11.5 Letní prázdniny (Summer Holiday)
(11. Celebrations (Svátky))

Připojený soubor: level1-11.5.pdf

Téma: Svátky (Celebrations), Čísla (Numbers)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Zároveň opakuje téma Čísla (Numbers) a rozvíjí postřeh. Úkolem je nalézt, určit a spočítat věci, které si Steve bere s sebou na letní prázdniny. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 6.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 3.
  • Požádejte děti, aby se posadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Seznamte děti s obrázkem – ukazujte na pracovním listě a zároveň pokládejte dotazy k obrázkům (s odpovědí vždy vyčkejte a snažte se nechat děti odpovědět samostatně, případně jim pomozte – viz níže): „Who is it?“ Začněte odpověď: „It´s S-S-S…“, případně odpověď dokončete: „… Steve.“ Pokračujte: Steve jede na prázdniny a chce si vzít příliš mnoho věcí. Podívejte!: „Steve is going on holiday.“ Pokračujte s ukazováním na věci: „What is it?“ „It´s a t-t-t…“, povzbuďte mimicky (rukou, prst nahoru, kývání hlavou atd.) a vyčkejte chvíli, pak případně větu dokončete: „… teddy bear, great!“ Stejným způsobem se zeptejte asi na osm předmětů (můžete se zeptat na stejnou věc třeba i dvakrát). Nyní dětem vysvětlete, že budete společně hledat a počítat to, co si Steve bere na letní prázdniny a dané předměty vybarvovat: „How many teddy bears (are there) in the bag? Count with me, one, two, three, yes, three teddy bears. Please colour the teddy bears.“
  • Nyní rozdejte dětem pracovní listy a opakujte dotaz: „How many teddy bears (are there) in the bag?“ Opět děti vyzvěte, aby počítaly s vámi: „Count with me, one…“ Stejným způsobem pokračujte i u ostatních předmětů. Pokud jsou děti schopné počítat samy, nechte je po chvíli pracovat samostatně bez nápovědy, pouze vždy vzneste dotaz. Procházejte mezi dětmi, pomáhejte, vysvětlujte individuálně atd.
  • Správné odpovědi: three (3) teddy bears, one (1) bird, four (4) apples, three (3) cars, two (2) pineapples, two (2) T-shirts, two (2) pairs of shorts, three (3) balls, one (1) hat.

Něco navíc:

  • Nakonec si můžete s dětmi česky popovídat o tom, co by si zabalily s sebou na letní prázdniny – nejprve z věcí na obrázku a poté můžete přidat i (jejich/své) vlastní. Pak je vyzvěte, aby věci nakreslily na čistý papír (příklad do batohu nebo jen na plochu) a pojmenovaly je anglicky: „Say it in English, please.“

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Who is it?“ Kdo je to?
„It´s S-S-S… Steve.“ To je S-S-S… Steve.
„Steve is going on holiday.“ Steve jede na dovolenou.
„What is it?“ Co je to?
„It´s a t-t-t… teddy bear, great!“ To je m-m-m… medvídek, skvěle!
„How many teddy bears (are there) in the bag?“ Kolik medvídků (je) v batohu?
„Count with me, one, two, three, yes, three teddy bears.“ Počítejte se mnou, jeden, dva, tři, ano, tři medvídci.
„Say it in English, please.“ Řekněte to anglicky, prosím.

Návrat do:
11. Celebrations (Svátky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012