3.5 Schované části těla (Hidden Body Parts)
(03. Body Parts (Části těla))

Připojený soubor: level1-03.5.pdf

Téma: Části těla (Body Parts)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s částmi těla, 6 obrázkových karet s barvami, pracovní list, pastelky

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje danou slovní zásobu a zároveň opakuje základní barvy, případně číslice 1-6. Úkolem je nalézt a vybarvit části těla dle instrukcí. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 1 s tím, že obrázkové karty (flashcards);částmi těla a barvami předem rozmístíte po místnosti.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 4.
 • Požádejte děti, aby se usadily: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si pracovní list a držte jej před sebou obrázkem k dětem. Ukažte na list a požádejte děti, aby našly jakoukoli část těla a pojmenovali ji: „What can you see in the picture?“ Chvíli vyčkejte na reakci, případně dětem napovězte: ukažte na příslušnou část obrázku a řekněte „I can see a head!“, zdůrazněte slovo „HEAD“. Pochvalte děti „Well done!“ a povzbuďte je, aby vždy opakovaly po vás.
 • Stejným způsobem pokračujte i s ostatními částmi těla: „I can see a leg/hand/foot/ tummy/an arm.“
 • Nyní rozdejte pracovní listy a pastelky (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!).
 • Přejděte k další části úkolu. Opět držte svůj pracovní list před sebou a v druhé ruce vždy jednu z pastelek. Zadejte úkol: „Colour the head green.“ (pozvedněte zelenou pastelku, ale danou část těla nechte děti najít samostatně.
 • Vyčkejte až děti provedou úkol a zadejte další – např.: „Colour the leg blue.“ (opět ukažte pastelku a nechtě děti najít a vybarvit příslušnou část těla na svých pracovních listech).
 • Pokuste se další zadání dětem již nenapovídat ani ukazováním na pracovním listu, ani pastelkou.
 • V úkolu použijte známé barvy: blue, green, red, yellow, purple, orange.
 • Po dovybarvení částí těla si je všechny společně zopakujte. Ukazujte na svůj pracovní list a popisujte jej, vyzvěte děti, aby opakovaly po vás a postupně je nechte mluvit samostatně v celé skupině a pouze ukazujte na svůj list: „I can see a red leg/a blue head…“ (podle vašeho předchozího zadání).

Něco navíc:

Vyzvěte děti, aby si obrázek dovybarvily podle číselného kódu, který jim zadáte např. na tabuli: 1= red, 2 = blue, 3 = yellow, 4 = green, 5 = purple, 6 = orange. Poté si společně obrázek popište: „Number one is red.“ atd.

Místo číselného kódu můžete opět zadávat instrukce postupně: „Colour all numbers 1 red.“ Poté obrázek společně komentujte - viz výše.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What can you see in the picture?“ Co vidíte na obrázku?
„I can see a leg/hand/foot/tummy/an arm.“ Vidím nohu/ruku/chodidlo/břicho/paži.
„Well done!“ Dobře!
„Colour the head green.“ Vybarvěte hlavu zeleně.
„Colour the leg blue.“ Vybarvěte nohu modře.
„I can see a red leg/a blue head…“ Vidím červenou nohu /modrou hlavu.
„Number one is red.“ Číslo jedna je červená.
„Colour all numbers 1 red.“ Vybarvěte všechna čísla 1 červeně.

Návrat do:
03. Body Parts (Části těla)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012