4.2 Nepořádek v pokoji (Messy Room)
(04. Clothes (Oblečení))

Připojený soubor: level1-04.2.pdf

Téma: Oblečení (Clothes)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky, případně pastelky (červená, zelená, modrá, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a zároveň opakuje téma číslovky, případně barvy. Úkolem je najít v pokoji oblečení, spočítat kusy od každého druhu a čárkami vyplnit jejich počet v odpovědní části. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 4.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit. Doporučujeme pohybovou hru „Run Around If…“ (Oběhni dokola, pokud…). Sedněte si do kruhu na zem: „Sit down in a circle, please.“ Děti vždy vstanou, oběhnou kruh a zase se posadí, jestliže mají na sobě oblečení, které zrovna určíte: „Run around if you are wearing a T-shirt.“ Pokud chcete procvičit všechna nová slovíčka a děti nemají zrovna na sobě všechno příslušné oblečení, můžete jim rozdat obrázkové karty (flashcards) a předstírat, že právě toto oblečení mají zrovna na sobě (pokud hraje více než 6 hráčů, rozdávejte karty i z druhé sady).

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Popisujte pracovní list, vysvětlujte dětem úkol a zároveň ukazujte na pracovním listě. Zeptejte se: „Who is it?“ Vyčkejte s odpovědí, povzbuďte děti mimicky a gesty (rukou, kýváním hlavy atd.), pokud je to nutné, pomozte s odpovědí: „It´s S-S-S… Steve, yes!“ Případně zopakujte anglicky celou větou jejich českou odpověď: „(Yes,) It is Steve.“ A pokračujte česky: Steve hledá své oblečení v pokojíčku. Pomůžeme mu?: „Let´s help Steve find the clothes.“ A naznačte tužkou hledání věcí v nepořádku. Ukažte např. na kalhoty a zeptejte se: „What are they?“ Opět povzbuďte děti mimicky a s odpovědí vyčkejte: „They are t-t-t… (přiložte si ruku k uchu, jakože neslyšíte, co děti říkají) … trousers!“ Nyní naznačte hledání kalhot a vždy, když jedny naleznete, naznačte psaní čárky v odpovědní části. POZOR na gramatiku! Dále pokračujte např. s kloboukem: „What is it?“ „It´s a hat.“
  • Rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte instrukce pouze anglicky: „Let´s find the clothes.“ Opět hledejte, počítejte a zapisujte čárky – viz výše. Nechte děti pracovat, choďte mezi nimi a případně jim pomozte.
  • Nakonec se opět postavte se svým pracovním listem před sebou a ptejte se: „How many hats/T-shirts… are there?“ Po odpovědi dětí počítejte společně kusy oblečení na obrázku: „Count with me - one, two…“
  • Správné odpovědi: 2 (pairs of) trousers (i se Stevem), 1 coat, 5 dresses, 5 (pairs of) shorts, 3 T-shirts ( i se Stevem), 4 hats (i s Maggie).

Něco navíc:

  • Pracovní list si děti mohou vybarvit např. dle vašich instrukcí: „Colour the coats red.“ Pomozte dětem mimicky a gesty, ukažte červenou pastelkou na kabáty a naznačujte vybarvování. Dále pokračujte dle vlastní fantazie – zopakujte s dětmi barvy (red, blue, green, yellow, purple, orange).

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Sit down in a circle, please.“ Posaďte se do kruhu, prosím.
„Run around if you are wearing a T-shirt.“ Běhejte kolem, pokud máte na sobě tričko.
„Who is it?“ Kdo je to?
„It´s S-S-S… Steve, yes!“ To je S-S-S… Steve, ano!
„(Yes,) it is Steve.“ (Ano,) to je Steve.
„Let´s help Steve find the clothes.“ Pojďme pomoci Stevovi najít oblečení.
„What are they?“ Co to je? (množné číslo)
„They are t-t-t… trousers!“ To jsou k-k-k… kalhoty!
„What is it?“ Co je to?
„It´s a hat.“ To je klobouk (čepice).
„Let´s find the clothes.“ Pojďme najít oblečení.
„How many hats/T-shirts… are there?“ Kolik klobouků/triček… tam je?
„Count with me – one, two…“ Počítejte se mnou – jeden, dva…

Návrat do:
04. Clothes (Oblečení)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012