3.6 Příšerky (Monsters)
(03. Body Parts (Části těla))

Připojený soubor: 3.6-pl.pdf

Téma: Části těla (Body Parts)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s částmi těla, pracovní list, tužky, případně pastelky (red, green, blue, yellow, orange, purple), případně balicí papír a hrací kostka

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost základních částí těla (head, arm, leg, tummy, hand, foot). Pomocí tohoto pracovního listu však můžete zopakovat i základní barvy (red, green, blue, yellow, orange, purple), případně i číslovky 1-6. Úkolem je najít část těla, která k dané příšerce nepatří (má jinou barvu nebo vzor) a zakroužkovat ji. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

  • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 3.

  • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č.6.

  • Nakonec požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.”

Pracovní list:

  • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Vyberte si jednu příšerku a postupně ukazujte na části jejího těla a ptejte se: „What is it?” Chvíli vyčkejte na reakci, případně dětem napovězte: „It’s an a-a-arm.”, vyzvěte děti, aby opakovaly po vás („Say with me.”) a pochvalte je za jakýkoliv pokus: „Well done!/Good job!” Můžete využít různé příšerky a ukazovat na nich různé části těla. Aby aktivita děti bavila, měňte rychlost ukazování nebo se vracejte ke stejné části těla třeba na různých příšerkách apod.

  • Nakonec ukažte dětem úkol, který budou později provádět. Vyberte si jednu příšerku a zeptejte se, co je s ní v nepořádku (například bublinový panáček vlevo nahoře): „Look here. What’s wrong?” Chvilku předstírejte, že nevíte (podrbejte se na hlavě, pokrčte ramena), ukazujte na jednotlivé části příšerky a ptejte se / začněte těmi správnými): „Is it OK?” a společně odpovězte: „Yes, it is./No, it isn’t.” Zakroužkujte ty části těla, které se nějak liší – u bublinového panáčka například paže: „Circle the arms here.”

  • Nyní rozdejte pracovní listy a tužky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pomůcky až nyní!).

  • Buď nechte děti úkol splnit samostatně a poté si jej společně zkontrolujte – vždy ukažte na příšerku a zeptejte se: „What’s wrong?”, nebo úkol plňte společně s dětmi.

Něco navíc:

  • Společně si nakreslete příšerku. Budete potřebovat balicí papír a hrací kostku. Na papír nebo na tabuli napište čísla 1-6 a ke každému z nich buď přiřaďte jednu obrázkovou karu s částí těla, nebo části těla nakreslete. Nyní se děti střídají a hází kostkou, která jim určí, jakou část jejich těla budete společně „obkreslovat“ na balicí papír. Takto vytvořenou příšerku můžete poté společně například vybarvit – buď podle diktátu: „Colour one leg blue, one arm yellow…”, nebo nechte děti vybarvit příšerku samostatně. Tuto společně vyrobenou pomůcku můžete využít v několika následujících lekcích k opakování, např. při hře „Touch“ („Touch the yellow arm.”) nebo jako podklad k odpovědím: „What colour is the monster? This arm is blue, this leg is yellow…”

Potřebné fráze:

„Sit down, please.” Posaďte se, prosím.
What is it?” Co je to?
It’s an a-a-arm.” To je p-p-paže.
Say with me.” Říkejte se mnou.
Well done!/Good job!” Dobře!
Look here. What’s wrong?” Podívejte se sem. Co je tady špatně?
Is it OK?” Je to v pořádku?
Yes, it is./No, it isn’t.” Ano, je. /Ne, není.
Circle the arms here.” Tady zakroužkujte paže.
Colour one leg blue, one arm yellow…” Vybarvěte jednu nohu modře, jednu paži žlutě…
Touch the yellow arm.” Dotkněte se žluté paže.
What colour is the monster? This arm is blue, this leg is yellow…” Jakou barvu má příšerka? Tato paže je modrá, tato noha je žlutá…

Návrat do:
03. Body Parts (Části těla)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012