11.1 Vánoce (Christmas)
(11. Celebrations (Svátky))

Připojený soubor: level1-11.1.pdf

Téma: Svátky (Celebrations)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

obrázkové karty (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a opakuje slovíčka tématu Hračky (Toys). Úkolem je zjistit, jaké dárky jsou zabalené pod stromečkem a spojit je se správnou hračkou v odpovědní části. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 5.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 10.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Postupně ukazujte na pracovním listě na hračky ve spodní části listu a ptejte se: „What is it?“ Vyčkejte s odpovědí a pokuste se napřed jen napovídat, např.: „It is a d-d-d…“, doplňte vhodnou mimikou a gesty (např. přiložte si ruku k uchu, jakože neslyšíte, co děti říkají). Pokud je to nutné, odpověď dokončete: „… doll, yes, well done.“ („dinosaur, teddy bear, ball, car, train.“) Nyní ukažte na stromeček (ukazujte na jednotlivé ozdoby): „Look, it´s a Christmas tree with Christmas decorations, a star, candles and Christmas presents.“
  • Nyní ukažte na dárek pod stromečkem ve tvaru míče a zeptejte se: „What is it?“ Odpovězte: „I don´t know.“, doplňte vhodnou mimikou a gesty (pokrčení ramen, dolního rtu atd.) a pokračujte – ukazujte na jednotlivé hračky v odpovědní části na dolním okraji listu a ptejte se: „Is it a dinosaur?“ – „No, it isn´t.“ Opět doplňte mimikou a opět pokračujte dále, dokud nedorazíte k té správné hračce: „Is it a ball?“ Odpovězte: „Yes, it is.“ Doplňte vhodnou mimikou (kývání hlavou, palec vzhůru atd.) a naznačte spojení míče s příslušným dárkem: „Draw a line from the present to the ball.“
  • Rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a tužky až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte otázku a instrukci k úkolu – viz výše: „What is it? Is it a ball?“ – „Yes, it is.“ Naznačte spojení míče a dárku. Stejným způsobem pokračujte s ostatními dárky.

Něco navíc:

  • Rozdejte pastelky a vyzvěte děti, aby si dárky, případně celý obrázek vybarvily: „Colour the presents/picture.“ (Naznačte vybarvování pastelkou.)

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is it?“ Co je to?
„It is a d-d-d… doll, yes, well done.“ To je p-p-p… panenka, ano, správně.
„Look, it´s a Christmas tree with Christmas decorations, a star, candles and Christmas presents.“ Podívejte, to je vánoční stromeček s vánočními ozdobami, hvězdou, svíčkami a vánočními dárky.
„I don´t know.“ Nevím.
„Is it a dinosaur?“- „No, it isn´t.“ Je to dinosaurus? – Ne, není.
„Is it a ball?“-„Yes, it is.“ Je to míč? – Ano, je.
„Draw a line from the present to the ball.“ Nakreslete čáru od dárku k míči.
„Colour the presents/picture.“ Vybarvěte dárky/obrázek.

Návrat do:
11. Celebrations (Svátky)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012