4.3 Obchod s oděvy (Clothes Shop)
(04. Clothes (Oblečení))

Připojený soubor: level1-04.3.pdf

Téma: Oblečení (Clothes)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky, případně pastelky (červená, zelená, modrá, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a zároveň rozvíjí logické myšlení. Úkolem je nalézt vždy část oblečení, která nepatří do dané skupiny (věšák). Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 5.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 8.
 • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Popisujte pracovní list, vysvětlujte dětem úkol a zároveň ukazujte na pracovním listě. Ukažte na Steva a Maggie a zeptejte se: „Who is it?“ Vyčkejte s odpovědí a mimicky a gesty vyzvěte děti, aby samy odpověděly (např. pokynutím rukou, kýváním hlavou…), případně dětem pomozte: „It´s S-S-S… Steve (It´s M-M-M… Maggie).“ „Ha ha ha, look, what´s he wearing!“ Pokud se děti smějí, smějte se s nimi. Vyzvěte děti, aby spočítaly, kolik šatů je na obrázku: „How many dresses are there?“ Vyčkejte na odpověď, případně počítejte s nimi: „Count with me.“ Zároveň ukazujte na oblečení. Řekněte dětem, aby se podívaly na stojan s šaty a zeptejte se, co je zde špatně: „What is wrong?“ (Kruťte hlavou a naznačujte, že něco není v pořádku.) Opět můžete v češtině: Na stojanech není něco v pořádku – najdeme chyby? Zakroužkujeme je. Naznačte tužkou kroužek kolem kalhot: „The trousers are wrong. Circle, please.“
 • Rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte instrukce pouze anglicky: „What is wrong? Circle, please.“ Opět ukazujte na oblečení a vyzvěte děti, aby říkaly a ukazovaly s vámi: „Touch and say with me, dress, dress, trousers, dress. What´s wrong? Trousers! Circle the trousers.“ Naznačte tužkou kroužek na kalhotech. Stejně pokračujte i pro ostatní stojany.
 • Správné odpovědi: horní stojan – 3 coats, the T-shirt is wrong; prostřední stojan – 3 dresses, the trousers are wrong; spodní stojan – 3 (pairs of) shorts, the hat is wrong.
 • Děti si mohou obrázek vybarvit: „Colour the picture, please.“ Pak obrázky vyberte a anonymně je ukazujte dětem a ptejte se na barvy: „What colour is the T-shirt?“ POZOR na gramatiku!

Něco navíc:

 • Zahrajte si hru Pantomima.
 • Rozdělte děti do dvou skupin: „Make two teams, please.“
 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly a předvádějte, jak si oblékáte nějaký kus oblečení.
 • Úkolem družstev je hádat, co si oblékáte. Které družstvo uhodne a pojmenuje kus oblečení správně anglicky, získává bod.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Who is it?“ Kdo je to?
„It´s S-S-S… Steve (It´s M-M-M… Maggie).“ To je S-S-S… Steve (To je M-M-M… Maggie).
„Ha ha ha, look, what he´s wearing!“ Ha ha ha, podívejte, co má na sobě!
„How many dresses are there?“ Kolik šatů tu je?
„Count with me.“ Počítejte se mnou.
„What is wrong?“ Co je špatně?
„The trousers are wrong. Circle them, please.“ Kalhoty jsou špatně. Zakroužkujte je, prosím.
„Touch and say with me, dress, dress, trousers, dress.“ Říkejte a ukazujte se mnou, šaty, šaty, kalhoty, šaty.
„Colour the picture, please.“ Vybarvěte obrázek, prosím.
„What colour is (the T-shirt)?“ Jakou barvu má (triko)?
„What colour are the trousers (shorts)?“ Jakou mají barvu kalhoty (šortky)?
„How many hats/T-shirts… are there?“ Kolik klobouků/triček… tam je?
„Make two teams, please.“ Vytvořte dvě družstva, prosím.

Návrat do:
04. Clothes (Oblečení)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012