11.3 Halloween
(11. Celebrations (Svátky))

Připojený soubor: level1-11.3.pdf

Téma: Svátky (Celebrations)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

obrázkové karty (flashcards) s daným tématem, pracovní list, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a zároveň opakuje téma Barvy (Colours) a Čísla (Numbers). Úkolem je vybarvit jednotlivé části obrázku dle instrukcí lektora a poté spočítat dýně a duchy. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 5.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 2 (říkejte slova jako duchové nebo jako vystrašené děti).
 • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Společně s dětmi se seznamte s obrázkem – ukazujte na pracovním listě a zároveň pokládejte dotazy k obrázkům (s odpovědí vždy vyčkejte a snažte se nechat děti odpovědět, případně jim pomozte – viz níže): „Who is it?“ Pomozte s odpovědí: „It´s S-S-S/M-M-M…“, vyčkejte a pobídněte děti k odpovědi mimicky a gesty (kývejte hlavou, pokyňte rukou atd.), pokud je to nutné, dokončete odpověď: „… Steve/Maggie, yes, great.“ Pokračujte s obrázkem dýně, ukažte na něj a představte dětem: „Look, it´s a pumpkin.“ To stejné proveďte u ducha: „Look, it´s a ghost.“ Pokračujte vysvětlením situace – Steve i Maggie se bojí duchů a strašidelných dýní.: „Steve and Maggie are scared of ghosts and scary pumpkins.“ Vše doplňujte vhodnou mimikou (krčte rameny, jakože nevíte; klepejte se strachy; přiložte si ruku k uchu, jakože neslyšíte, co děti říkají apod.).
 • Vysvětlete dětem, že budou obrázek vybarvovat, jak jim řeknete: „Colour the picture.“ Naznačte vybarvování pastelkami.
 • Rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zadejte první úkol: „Colour two ghosts red.“ Zároveň naznačte červenou pastelkou vybarvování duchů. Postupně dětem zadávejte úkoly a vždy jim dopřejte dostatek času k vybarvení obrázku, mezitím choďte mezi dětmi a kontrolujte správnost provedení úkolu, případně pomáhejte.
 • Příklad zadání úkolu: „Colour two ghosts red, two ghosts green, one ghost purple, two pumpkins orange, one pumpkin yellow, one pumpkin blue.“ (Barvy a počty můžete měnit libovolně – vybírejte z již známých barev, součet dýní a duchů nesmí přesáhnout 4, resp. 5.)
 • Nakonec si dýně a duchy společně spočítejte: „Count with me, one, two, three, four… four pumpkins. One, two, three, four, five… five ghosts.“

Něco navíc:

 • Zahrajte si s dětmi pohybovou hru „Children and Ghosts“ (Děti a duchové). Jedná se o variaci na známou hru „Rybáři a rybky“.
 • Určete jenoho „ducha“ (Ghost) a postavte jej na jednu stranu místnosti. Ostatní děti si stoupnou na druhou stranu místnosti.
 • Až dáte pokyn: „Ready, steady, go!“, děti zakřičí: „Catch me, ghost!“ Volejte s dětmi a zároveň se můžete zapojit do hry, děti se rozběhnou na druhou stranu místnosti, zatímco duch běží proti nim a snaží se jich co nejvíce pochytat.
 • Společně spočítejte duchy: „Count with me – one, two…four ghosts“ a opět odstartujte hru.
 • Hra pokračuje, dokud se nestanou všichni duchy.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Who is it?“ Kdo je to?
„It´s S-S-S/M-M-M… “, „… Steve/Maggie, yes, great.“ To je S-S-S/M-M-M…“ ,… Steve/Maggie, ano, skvěle.
„What is it?“ – „It´s a p-p-p… pumpkin/a g-g-g… ghost.“ Co je to? – To je d-d-d… dýně/duch.
„Steve and Maggie are scared of ghosts and scary pumpkins.“ Steve a Maggie se bojí duchů a strašidelných dýní.
„Colour the picture.“ Vybarvěte obrázek.
„Colour two ghosts red, two ghosts green, one ghost purple, two pumpkins orange, one pumpkin yellow, one pumpkin blue.“ Vybarvěte dva duchy červeně, dva duchy zeleně, jednoho ducha fialově, dvě dýně oranžově, jednu dýni žlutě, jednu dýni modře.
„Count with me, one, two, three, four… four pumpkins.“ Počítejte se mnou, jedna, dva, tři, čtyři… čtyři dýně.
„One, two, three, four, five… five ghosts.“ Jedna, dva, tři, čtyři, pět… pět duchů.
„Ready, steady, go!“ Připravit ke startu, pozor, teď!
„Catch me, ghost.“ Chyť mě, duchu!
„Count with me – one, two… four ghosts.“ Počítejte se mnou – jeden, dva… čtyři duchové.

Návrat do:
11. Celebrations (Svátky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012