4.4 Schované oblečení (Hidden Clothes)
(04. Clothes (Oblečení))

Připojený soubor: level1-04.4.pdf

Téma: Oblečení (Clothes)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, pastelky (červená, zelená, modrá, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a zároveň opakuje barvy. Úkolem je vybarvit jednotlivá pole v obrázku dle číselných kódů (počty teček na hrací kostce) a poté určit druhy oblečení, které po vybarvení vzniknou na obrázku. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 2.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit. Doporučujeme hru s hrací kostkou. Vytvořte s dětmi kruh a doprostřed kruhu postavte hrací kostku: „Stand in a circle and let´s roll the dice.“ Hoďte kostkou a požádejte děti, aby s vámi počítaly, které číslo na kostce padlo: „Count with me, one-two…“ Poté děti požádejte, aby skočily / poskočily na jedné noze / tleskly… tolikrát, kolik ukazuje číslo na kostce: „Jump/hop/clap… (2) times.“ Opakujte několikrát. Můžete nechat i samotné děti, aby házely kostkou místo vás.
 • Na zopakování slovní zásoby Oblečensí nyní doporučujeme využít hru č. 10 z kapitoly 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit
 • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Popisujte pracovní list, vysvětlujte dětem úkol a zároveň ukazujte na pracovním listě: Tady se skrývá obrázek, pojďme ho spolu najít. Budeme vybarvovat jednotlivé dílky takto. Přečtěte barevné kódy – opět je dětem můžete zopakovat v průběhu práce. Předveďte hledání ve změti políček a naznačte danou pastelkou vybarvování patřičného (správného) políčka.
 • Rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a nejprve s dětmi znovu určete barevné kódy. Opět je přečtěte a vždy děti vyzvěte, aby příslušné slovo obkroužily odpovídající pastelkou: „Circle the word red using a red pencil, please.“ Pokračujte stejně i pro ostatní barvy a čísla. Nyní ukažte na obrázek a zopakujte instrukce pouze anglicky: „Let´s colour the puzzle.“ Ukažte na první barevný kód červenou pastelkou a hledejte stejnou skupinu teček v obrázku, naznačte vybarvování příslušného pole: „Colour this red.“ Nechte děti pracovat, choďte mezi nimi a případně jim pomozte. Pokračujte stejně i u ostatních barev.
 • Až všichni dopracují, ptejte se (opět držte svůj pracovní list před sebou): „What is red/green/blue… in your picture?“ Vyčkejte s odpovědí, případně pomozte „It´s a d-d-d… dress.“ Pokud jsou děti pokročilé, pomozte jim říci celou větu: „It´s a red dress.“ Větu s nimi procvičujte: „Say with me – It´s a red dress.“ Ukažte na příslušné oblečení. POZOR na gramatiku!
 • Správné odpovědi: „It is a yellow T-shirt. It is an orange hat. They are green shorts. It is a red dress. It is a blue coat. They are purple trousers.“

Něco navíc:

 • Pro další procvičení a upevnění slovíček si zahrajte hru „Dotkni se…“
 • Rozmístěte obrázkové karty s oblečením po místnosti (na okno, nástěnku, stůl, židli atd.). Nechte děti pochodovat kolem dokola určitým způsobem: „Run. Hop. Jump. Walk.“ Způsob přemisťování vždy předveďte. Jednou za čas vykřikněte: „Touch (the shorts, the coat).“ Děti se rozběhnou po místnosti a dotknou se příslušné kartičky. Kdo doběhne poslední, nehraje jedno kolo. Ostatní se opět vrátí do řady a pochodují způsobem, který určíte.
 • Hru opakujeme několikrát, přičemž střídáme oblečení – viz výše.
 • Místo obrázkových karet (flashcards) můžete použít oblečení, které mají děti aktuálně na sobě – pouze se budou muset dotknout např. kalhot souseda, pokud samy mají pouze šortky či sukni. POZOR, zvažte, zda tato varianta je možná vzhledem ke vzájemným vztahům ve skupince.

Potřebné fráze:

„Stand in a circle.“ Postavte se do kruhu.
„Let´s roll the dice.“ Pojďme hodit kostkou.
„Count with me.“ Počítejte se mnou.
„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Circle the word ,red‘ using a red pencil, please.“ Zakroužkujte slovo „červená" červenou pastelkou, prosím.
„Let´s colour the picture.“ Pojďme vymalovat obrázek.
„Colour this red.“ Vybarvěte toto červeně.
„What is (red) in your picture?“ Co je na obrázku (červené)?
„It is a yellow T-shirt.“ To je žluté triko.
„It is an orange hat.“ To je oranžový klobouk.
„They are green shorts.“ To jsou zelené šortky.
„It is a red dress.“ To jsou červené šaty.
„It is a blue coat.“ To je modrý kabát.
„They are purple trousers.“ To jsou fialové kalhoty.
„Run. Hop. Jump. Walk.“ Běžte. Skákejte na jedné noze. Skákejte. Jděte.
„Touch (the shorts, the coat).“ Dotkněte se (šortek, kabátu).

Návrat do:
04. Clothes (Oblečení)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012