3.1 Maggie čaruje (Maggie is Doing Magic)
(03. Body Parts (Části těla))

Připojený soubor: level1-03.1.pdf

Téma: Části těla (Body Parts)

Typ lekce: DVD a pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, tužky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu. Úkolem je dokreslit chybějící části postav. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 4.
  • Požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Procvičovací DVD klip:

  • Připomeňte dětem, že se v minulé lekci dívaly na DVD. Zeptejte se, jestli si pamatují, o čem klip byl, jestli dokáží vyjmenovat nějaké části těla: „Can you name any body parts?“ Odpovědi naznačte a případně dokončete: „H-h-h…head, hand, arm, tummy, legs, foot/feet.“ Pokud děti neodpovídají, nenuťte je a přejděte k opětovnému sledování procvičovacího DVD klipu.
  • Pokuste se děti namotivovat k opakovanému zhlédnutí procvičovacího klipu – Pojďme se ještě jednou podívat za Stevem a zjistit, jestli jsme si to zapamatovali správně.: „Let´s watch the DVD again.“
  • Sledujte procvičovací DVD klip dle návodu – viz předchozí kapitola 3.0. Zastavujte video, ptejte se a nechte děti odpovídat na vaše a Stevovy dotazy.
  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 1.

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Popisujte pracovní list, vysvětlujte dětem úkol a zároveň ukazujte na pracovním listě. Zeptejte se: „Who is it?“ Vyčkejte s odpovědí, povzbuďte děti mimicky (pokynutí rukou, kývání hlavou atd.). Pokud je to nutné, pomozte s odpovědí: „It´s S-S-S… Steve (Maggie), yes!“ Nebo zopakujte anglicky celou větou jejich českou odpověď: „(Yes,) It is Steve and Maggie.“ A pokračujte česky: Maggie čaruje a Stevovi odčarovala části těla! Pojďme mu je dokreslit!: „Let´s draw what´s missing.“ A naznačte tužkou dokreslování těla na postavách.
  • Rozdejte pracovní listy (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy až nyní!). Vezměte si opět svůj pracovní list a zopakujte instrukce pouze anglicky: „Let´s draw what´s missing.“ Ukažte na první obrázek a zeptejte se dětí, co zde chybí „What´s missing here?“ Sami otázku zodpovězte: „Yes, legs.“ Vyzvěte děti, aby chybějící část dokreslily: „Let´s draw Steve´s legs.“ Zároveň naznačte tužkou dokreslování Stevových nohou. Když mají děti dokončeno, nechte je tužky odložit a pokračujte s dalším obrázkem. Opět ukažte na příslušný obrázek a zeptejte se, co chybí. Otázku sami zodpovězte a teprve poté děti vyzvěte, aby si vzaly tužku a chybějící část dokreslily. Takto pokračujte, dokud nejsou všechny obrázky na pracovním listě kompletní.

Něco navíc:

  • Natáhněte prostěradlo nebo jakýkoliv závěs, jeden hráč jde za takto vytvořenou „zástěnu“ a vámi určenou část těla vystrčí do zástěny. Ostatní tuto část těla hádají: „Hold out your hand/head…“ Položte otázku: „What is it?“ POZOR, zvažte zadání „břicho“ (tummy).

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„Can you name any body parts?“ Dokážete vyjmenovat některé části těla?
„Let´s watch the DVD again.“ Pojďme se podívat ještě jednou na DVD.
„Who is it?“ Kdo je to?
„It´s S-S-S… Steve (Maggie), yes!“ To je S-S-S… Steve (Maggie), ano!
„(Yes,) It is Steve and Maggie.“ (Ano,) To je Steve a Maggie.
„Let´s draw what´s missing.“ Pojďme dokreslit, co chybí.
„What is missing here?“ Co tu chybí?
„Yes, (legs).“ Ano, (nohy).
„Let´s draw Steve´s legs.“ Pojďme Stevovi dokreslit nohy.
„What is it?“ Co to je?
„Well done/Great!“ Výborně/Skvěle!
„Hold out your hand/head…“ Vystrč ruku/hlavu…

Návrat do:
03. Body Parts (Části těla)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012