3.4 Rozbitá těla (Broken Bodies)
(03. Body Parts (Části těla))

Připojený soubor: level1-03.4-2listy.pdf

Téma: Části těla (Body Parts)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, nůžky, lepidlo, barevné časopisy, bílé papíry

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a zároveň procvičuje jemnou motoriku (střihání a lepení) a prostorovou představivost. Úkolem je doplnit chybějící části těla chlapci a dívce. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 4.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 6.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si druhou stranu pracovního listu (3.4b) a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Popisujte pracovní list a zároveň ukazujte na díly k vystřihování: „What is it?“ Vyčkejte s odpovědí a snažte se děti přimět, aby vám odpověděly samy: „It´s a h-h-h…“ Vyčkejte a mimicky děti povzbuzujte (rukou, kýváním hlavou…): „… hand, yes, well done!“ Stejným způsobem pokračujte i u ostatních částí těla.
  • Rozdejte dětem pracovní listy a nůžky a vyzvěte je, aby si obrázky vystřihaly: „Cut out the pictures.“ (Naznačte mimicky střihání nůžkami, případně opravdovými nůžkami ukažte na dané místo.)
  • Nyní si vezměte první stránku pracovního listu (3.4a) a opět se postavte čelem k dětem. Ukažte na obrázek chlapce a řekněte: „Look, it´s a boy.“ Procházejte místností, zastavujte se u chlapců a říkejte dětem: „(Honza) is a boy.“ Stejným způsobem postupujte u obrázku dívky: „Look, it´s a girl.“ Opět procházejte místností a zastavujte se u dívek: „(Anička) is a girl.“ Vysvětlete, že chlapci a dívce na obrázku chybí části těla a vyzvěte děti, aby se je pokusily najít: „Some body parts are missing.“ (Doplňte gesty – rukou před pusou / pokrčením ramen / rozhození rukou naznačíte chybu atd.) „Finish the puzzle.“ Názorně ukažte přiložení jednoho nebo dvou vystřižených dílů a naznačte, kam patří. Rozdejte dětem první stránku pracovního listu (3.4a) a nechte je pracovat, choďte mezi nimi a pomáhejte jim.
  • Poté rozdejte lepidla a vyzvěte děti, aby si postavy slepily: „Glue the picture.“ Lepidlem naznačte, kam budou děti části těl lepit.

Něco navíc:

  • Děti mohou připravit skládanku samy – přineste do kroužku několik různých časopisů a nechte děti listovat a vybrat různé postavy. Z nich pak děti vystřihají různé části těla a na čistý papír poskládají postavy dle své fantazie (mohou mít i více končetin, hlav atd.): „Take a magazine, please. Cut out legs, arms, heads… Make a picture. Glue your picture.“ Obrázky si ukažte (pokud děti budou chtít): „Show everyone your picture, please.“ Popovídejte si o nich: „How many legs/hands/heads (are there)?“ Obrázky si také můžete vystavit a udělat si vernisáž.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is it?“ Co je to?
„It´s a h-h-h… hand, yes, well done!“ To je r-r-r… ruka, ano, správně!
„Cut the pictures.“ Vystřihněte obrázky.
„Who is it?“ Kdo je to?
„Look, it´s a boy/girl.“ Podívejte, to je chlapec/dívka.
„(Honza) is a boy.“ (Honza) je chlapec.
„(Anička) is a girl. “ (Anička) je dívka.
„Some body parts are missing.“ Některé části těla chybí.
„Finish the puzzle.“ Dokončete skládačku.
„Glue the picture.“ Dolepte obrázek.
„Take a magazine please. “ Vezměte si časopis, prosím.
„Cut out legs, arms, heads…“ Vystřihněte nohy, paže, hlavy…
„Make a picture.“ Vytvořte obrázek.
„Glue your picture.“ Slepte si svůj obrázek.
„Show everyone your picture, please.“ Ukaž všem svůj obrázek, prosím.
„How many legs/hands/heads (are there)?“ Kolik (je tam) nohou/rukou/hlav?

Návrat do:
03. Body Parts (Části těla)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012