4.1 Moje oblečení (My Clothes)
(04. Clothes (Oblečení))

Připojený soubor: level1-04.1.pdf

Téma: Oblečení (Clothes)

Typ lekce: DVD a pracovní list

Pomůcky:

DVD přehrávač, DVD klip, 6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužka, případně pastelky (červená, zelená, modrá, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Úkolem je správně pojmenovat druhy oblečení a přiřadit je k částem těla, na nichž se běžně nosí. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 2.
 • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Procvičovací DVD klip:

 • Připomeňte dětem, že se v minulé lekci dívaly na DVD. Zeptejte se, jestli si pamatují, o čem bylo a jestli si zapamatovaly nějaké oblečení: „Can you name some clothes?“ Odpovědi naznačte a případně dokončete: „H-h-h… hat, T-shirt, coat…“ Pokud děti neodpovídají, nenuťte je a přejděte na opakované sledování DVD.
 • Pokuste se děti namotivovat k opakovanému zhlédnutí procvičovacího klipu – Pojďme, ještě jednou se na DVD podíváme a zjistíme, jestli jsme si to zapamatovali správně.: „Let´s watch the DVD again.“
 • Sledujte procvičovací DVD klip dle návodu – viz předchozí kapitola 4.0. Zastavujte video, ptejte se a nechte děti odpovídat na vaše a Stevovy dotazy.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 10.

Pracovní list:

 • Stoupněte si tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ptejte se dětí a zároveň ukazujte na obrázky oblečení. Začněte příkladem v obrázku, tj. šaty: „What´s this?“ Nechte děti odpovědět (povzbuďte je mimicky a gesty – rukou, kýváním hlavy, zdviženým palcem…), případně jim pouze pomozte: „It´s a d-d-d… dress, yes, well done!“ Pokračujeme s otázkou, na kterou část těla daný kus oblečení patří: „Where does the dress go?“ Pokud děti nevykřiknou „tummy“, můžeme otázku zodpovědět sami: „Over the girl´s tummy.“ Poté naznačte tužkou spojení mezi oděvem a částí těla: „It´s a dress and a tummy.“ Pozn.: Klobouk/čepice je výjimkou, nepoužijeme over ale on On the girl´s head. V ostatních případech používáme předložku over.
 • Nyní rozdejte pracovní listy a dejte dětem chvilku, aby si pracovní list prohlédly. (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!)
 • Opět držte obrázek před sebou tak, aby jej všechny děti viděly. Zopakujte předchozí dotaz a zároveň ukazujte na obrázek: „What´s this?“ Vyčkejte, případně pomozte: „It´s a d-d-d… dress.“ Ihned naznačte tužkou spojení mezi oděvem a částí těla: „It´s a dress and a tummy.“ Pokračujte: „What´s this?“ A ukažte na kalhoty. „They are t-t-t… trousers. And…?“ Doplňte výraznou mimikou (zvedněte obočí, rozložte rukama, ukažte tužkou na několik částí těla na obrázku a pokrčte rameny atd.), poté ukažte na nohy. Naznačte gestem dětem, aby to samé udělaly ve svém pracovním listě. Stejně pokračujte i s dalším oblečením na obrázku.
 • Správné odpovědi: trousers – over the legs, hat – on the head, shorts – over the legs, T-shirt – over the tummy, coat – over the body.

Něco navíc:

 • Vyzvěte děti, aby vybarvily všechny části oblečení: „Colour the clothes, please.“ Poté si pracovní listy od dětí vyberte a postupně je anonymně ukazujte všem a ptejte se: „What colour are the trousers? What colour is the T-shirt/hat…“ Poté dětem pracovní listy vraťte.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Sedněte si, prosím.
„Can you name any clothes?“ Umíte vyjmenovat nějaké oblečení?
„Let´s watch the DVD again.“ Pojďme se podívat na DVD ještě jednou.
„What´s this?“ Co je to?
„It´s a d-d-d… dress, yes, well done!“ To jsou š-š-š… šaty, ano, dobře!
„Where does the dress go?“ Kam patří šaty?
„Over the girl´s tummy.“ Na dívčino břicho.
„It´s a dress and a tummy.“ To jsou šaty a břicho.
„They are t-t-t… trousers. And…?“ To jsou k-k-k… kalhoty. A…?
„Colour the clothes, please.“ Vybarvěte oblečení, prosím.
„What colour are the trousers?“ Jakou barvu mají tyto kalhoty?
„What colour is the T-shirt.“ Jakou barvu má toto tričko?

Návrat do:
04. Clothes (Oblečení)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012