4.5 Najdi oblečení (Find the Clothes)
(04. Clothes (Oblečení))

Připojený soubor: 4.5.pdf

Téma: Oblečení (Clothes) a Čísla (Numbers)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s oblečením, pracovní list, tužky, případně pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost 6 druhů oblečení. Pro pokročilejší nabízí pracovní list možnost opakování čísel 1-16. Úkolem je spojit body podle čísel a zjistit, jaké oblečení se na obrázku skrývá a pojmenovat jej, případně jej i vybarvit podle diktátu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme hru č. 7 – opakujte slovíčka jakýchkoliv témat, probíraných v minulosti. Doporučujeme zvolit alespoň 2 témata (například Barvy a Části těla).
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 1 nebo 11.
 • Nyní požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukažte na první obrázek a zeptejte se: „What is it?“ Naznačte, že nevíte (pokrčte ramena, zvolte vhodnou mimiku): „I don’t know.“ Vybídněte děti, aby větu i doprovodná gesta opakovaly po vás: „Say with me – I don’t know!“ Stejně ukazujte na ostatní obrázky a opakujete otázku a odpověď: „What is it? I don’t know!“
 • Nyní si vezměte do ruky tužku a oznamte, že se chystáte záhadu objasnit: „Let’s find out.“ Ukažte tužkou na největší obrázek uprostřed, znovu se zeptejte: „What is it?“ a naznačte spojování podle čísel a zároveň vyzvěte děti, aby počítaly s vámi: „Count with me – one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen.” Nevadí, pokud děti již vyšší číslovky neznají – napočítají s vámi kam umí a zbytek pouze poslouchají a vy jim pomáháte budovat pasívní znalost číslovek.
 • Opět se zeptejte: „What is it?“ a opět odpovězte: „I don’t know! Let’s find out.“ A rozdejte pracovní listy a tužky.
 • Společně se pak k největšímu obrázku opět vraťte a opakujte předchozí postup – otázka, společné počítání a opět otázka. Nyní již nechte děti samostatně odpovědět, případně napovězte začátek věty: „It’s a c-c-c, coat!“ a děti vyzvěte, aby celou větu po vás opakovaly (před každým opakování opět položte otázku „What is it?“).
 • Postup opakujte i u trika (T-shirt), klobouku (hat) a šatů (dress). Pozor na gramatiku u kalhot (trousers) a šortek (shorts) – protože jsou slova párová, položte otázku: „What are they?“ a odpovězte: They are trousers/shorts.“

Něco navíc:

 • Nalezené oblečení si mohou děti samy vybarvit a poté si společně můžete o každém pracovním listu povídat – vystavte je v místnosti a anonymně společně komentujte: „What colour are they/is it? The trousers/shorts are red/blue/yellow/green/purple/ orange. The T-shirt/dress/hat/coat is blue…“ nebo „What is it/are they? It is/They are blue dress/trousers.“
 • Vybarvit si mohou děti oblečení také podle vašeho diktátu – použijte vazby „The trousers/shorts are red/blue/yellow/green/purple/orange. The T-shirt/dress/hat/coat is blue…“
 • Pokročilejší mohou pracovat ve dvojici a vybarvovat obrázky podle diktátu partnera – ve dvojici si navzájem děti diktují, jak mají oblečení vybarvit: „The trousers/shorts are red/blue/yellow/green/purple/orange. The T-shirt/dress/hat/coat is blue…“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is it?” Co to je?
„I don’t know.” Nevím.
„Say with me.” Říkejte se mnou.
„Count with me – one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen.” Počítejte se mnou – 1…16.
„It’s a c-c-c, coat!” To je k-k-k, kabát!
„What are they?” Co to je (množné číslo)?
They are trousers/shorts.” To jsou kalhoty/šortky.
„What colour are they/is it? The trousers/shorts are red/blue/yellow/green/ purple/orange. The T-shirt/dress/hat/coat is blue…” Jakou mají/má barvu? Kalhoty/šortky jsou červené/modré/žluté/zelené/fialové/oranžové. Triko/šaty//klobouk/kabát je (jsou) modrý/é…
„What is it/are they? It is/They are blue dress/trousers.” Co to je? To je/To jsou modré šaty/kalhoty.

Návrat do:
04. Clothes (Oblečení)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012