáčku a každou použít několikrát), průběžně kontrolujte, zda děti čísla dokáží identifikovat – jak ve tvaru čísla, tak hrací kostky.
 • Nyní přejděte k diktátu – zadávejte, jakou barvou mají děti políčka s daným číslem vybarvit. Zpočátku dětem barvu pastelky napovězte (ukažte příslušnou pastelku), později je nechte úkol provést samostatně: „Colour number 5 red/blue/green/yellow/ orange/purple.“ (děti vybarví všechna políčka s pětkami - ve tvaru číslice i hrací kostky - červeně). Vždy chvíli vyčkejte, zkontrolujte správnost provedení úkolu a pokračujte dál, až budou vybarvená všechna políčka.
 • Nyní se vraťte k prvnímu řádku, společně pojmenovávejte postupně všechna čísla: „Say the numbers with me.“ a pokuste se od dětí vyzvědět, jak by řada měla pokračovat: „What number is it?“ (a ukazujte na prázdné políčko). Příslušnými pastelkami pak řadu společně dopište.
 • Stejně pokračujte i u ostatních řádků.

Něco navíc:

 • Číselné řady mohou děti zapisovat buď číslem (starší, pokročilejší) nebo puntíky, jako na hrací kostce. Pokud jsou řádky s číslicemi pro děti těžké, připravte podobný pracovní list pouze s hracími kostkami.

Potřebné fráze:

„Jump/run/hop/walk, please.“ Skákejte/běžte/hopsejte/choďte, prosím.
„Sit down, please.“ Sedněte si, prosím.
„Say a number, please.“ Pojmenujte jedno číslo, prosím.
„Yes, great!“ Ano, skvěle!
„And next?“ A další?
„It’s number five.“ Je to číslo pět.
„Well done!/Good job!“ Dobře!
„Touch number 1/2/3/4/5/6.“ Ukažte na číslo 1/2/3/4/5/6.
„Colour number 5 red/blue/green/yellow/ orange/purple.“ Vybarvěte číslo 5 červeně/modře/zeleně/žlutě/oranžově/fialově.
„Say the numbers with me.“ Říkejte čísla se mnou.
„What number is it?“ Co je to za číslo?

Návrat do:
02. Colours (Barvy)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012