6.5 Vytvoř si pokoj (Make your Room)
(06. At Home (Doma))

Připojený soubor: level1-06.5-2listy.pdf

Téma: Doma (At Home)

Typ lekce: Pracovní list

Pomůcky:

6 obrázkových karet (flashcards) s daným tématem, pracovní list, nůžky, lepidlo, pastelky (červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, fialová)

Shrnuti:

Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu s využitím technik TPR. Zároveň opakuje slovíčka z předchozích lekcí (Barvy) a rozvíjí jemnou motoriku (střihání). Úkolem je vybarvit nábytek dle zadání, vystřihnout jej a nalepit do pokoje. Úkol též podporuje samostatnost a individuální kreativitu. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu.

Plán lekce:

 • Lekci začněte obvyklým způsobem (viz metodické poznámky v kapitole 4.2): po signálu zařaďte krátkou zábavnou zahřívací hru (Warm-up) dle vlastního výběru (4.2.1 Začátek lekce). Doporučujeme warm-up č. 2.
 • Zopakujte si slovíčka – viz kapitola 4.2.3 Seznam krátkých opakovacích aktivit: hra č. 11.
 • Požádejte děti, aby se usadily ke stolu: „Sit down, please.“

Pracovní list:

 • Postavte se tak, aby na vás všechny děti dobře viděly, vezměte si část pracovního listu s nábytkem (6.5a) a držte jej před sebou obrázky k dětem. Ukazujte na jednotlivé obrázky nábytku a ptejte se: „What is it?“ Vždy vyčkejte s odpovědí a pokuste se napřed jen napovídat, např.: „It is a w-w-w…“, doplňte vhodnou mimikou a gesty (např. přiložte si ruku k uchu, jakože neslyšíte, co děti říkají), případně odpověď dokončete: „… window, yes, well done.“ Stejným způsobem si společně představte všech šest obrázků. Nyní dětem vysvětlete česky, že budou vybarvovat obrázky tak, jak jim řeknete: „Colour the pictures.“
 • Rozdejte pouze pracovní listy s nábytkem a pastelky – 6.5a (POZOR: Aby děti dávaly pozor na to, co říkáte, je důležité rozdat jim pracovní listy a pastelky až nyní!). Vyzvěte děti, aby jednotlivé kusy nábytku vymalovaly dle své fantazie. Během samostatné práce choďte mezi dětmi a ptejte se jich na barvy, které vybraly pro svůj nábytek, např.: „What colour is the door?“ Pokud uvidíte, že by dětem lépe vyhovovalo diktování barev, nebraňte se mu a diktujte dětem barvy jednotlivých kusů nábytku (pro úkol použijte již známé barvy: red, green, blue, yellow, orange, purple): „Colour the window red.“ Zároveň naznačte vybarvování okna červenou. Mimicky děti povzbuďte k práci (pokyňte rukama, pokývejte hlavou atd.).
 • Po vybarvení vyzvěte děti, aby obrázky vystřihly: „Cut out the pictures.“ Naznačte střihání po tečkovaných čarách nůžkami nebo prsty a rozdejte nůžky.
 • Nyní rozdejte druhou část pracovního listu (6.5b) – prázdný pokoj – a vyzvěte děti, aby si nábytek uspořádaly do pokoje: „Make your room.“ (Ukažte názorně na svém pracovním listě.)
 • Rozdejte lepidla a nechte děti nábytek nalepit: „Glue the pictures in your room.“
 • Během samostatné práce dětí choďte po místnosti a ptejte se dětí na různé kusy nábytku v jejich místnosti pomocí otázek: „What is it?“ „What are they?“ Pomozte dětem vytvořit správnou odpověď, např.: „It´s a window.“ „They are chairs.“

Něco navíc:

 • Zahrajte si s dětmi společenskou hru „Chinese Whispers‘“ (Tichá pošta), ale ve družstvech.
 • Rozdělte děti do dvou družstev: „Make two teams, please.“ Vyzvěte družstva, aby se postavila do dvou řad vedle sebe: „Stand in two lines here.“ Na druhou stranu místnosti umístěte sadu obrázkových karet (flashcards).
 • Pošeptejte prvnímu z každé řady slovíčko, ten jej pošeptá sousedovi a takovýmto způsobem dojde „pošta“ až k poslednímu, který rychle doběhne na konec místnosti a vybere tu správnou obrázkovou kartu (flashcard).
 • Poslední se přesunou na začátek řady, dále pokračujte stejným způsobem s dalším slovíčkem, dokud se nevystřídají všichni hráči alespoň jednou.

Potřebné fráze:

„Sit down, please.“ Posaďte se, prosím.
„What is it?“ / „What are they?“ Co je to? / Co je to? (množné číslo)
„It is a w-w-w… window, yes, well done.“ To je o-o-o… okno, ano, správně.
„They are chairs.“ To jsou židle.
„Colour the pictures.“ Vybarvěte obrázky.
„Colour the (window/door) (red/purple).“ Vybarvěte (okno/dveře) (červeně/fialově).
„Cut out the pictures.“ Vystřihněte obrázky.
„Make your room.“ Vytvořte pokoj.
„Glue the pictures in your room.“ Přilepte obrázky do své místnosti.
„Colour the room.“ Vybarvěte pokoj.
„What colour is the door?“ Jakou to mají dveře?
„It is blue.“ To je modré.

Návrat do:
06. At Home (Doma)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyhledávání:

English Club - angličtina pro děti 

Design a realizace: Vikadesign | © Liberecká jazyková školka o.p.s. 2012