4.6 Půlky (Halves)
(04. Clothes (Oblečení))

Připojený soubor: 4.6-pl.pdf

Téma: Oblečení (Clothes) a barvy (Colours)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s oblečením (nebo příslušně kusy oblečení), pracovní list, tužky, pastelky (red, green, blue, yellow, orange, purple), případně příslušné oblečení

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost některých kusů oblečení (trousers, hat, coat, dress, T-shirt, shorts) a zároveň opakuje barvy (red, green, blue, yellow, orange, purple). Úkolem je dokreslit vždy druhou půlku obrázku a následně vybarvit – buď dle zadání, nebo samostatně. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 6.

  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č.6.

  • Nakonec požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Postupně ukazujte na jednotlivé půlky oblečení a nechte děti hádat: „What is it/are they?“ Odpověď může být jednoslovná: „A dress.“, ale spíše povzbuzujte děti, aby odpovídaly celou větou: „It’s a dress.“ Nebo dokonce „I don’t know.“ Pokud děti mlčí, chvíli vyčkejte a pak jim napovězte: ukažte na příslušné oblečení a řekněte „It’s a coat./They are shorts.“, vyzvěte děti, aby opakovaly po vás a pochvalte je „Well done!/Good job!“. Ukazujte střídavě na všechny obrázky (můžete i víckrát na stejný obrázek, zrychlujte tempo) a vždy se ptejte: „What is it/are they?“

  • Nakonec ukažte dětem úkol, který budou později provádět. Vyberte si jeden obrázek a jednoduše jej dokreslete: „Finish the picture.“ Nakonec se opět zeptejte: „What is it/are they?“

  • Nyní rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pomůcky až nyní!).

  • Zadejte vždy úkol a dejte dětem čas, aby dokreslily příslušné oblečení:Finish the coat/hat/dress/T-shirt/trousers/shorts.“

  • Nyní rozdejte pastelky a můžete postupovat dvěma způsoby: A) diktujte dětem, jak mají vybarvit příslušné oblečení: „Colour the coat purple.“, B) nechte děti, aby své obrázky vybarvily samostatně a poté si je vystavte. U každého obrázku se společně zastavte (jako na výstavě) a ptejte se: „What colour is the coat?“ odpověď by měla znít: „The coat is purple.“

Něco navíc:

  • Zahrajte si pohybovou hru s reálným oblečením (obstarejte dostatečně velké oblečení, od každého druhu alespoň 2 kusy a přidejte několik druhů navíc). Děti rozdělte do dvou družstev a postavte každé družstvo do jiné části místnosti (ideálně tak, aby na sebe moc neviděly). Každé družstvo si zvolí jednoho „panáka“ („dummy“), na kterého v průběhu hry bude navlékat příslušné oblečení dle vašeho zadání. Každému družstvu přidělte jednu sadu oblečení a odstartujte hru: „Ready, steady, go!“ Zadejte například 3 kusy oblečení, které má každé družstvo navléci na svého panáka: „Put on a dress, shorts and a hat.“ Družstvo, které první obleče svého panáka do správného oblečení, získá bod. Další body může získat při správném pojmenování oblečení na svém panákovi. Před dalším kolem se panák vysvlékne z tohoto oblečení a vymění se s dalším zájemcem z týmu. Opakujte dle uvážení a postupně se snažte děti více povzbuzovat k pojmenovávání oblečení.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
What is it/are they?“ Co to je? (jednotné a množné číslo)
It’s a dress.“ To jsou šaty.
I don’t know.“ Nevím.
It’s a coat./They are shorts.“, To je kabát. / To jsou šortky.
Well done!/Good job!“ Dobře!
Finish the picture.“ Dokresli obrázek.
Finish the coat/hat/dress/T-shirt/trousers/shorts.” Dokresli kabát/klobouk/šaty/triko/kalhoty/šortky.
Colour the coat purple.“ Vybarvi kabát fialově.
What colour is the coat?“ Jakou barvu má ten kabát?
The coat is purple.“ Ten kabát je fialový.
Ready, steady, go!“ Připravit ke startu, pozor, teď!
Put on a dress, shorts and a hat.“ Oblékněte šaty, šortky a klobouk.

Návrat do:
04. Clothes (Oblečení)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012