3.3 Klaun (Clown)
(03. Body Parts (Části těla))

Připojený soubor: level1-03.3.pdf

Téma: Části těla (Body Parts)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR, zároveň opakuje téma Barvy. Úkolem je vybarvit části těla klauna dle zadání lektorem (diktát). Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 5.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 6.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukažte na pracovní list a řekněte dětem, co je na něm vyobrazené „Look everyone, it´s a clown. Let´s colour in the clown.“ Pokračujte s instrukcí: „Colour his head orange.“ Zároveň naznačte oranžovou pastelkou vybarvování hlavy. Pokračujte: „Colour his legs blue.“ A opět naznačte vybarvování modrou na daném místě. Pozn.: množné číslo pro foot je feet.
  • Nyní rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte instrukce (viz výše) – vždy vyčkejte dostatečně dlouho, aby děti splnily úkol.
  • Další zadání zkuste bez ukazování pastelkami na obrázku, pouze choďte mezi dětmi a případně pomozte individuálně nebo ukazujte pouze pastelky nad hlavou a nechte děti správně určit danou část těla. Barvy zvolte dle vlastního uvážení např. takto: „Colour his arms yellow.“ „Colour his tummy purple.“ „Colour his hands red.“ „Colour his feet green.“
  • Vybarvené klauny si porovnejte: „Show everyone your clown, please.“

Něco navíc:

  • Vyzvěte děti, aby si nakreslily vlastního klauna za použití pouze určitých barev. Po nakreslení je vyzvěte, aby klauna popsaly: „What colour is it?“ S odpověďmi můžete pomoci: „A blue head, green hands…“
  • Obrázky si lze vystavit a vracet se k nim v dalších sezeních jako k opakování.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Who is it?“ Kdo je to?
„Look everyone, it´s a clown. “ Podívejte se všichni, to je klaun.
„Let´s colour in the clown. “ Pojďme klauna vybarvit.
„Colour his legs blue.“ Vybarvěte jeho nohy modře.
„Colour his feet green.“ Vybarvěte jeho chodidla zeleně.
„Colour his head orange.“ Vybarvěte jeho hlavu oranžově.
„Colour his arms yellow.“ Vybarvěte jeho paže žlutě.
„Colour his tummy purple.“ Vybarvěte jeho břicho fialově.
„Colour his hands red.“ Vybarvěte jeho ruce červeně.
„Show everyone your clown, please.“ Ukaž všem svého klauna, prosím.
„What colour is it?“ Jaká je to barva?
„A blue head, green hands…“ Modrá hlava, zelené ruce…

Návrat do:
03. Body Parts (Části těla)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012