3.2 Na koupališti (At the Swimming Pool)
(03. Body Parts (Části těla))

Připojený soubor: level1-03.2.pdf

Téma: Části těla (Body Parts)

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a zároveň opakuje číslovky (numbers) a počítání. Úkolem je rozpoznat jednotlivé části koupajících se těl a určit jejich počet. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 6.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 10.
  • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Popisujte pracovní list, vysvětlujte dětem úkol a zároveň ukazujte na pracovním listě. Ukažte na Steva a zeptejte se: „Who is it?“ Chvíli vyčkejte na odpověď, odpověď dětem napovězte: „It´s S-S-S…“, případně ji dokončete: „… Steve, well done!“, nebo jejich českou odpověď pouze zopakujte anglicky: „(Yes,) it is Steve.“ Popište obrázek: „Steve is swimming.“ Pokračujte tak, že ukážete na nohu Steva: „What is it?“, s odpovědí opět vyčkejte a nejprve naznačte: „It´s a l-l-l…“, doplňte vhodnou mimikou (např. ruku k uchu, jakože neslyšíte odpověď), případně odpověď dokončete: „… leg, yes, well done.“ Pokračujte v zadání úkolu: „How many legs are there?“ Ukazujte na nohy na obrázku a počítejte (mimicky vyzvěte děti, aby počítaly s vámi): „Count with me - one, two, three, four.“ Nyní naznačte psaní čísla k příslušnému obrázku v dolní části pracovního listu. Pozn: předškolní děti mohou místo číslovky namalovat příslušný počet puntíků.
  • Rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!). Opět držte svůj pracovní list před sebou a ukazujte na něm, opakujte instrukce – viz výše. Pokračujte stejným způsobem i u ostatních částí těla.
  • Správné odpovědi: 4 heads (i se Stevem), 6 hands (i se Stevem), 2 tummies (i se Stevem), 4 legs (i se Stevem), 4 feet, 6 arms (i se Stevem).

Něco navíc:

  • Použijte pracovní list na další procvičení částí těla a opakování dalšího tématu např. takto: Děti mohou jednotlivé části těla vybarvit vámi zvolenou barvou: „Colour the hands/legs/heads… red/blue/green…“ Můžete zároveň danou pastelkou naznačit vybarvování na svém pracovním listě. Vyberte si od dětí vybarvené pracovní listy.
  • Poté si zahrajte pohybovou hru „Jump if True“ (Vyskoč, pokud je to pravda).
  • Vyzvěte děti, aby se postavily do prostoru, stoupněte si tak, aby na vás viděly a ukazujte na obrázcích na barevné části těla a komentujte je – např.: „It´s a red hand.“
  • Pokud se váš komentář shoduje s obrázkem, děti poskočí: „Jump if true.“ Pokud uděláte záměrně chybu a váš komentář neodovídá obrázku, děti zůstanou stát. Pokud někdo poskočí, odlehčete situaci: „Oops, wrong!“ a usmějte se.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Who is it?“ Kdo je to?
„It´s S-S-S… Steve, well done!“ To je S-S-S… Steve, správně!
„(Yes,) it is Steve.“ (Ano,) to je Steve.
„Steve is swimming.“ Steve plave.
„What is it?“ Co je to?
„It´s a l-l-l… leg, yes, well done.“ To je n-n-n… noha, ano, dobře.
„How many legs are there?“ Kolik nohou je tam?
„Count with me - one, two, three, four.“ Počítejte se mnou – jeden, dva, tři, čtyři.
„Colour the hands/legs/heads…red/blue/green…“ Vybarvěte ruce/nohy/hlavy… červeně/modře/zeleně…
„It´s a (red hand).“ To je (červená ruka).
„Jump if true.“ Vyskočte, pokud je to pravda.
„Oops, wrong!“ Jéje, špatně!

Návrat do:
03. Body Parts (Části těla)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012