11.6 Narozeninový dort (A Birthday Cake)
(11. Celebrations (Svátky))

Připojený soubor: level1-11.6.pdf

Téma: Svátky (Celebrations), Jídlo (Food)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR. Zároveň opakuje téma Jídlo (Food) a Barvy (Colours). Úkolem je ozdobit dort – buď vlastními ozdobami, nebo obkreslit již navržené. Ozdoby se budou kreslit barvami dle zadání lektora. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 2.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 4.
  • Požádejte děti, aby se posadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, držte pracovní list před sebou obrázkem k dětem. Seznamte děti s obrázky a úkolem – ukazujte na pracovním listě na ozdoby a zároveň je pojmenovávejte: „It´s a candle/an apple/a banana/ a circle/a square/a star.“ Nyní vyzvěte děti, aby si dort ozdobily: „Decorate your cake.“ (Naznačte malování ozdob.)
  • Rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!). Opět se postavte před děti s pracovním listem a vždy děti vyzvěte, aby nakreslily příslušné obrázky danou barvou. Zároveň vždy naznačte malování příslušnou pastelkou do dortu: „Draw four yellow bananas here“ a žlutou pastelkou naznačte kreslení banánků mezi úrovně dortu. Dejte dětem dostatek času pro kreslení a pokračujte např. takto: „Draw one green apple here. Draw two red candles here. Draw five orange circles here. Draw six blue squares here. Draw three purple stars here.“ (Tvary a barvy můžete zadat libovolně.) Po celou dobu procházejte mezi dětmi a kontrolujte správnost provedení úkolu a pomáhejte.

Něco navíc:

  • Nakonec vyzvěte děti, aby si celý dort dokončily podle své fantazie: „Finish your cake.“ nebo „Colour your cake, please.“ Můžete si povídat i tom, jaký dort mají rády, co na dortu rády nemají atd.: „I like / I don´t like…“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is it?“ Co je to?
„It´s a b-b-b… banana, yes, great.“ To je b-b-b… banán, ano, skvěle.
an apple, a candle, a circle, a square, a star jablko, svíčka, kolečko, čtvereček, hvězda
„Decorate your cake.“ Ozdobte si svůj dort.
„Draw four yellow bananas here.“ Nakreslete čtyři žluté banány tady.
„Draw one green apple here.“ Nakreslete jedno zelené jablko tady.
„Draw two red candles here.“ Nakreslete dvě červené svíčky tady.
„Draw five orange circles here.“ Nakreslete pět oranžových koleček tady.
„Draw six blue squares here.“ Nakreslete šest modrých čtverečků tady.
„Draw three purple stars here.“ Nakreslete tři fialové hvězdy tady.
„Finish your cake.“ Dokončete svůj dort.
„Colour your cake, please.“ Vybarvěte svůj dort, prosím.
„I like / I don´t like… “ Mám rád / nemám rád…

Návrat do:
11. Celebrations (Svátky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012